10 platser du måste se

Cypern Video 1
Spela videoklipp

15 bästa stränderna

Cypern Video 2
Spela videoklipp

10 anledningar att besöka Cypern

Cypern Video 3
Spela videoklipp

Allmänt om Cypern

Cypern är ett vanligtvis säkert land med en av de lägsta brottslighetsnivåerna i EU. Landet är fortfarande delat efter slutet på inbördeskriget 1974; Grekcyprioter lever i södra delarna och turkcyprioter i norr.

Civila oroligheter på ön är begränsade till sporadiska fredliga demonstrationer, som ofta sker utanför ambassader. Det cypriotiska samhället är ofta reaktivt för global politik och befolkningen är politiskt känslig för inhemska, regionala och internationella händelser. (Källa – Europeiska ERV)

Arbetsmarknad och ekonomi

Cypern har sedan självständigheten år 1960 genomgått en snabb ekonomisk utveckling. Turism och finans är Cyperns viktigaste näringar. Totalt utgör servicenäringen 80 procent av Cyperns bruttonationalprodukt (BNP). Viktiga exportvaror är matvaror, potatis och textil. EU är landets viktigaste handelspartner, särskilt Storbritannien och Grekland. Den maritima sektorn är viktig för Cypern som har världens fjärde största skeppsregister. År 2004 besökte omkring 2,3 miljoner turister den grekiska delen av ön. Delningen av ön år 1974 ledde till en ekonomisk skillnad mellan den grek-cypriotiska söder och det turkisk-cypriotiska norr. Nordcypern har haft ekonomiska problem på grund av handelsblockader och har varit ekonomiskt beroende av Turkiet. En öppning av gränsen mellan nor och söder samt ökad handel har skapat mer ekonomisk tillväxt i norr. (Källa – Globalis)

Geografi

Cypern är en ö i Medelhavet. Ön är 240 km lång och 100 km bred vilket gör ön till den tredje största ön i Medelhavet. Det finns två bergskedjor på ön; Troodos och Kyreniabergen. Det högsta berget, Olympos, är 1952 meter högt och är en del av Troodos. Mesaoria är ett platt slättlandskap mellan de två bergskedjorna. Troodos är den största bergskedjan och täcker nästan hälften av ön medan Kyreniabergen täcker en lång remsa längs nordkusten. Från Troodos bergen, som är skogstäckta, rinner det på vintern mindre floder som torkar ut under sommaren. Cypern har ett typiskt Medelhavsklimat med mycket milda vintrar och varma, torra somrar. Det regnar mest november till mars. De högre bergområdena är kyligare och fuktigare än resten av ön. Ön var ursprungligen täckt av stora skogar men dessa blev tidigt avverkade förutom vissa små områden. På 1970-talet påbörjades ett skogsplanteringsprogram för att hindra bland annat jorderosion. Bristen på färskvatten är också ett stort problem på ön. (Källa – Globalis)

Historia

Cypern har varit bebodd av människor i cirka 10 000 år. Cypern har genom historien invaderats av många riken som hettiterna, assyrierna, egyptierna, romarna, korsriddare, osmanerna och perserna. Grekiska bosättningar etablerades från 1200-talet och flera grekiska kungadömen grundades på ön och det grekiska språket blev dominerande. Cypern blev tidigt ett kulturellt och ekonomiskt centrum i Medelhavsområdet och tillhörde i sin tur ett av antikens stora kejsardömen. Från år 1570 blev Cypern en del av det Osmanska riket och den turkiska invandringen ökade. År 1878 tilldelades ön Storbritannien och från år 1925 var ön en brittisk kronkoloni. Efter det andra världskriget förde grek-cyprioterna krav om en union med Grekland och påbörjade ett gerillakrig mot britterna. År 1960 blev Cypern en självständig republik. En grek-cypriotisk statskupp år 1974, med stöd från regeringen i Aten, ledde till en turkisk invasion och delning av Cypern i en grek-cypriotisk del och den turskisk-cypriotisk del (sedan år 1983 känt som den turkiska republiken Nordcypern). (Källa – Globalis)

Samhälle och politik

Enligt grundlagen från år 1960 är Cypern en självständig, demokratiskt och presidentstyrd republik. Sedan den turkiska invasionen år 1974 har grundlagen bara varit i kraft på den grek-cypriotiska, sydliga delen av Cypern. Presidenten, som är statsöverhuvud och reellt sett också regeringschef, väljs genom allmänna val för vart femte år. Vicepresidenten ska enligt författningen tillhöra den turkiska minoriteten men denna position har varit otillsatt sedan år 1974. Det lagstiftande makten är lagt på representantshuset. Huset har efter delningen av ön 56 medlemmar och väljs genom allmänna val vart femte år. Den turkiska folkgruppen ska enligt författningen ha 24 medlemmar i representantshuset.

År 1983 proklamerade turk-cyprioterna sin nordöstliga tredjedel av ön som den Nordcypriotiska republiken, men har staten har inte blivit erkänd förutom av Turkiet. Enligt republikens författning har republiken också valt en president och en regering som utsetts av en folkvald församling på 50 medlemmar. Både den grekiska och turkiska staten har ett flerpartisystem. Landets politik präglas av frågan om öns delning. Förhandlingarna om återföreningen av Cypern fortsätter utan resultat. En förbättring av gränsövergången mellan den nordliga och sydliga delen skedde år 2003. Cypern blev medlem i EU år 2004 och eurozonen år 2008. (Källa – Globalis)

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Det föroligger inga allvarliga hälsorisker under resor till Cypern. I allmänhet bör resenärer se till att vaccinationer för stelkramp, polio och hepatit A är uppdaterade.

En incident av fågelinfluensa av typ H5N1 rapporterades 2006 i den norra delen av Cypern, men inga ytterligare fall har inträffat och sjukdomen är ett försumbart hot för resenärer.

Du bör vara medveten om att det råder viss brist på vatten på Cypern och tillgången på vatten skars ner med 30 procent i mars 2008. Dock påverkas vanligtvis inte hotell.

Vårdinrättningar i Cypern håller god standard både i offentliga sjukhus och privata kliniker. Den privata sektorn erbjuder i regel bättre kvalitet. En privat vård- och reseförsäkringsplan är nödvändig för att använda privata sjukhus.

Det är rekommenderat att erhålla ett Europeiskt Hälsoförsäkringskort (EHIC) innan avresa till Cypern. Detta ger rätt till samma kostnadsfria akuta sjukvård i nationella sjukhus som för cypriotiska medborgare under en kort period. Dock är detta inte ett alternativ till hälso- och reseförsäkring vilket rekommenderas för att erhålla heltäckande vårdtjänster och hemresa vid behov. Ett formulär av typ E111 har inte längre giltighet förutom i den norra delen av ön. [maxbutton id=”224″ url=”https://www.erv.se/privat/reseinformation/landsguiden/cypern/”

Pass

Pass krävs för resenärer från alla länder förutom EU-medborgare, som kan resa in i landet med ett giltigt nationellt identitetskort. Pass måste vara giltiga under hela vistelsen. (Källa – Europeiska ERV)

Visum

Visum krävs inte av medborgare från EU, Australien, Kanada och USA. Notera dock att australiensare, kanadensare och amerikaner kommer krävas på bevis på returbiljett.

Uppehållstillstånd kan erhållas från Civil Registration and Migration Department för områden som är under den cypriotiska regeringens kontroll om resenärer planerar att stanna mer än 90 dagar. Uppehållstillstånd för norra Cypern erkänns inte av regeringsanställda och gäller inte för södra Cypern utan separat tillstånd. Detta upprätthålls strikt.

Enligt EU-regler som implementerades i juni 2007 ska resenärer från länder som inte är medlem i EU som reser till EU-länder och bär över 10,000 Euro i kontanter eller resecheckar göra en deklaration innan inresa. Annars kan böter utfärdas. Denna regel gäller inte för resenärer som reser till Cypern från EU-länder eller för de som endast mellanlandar i Cypern mellan icke-EU länder.

Cypern förväntas bli ett signaturland till Schengenavtalet år 2016 vilket kommer avsluta gränskontroller i hamnar och flygplatser mellan andra europeiska länder.

För mer information, besök TLCS på: http://www.tlcsvisas.com/tlcs/ (Källa – Europeiska ERV)

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Länder med vit text är klara att jobba med, övriga länder lägger vi till om du har önskemål om detta

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Ta mig upp

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken “Någon fråga till vår support?”.

Afrika

Centralamerika

Karibien

Nordamerika

Oceanien

Sydamerika

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Jobba i Kroatien