Egenanställd på Färöarna

Egenanställd på Färöarna

Färöarna

Huvudstad Tórshavn

Bästa sakerna att göra på Färöarna

Jobba på Färöarna
Spela videoklipp

En liten tur runt öarna

Jobba på Färöarna
Spela videoklipp

Road trip & Saker att göra

Jobba på Färöarna
Spela videoklipp

Allmänt om Färöarna

Färöarna är en ögrupp som utgör en del av Danmark. Färöarna är beläget mellan Norska havet och Atlanten och ligger ungefär lika långt ifrån Island som Skottland. Färöarna blir mer och mer autonomt men försvars- och militärfrågor, lagar och viktig administration är fortfarande under dansk kontroll.

Funderar du på att jobba på Färöarna?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Jordbruk, jakt och fårskötsel spelar idag en underordnad roll i förhållande till fisket som utgör grunden till nästan all export från Färöarna. Fram till slutet av 1800-talet var förhållandet omvänt och året 1872 ses som en vändpunkt för fisket eftersom man då började fiska från större havsgående segelskepp istället för som tidigare, enbart i öppna småbåtar. Besättningen var på tolv-tjugo man och fram till 1930 drevs skeppen enbart med hjälp av segel. Det var i första hand torsk som sluparna förde med sig hem från Islandsfisket. Den förvandlades antingen till torkad klippfisk, vilket sköttes av kvinnorna, eller också saltades den och såldes till Sydeuropa.

I början av 1920-talet utökades färingarnas fiskeområden till att gälla även Grönland där de ofta fiskade på somrarna. Ända fram till efter andra världskriget fanns de gamla sluparna kvar, men då trängdes de ut av trålfisket. Krigsåren var i ekonomiskt hänseende goda år för Färöarna eftersom fiskestammen runt öarna fick växa till sig i relativ lugn och ro. Fångsterna ökade och man for till Storbritannien med dessa, men näringsfånget kostade 132 färingar livet då 25 båtar sänktes av tyskarna. Många färingar har under åren förlist och drunknat i Nordatlanten.

Efter kriget hamnade Färöarna i en svår ekonomisk kris. Krigstidens uppsving hade kostat mycket i material och människoliv. Efterhand gick det dock framåt igen med fiskeflottans förnyelse, kapitaltillskottet hade ökats markant under krigsekonomin, bättre priser på de internationella marknaderna och stora offentliga investeringar i en modern infrastruktur såsom fabriker som kunde förädla havets råvaror och i utbildningsinstitutioner. Färingarna bröt upp från byar och flyttade till större bygder och centralorter. Torshamn har tredubblat sin befolkning på ett halvt sekel. Denna högkonjunktur varade fram till mitten av 1980-talet då färingarna utestängdes från sina traditionella fiskeområden och fångsterna i hemmavattnen minskade samtidigt som priserna föll på marknaden och stora utlandslån skulle betalas tillbaka.

Geografi

Färöarna ligger på 62 grader norr, 7 grader väst i Nordatlanten. Öarna ligger norr om Hebriderna, nordväst om Shetlandsöarna, väster om Norge och sydost om Island. Ögruppen är med sina 18 öar och 11 holmar, från Enniberg på Viðoy i norr, till Sumbiarsteinur söder om Suðuroy, 118 kilometer lång. Kustlinjen är på 1 117 kilometer. Särskilt västkusten är markant med sina höga, lodräta fågelberg. Den genomsnittliga bergshöjden är 300 meter över havet. Slættaratindur, 882 meter, är det högsta berget på Färöarna. Enniberg är en av Europas högsta klippor (se även Färöarnas ytterpunkter). Berggrunden består av basalt av Paleogen ålder. Färöarna har varit nedisade vid flera tillfällen under kvartärperioden, men de högsta topparna har troligen aldrig varit täckta av is. Stora delar av öarna täcks av torv som dock på många håll har brutits och använts för bl.a. uppvärmning. I torven har tefralager från isländska vulkanutbrott påträffats.

Längsta avståndet till kusten är 5 kilometer. De flesta orter ligger skyddade på östkusten vid en bukt eller fjord, förutom Fámjin och Sumba som har skydd av västliga skär.

Färöarnas sammanlagda yta är ungefär hälften så stor som Gotlands, men har nästan lika stor befolkning och alltså dubbelt så hög befolkningstäthet. Tórshavns invånarantal är dock ungefär hälften av Visbys.

Historia

Den första tiden i Färöarnas historia är mycket oklar. Det är möjligt att den iriske munken Brendan seglade igenom öarna på en resa i Nordatlanten. Från sent 600-tal till tidigt 700-tal var öarna besökta av flera olika munkar från Irland och det man vet är att de använde Färöarna och Island som eremitboningar. Senare emigrerade norska vikingar till öarna.

Färöarna hörde ursprungligen till Norge, men Norge kom efter hand att höra till Danmark. År 1814 kom Norge att skiljas från Danmark för att komma i union med Sverige. Färöarna hörde fortsatt till Danmark.

Färöarna återfick en viss inre självständighet 1852. Under andra världskriget ockuperades Färöarna av Storbritannien, och Färöarna var avskuret från Danmark och därmed i praktiken självstyrande resten av kriget. Större inre självständighet infördes 1948.

Samhälle och politik

Såsom del av kungadömet Danmark är Färöarna till statsskicket en konstitutionell monarki med den danska drottningen Margrethe II som statschef.

Färöarnas parlament heter Lagtinget och består av 33 medlemmar, valda i perioder om fyra år. Regeringen kallas landsstyret. Den leds av lagmannen, som heter Aksel V. Johannesen.

Färöarna är även representerat i det danska parlamentet, Folketinget, med två medlemmar. I motsats till Danmark är Färöarna inte medlem i Europeiska unionen; dock har man två representanter i Nordiska rådet som en del av den danska delegationen.

Det senaste lagtingsvalet hölls den 19 januari 2008. Samtliga de tre partier som satt i landsstyret (Fólkaflokkurin, Javnaðarflokkurin och Sambandsflokkurin) tappade röster i förhållande till valet 2004 medan samtliga oppositionspartier (Miðflokkurin, Sjálvstýrisflokkurin och Tjóðveldi) gick framåt.[4] Det nya partiet Miðnámsflokkurin misslyckades med att uppnå representation i lagtinget.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer rekommenderas att konsultera en allmänläkare eller specialist på resehälsa 4-8 veckor innan avresa för att få aktuell information om vaccination. Vaccination mot polio, mässling/påssjuka/röda hund (MPR) och stelkramp-difteri bör vara uppdaterade.

Vaccination mot influensa rekommenderas för alla resenärer som besöker Färöarna mellan november och april. Rabiesvaccination rekommenderas endast för resenärer som kan tänkas komma i direkt kontakt med fladdermöss. Vaccination mot hepatit B rekommenderas för resenärer som eventuellt kan komma i kontakt med blod eller kroppsvätskor.

Det går bra att dricka kranvattnet på Färöarna.

Färöarnas främsta sjukhus ligger i huvudstaden, men vårdinrättningarna på Färöarna är begränsade. Därför tillhandahåller kustbevakningen och Atlantic Airways (Färöarnas nationella flygbolag) helikoptrar för nödevakuering vid allvarligare sjukdomsfall.

Pass

Nordiska medborgare behöver inte pass för resa till Färöarna, men ska kunna uppvisa giltig id-handling. För EU-medborgare och icke-EU-medborgare krävs pass för inresa till Färöarna. Färöarna är inte en del av Schengenavtalet och därför behöver medborgare från Schengenländer pass för inresa i Färöarna.

Visum

Medborgare från länder med visumkrav måste ha ett visum med en giltighetstid på 90 dagar för resa till Färöarna. Schengenvisum gäller inte på Färöarna, utan ett särskilt visum krävs för inresa. Färöarna är en del av Danmark, men danskt visum är inte giltigt på Färöarna och vice versa.

För ytterligare information besök TLCS

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Färöarna

Jobba på Färöarna - Under uppdatering

Om arbete i Färöarna

Arbetskultur i Färöarna

Semester och ledighet

Vilka jobb finns att få?

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land