Jobba i Kosovo

Kosovo är ett av Europas fattigaste länder. Jordbruk och gruvdrift är grunden i ekonomin, men bristen på modern...

Jobba i Kosovo

Jobba i Kosovo
Jobba i Kosovo

Länder vi jobbar med - Vi lägger till efter hand

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.
Tips på vilket land

Jobba i Kosovo

Huvudstad Pristina

Kosovo är ett av Europas fattigaste länder. Jordbruk och gruvdrift är grunden i ekonomin, men bristen på modern utrustning, pengar och kunskap ger dålig avkastning. 

När landet var en del av Jugoslavien fick de ekonomiskt stöd från de rikare delarna av Jugoslavien, men infrastrukturen i Kosovo är fortsatt illa. Den jugoslaviska upplösningen och kriget under 1990-talet försämrade den ekonomiska situationen.

Har du någon fråga angående vår tjänst, eller om att jobba i Kosovo: Kontakta oss >>>

Arbetsmarknad och ekonomi:

I februari 2008 förklarade styret i Kosovo sig självständigt från Serbien. Serbien erkänner dock inte staten Kosovo utan anser att området fortfarande utgörs av en autonomin provins inom Serbien. 

Den svenska regeringen har beslutat att erkänna Kosovo som en självständig stat. Regeringen i Kosovo har fått bygga upp landet från början, det gäller även det regelverk som styr arbetsmarknaden. En akilleshäl för landet är den höga arbetslösheten och låga sysselsättningsgraden. 

Den totala arbetslösheten i landet är för närvarande omkring 25 procent och för ungdomar drygt 60 procent. En mycket hög andel av arbetstagarna är vidare egenföretagare eller egenanställda. 

En förutsättning för ekonomisk tillväxt är att fler kommer i arbete. Den lagstadgade minimilönen är för närvarande 130 euro för arbetstagare under 35 år och 170 euro för arbetstagare över 35 år. Dominerande näringar i landet är service- och transportsektorn.

Fråga om att jobba i Kosovo

Ta mig upp

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Jobba i Kroatien