Jobba i Tyskland

Tyskland är Västeuropas och EUs största land och därmed också den största arbetsmarknaden inom den Europeiska gemenskapen.

Jobba i Tyskland - Medlem i EU

Jobba i Tyskland
Jobba i Tyskland

Länder vi jobbar med - Vi lägger till efter hand

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.
Tips på vilket land

Jobba i Tyskland

Huvudstad Berlin

Städer som Berlin, München, Frankfurt och Hamburg lockar stora mängder internationell arbetskraft och Tyskland är också ett av de länder i världen som lockar flest svenskar då landet är Sveriges viktigaste exportland.

Har du någon fråga angående vår tjänst, eller om att jobba i Tyskland: Kontakta oss >>>

Allmänt om arbete i Tyskland

Tyskland är uppdelat i olika förbundsstater med olika förutsättningar och strukturer för arbete, boende och inkomstnivåer. De regionala skillnaderna är stora där de västra delarna samt Bayern i söder står för den mer dynamiska delen av den tyska jobbmarknaden. 

Det är främst i de större städerna som till exempel Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln eller München där de flesta jobbmöjligheterna finns. För de flesta tyska jobb krävs det att du talar bra eller flytande tyska men eftersom landet inhyser en hel del internationella företag så finns det en hel del arbeten där det räcker med att du talar till exempel engelska.

Men som tumregel bör den arbetssökande kunna tala språket. Generellt kan det sägas att den tyska företags- och organisationskulturen skiljer sig en del från den svenska.

Trots att vissa arbeten kräver mindre arbetstimmar per vecka än i Sverige och att mängden semesterveckor och ledighet är likvärdig med det vi har hemma så är det inte ovanligt att en arbetsgivare till exempel förväntar sig att en anställd ska jobba övertid. 

Den tyska företagskulturen präglas också i större mån av hierarkier och kan sägas vara mer formell än den svenska. Inkomstskatten i Tyskland är progressiv och är beroende på hur mycket du tjänar, den och kan också variera mycket mellan de olika förbundsstaterna. 

Olika typer av skatter kan förekomma som till exempel kyrkoskatt och utjämningsskatter (t.ex för att stödja det mer eftersatta Östtyskland). Trots detta är skatterna generellt sett lägre än i Sverige.

Uppehållsrätt och arbetsvisum för Tyskland

Som EU-medborgare har du rätt att vistas i Tyskland i upp till tre månader innan du måste ansöka om en förlängd vistelse. För att få ansöka om förlängd vistelse i landet måste du bege dig till det närmaste rådhus (rathaus) och där hitta en s.k Einwohnermeldeamt som utfärdar de intyg som du behöver för att ha rätt att fortsätta vistas i landet. 

Du bör ha med dig ett personbevis från svenska skatteverket samt ditt pass. För att jobba i Tyskland måste du också ha en skattesedel (Lohnsteuerkarte) som du kan få ut från den tyska skattemyndigheten, här kan du också kvittera ut ett försäkringskort. 

För varje arbetsgivare du har måste du ha ett individuellt Lohnsteuerkarte och samtidigt uppge till exempel förmåner och bostad då dessa också ligger till grund för beskattning. Det behövs inga speciella intyg för att börja söka jobb i Tyskland och ovanstående intyg kan sökas i samband med att du tar anställning.

Fråga om att jobba i Tyskland

Ta mig upp

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Jobba i Kroatien