Egenanställd i USA

Egenanställd i USA

USA

Huvudstad Washington D.C

10 platser du måste se på Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

15 bästa stränderna på Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

10 anledningar att besöka Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

Allmänt om USA

I allmänhet är USA en säker miljö för utländska resenärer och investeringar. Infrastrukturen för brottsbekämpning och nationell säkerhet är välutvecklad och landet lägger stora resurser på underrättelseinhämtning för att motverka potentiella nya hot mot den nationella säkerheten. De huvudsakliga riskerna för utländska medborgare är småbrottslighet, framförallt i storstäderna, och klimatrelaterade risker såsom stormar, kraftiga snöoväder och andra former av extremt väder som kan påverka resmöjligheter och driften av affärsverksamhet.

Funderar du på att jobba i USA?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

USA är en av världens ledande ekonomiska makter. Det fria marknadssystemet har traditionellt präglat landets ekonomi och det betonas att myndigheterna ska verka för ett välfungerande näringsliv utan att lägga sig i allt för mycket. På grund av variationer i läge, naturresurser, klimat, transporter och kommunikationer har USA en diversifierad näringsstruktur med stora regionala skillnader. Servicesektorn står för huvuddelen av bruttonationalprodukten (BNP), följt av industri, gruvdrift och bygg- och anläggningsverksamhet.

Landet ligger långt fram inom forskning och utveckling. Utrikeshandeln är viktig för USA, och på senare år har tyngdpunkten för handeln flyttats från Europa till Asien. USA har varit en drivande kraft vid bildandet av frihandelsorganisationen WTO och frihandelsavtal som NAFTA. Landet har ett välutvecklat vägnät som täcker i stort sett hela landet. De stora avstånden har resulterat i en välutvecklad civil luftfart, särskilt vad gäller passagerartrafik.

Finanskrisen år 2008 skapade en lågkonjunktur i USA. BNP sjönk, arbetslösheten steg och den amerikanska staten gick in med omfattande åtgärder (bl.a. ekonomiskt understöd). Först år 2014 gick det att se ett förbättrat resultat för USA efter finanskrisen. Landet har även en stor statsskuld och ett enormt budgetunderskott som påverkar ekonomin och politiken. 

Geografi

USA är världens fjärde största land. Landskapet är varierat, med slätter som sträcker sig från Atlanten mot skogsklädda kullar i öster. Mississippi-Missourifloden, världens fjärde största flodsystem, flyter genom hela USA och rinner ut i Mexikanska golfen. Stora slätter karaktäriserar landskapet väster om bergskedjan Klippiga bergen. Områdena väster om bergskedjan domineras av öken och platåliknande klippformationer som Grand Canyon. Sierra Nevada-bergen sträcker sig längs Stillahavskusten, parallellt med Klippiga bergen. Mount McKinley på 6 194 meter över havet är landets högsta berg och beläget i Alaska. Största delen av USA har ett tempererat klimat, men det tropiska klimatet dominerar i Hawaii och Florida medan Alaska har ett arktiskt klimat.

Användning av konstgödsel och bekämpningsmedel förorenar grundvattnet, och brist på dricksvatten i vissa områden kräver reglering av konsumtionen. I delstaten Kalifornien har det varit torka sedan 2011. USA är även ett av de länder i världen som har högst koldoixidutsläpp.

Historia

Arkeologiska utgrävningar har visat spår av vikingar i det som idag är USA, men området koloniserades inte av européer förrän år 1500. År 1776 bröt sig 13 kolonier på Atlantkusten loss från Storbritannien, vilket ledde till bildandet av USA. Landexpansion skedde successivt, och först 1853 fick USA sin nuvarande omfattning. De två delstaterna Alaska och Hawaii inkluderades år 1959.

1861 utbröt ett inbördeskrig mellan nord- och sydstaterna. Sydstaterna kapitulerade 1865, vilket resulterade i avskaffandet av slaveriet. Inbördeskriget var viktigt när det gäller strategi- och vapenutveckling, och första världskriget stärkte USA:s rykte som en militärmakt. USA klarade sig bra under andra världskriget och blev den första permanenta medlemmen i FN:s säkerhetsråd.

Under efterkrigstiden blev USA världens mäktigaste nation. Landet bidrog med politiskt och ekonomiskt stöd till de länder i Västeuropa som behövde återuppbyggas. USA hade ett tydligt mål att begränsa Sovjetunionens kommunistiska inflytande. Den maktkampen mellan USA och Sovjetunionen kallas för det kalla kriget och tog sig i uttryck genom krigen i Korea och Vietnam, Kubakrisen och kärnvapenupprustning. När Sovjetunionen upplöstes 1989-1991 var USA länge världens enda supermakt.

Efter terrorattentatet i New York den 11 september 2001, som dödade nästan 3000 personer, inledde USA det så kallade kriget mot terrorn.

Samhälle och politik

USA är en federal republik bestående av 50 delstater. De federala myndigheterna (presidenten, regeringen m.fl.) ansvarar för bland annat utrikespolitik, försvar, medborgerliga rättigheter, tull och post, centralbanken samt reglering av handeln mellan delstaterna.

Delstaternas ansvar är främst den allmänna lagstiftningen. Konstitutionen från 1787 gäller fortfarande, men med vissa kompletterande bestämmelser. USA har ett flerpartisystem där demokrater och republikaner dominerar. USA:s kongress består av två kamrar, senaten och representanthuset. Presidenten är både regeringschef och överbefälhavare och kan inlägga veto mot lagförslag från kongressen. I januari 2017 tillträdde USA:s nuvarande president, den kontroversielle republikanen, Donald Trump. Nästa val i USA hålls den 3 november år 2020.

Rättssystemet i landet är komplicerat eftersom var och en av de 50 delstaterna har olika rättssystem. USA är en nation byggd på invandring som består av många etniska grupper. Andelen invånare med europeiska anor minskar medan den latinamerikanska befolkningen stadigt ökar.

Utrikespolitik

USA har militära styrkor utplacerade i alla världsdelar och har vapenhandel med många andra länder. Inget annat land har en lika stor militär slagkraft, mycket tack vare USAs teknologiska framgångar. Som en stormakt har USA intressen över hela världen. USA handlar mycket med andra länder och som ett av världens rikaste länder kan USA, i varierande grad, sätta press på andra länder i säkerhetsrådet.

Amerikansk utrikespolitik sätter de mänskliga rättigheterna och frihet högt, men dessa värden hamnar ibland i konflikt med landets egenintresse. USA är aktivt involverad i många länder för att stötta USA-vänliga regeringar eller för att motverka de regeringar som är kritiska mot USA. Detta görs i form av pengar, vapen, tränings- eller utbildningsprogram, och ibland med direkta militära interventioner.

USA är ett av världens mäktigaste land och arbetar aktivt för att förbli det. Ett exempel är USA:s militära budget: skapar man en lista över de 8 länder som lägger mest pengar på militären är USA högst upp – och lägger mer pengar på militären än de andra sju länderna tillsammans.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer uppmanas att kontakta en resehälsospecialist eller allmänläkare minst 4-8 veckor innan avresa. De rekommenderas att se till att vaccinationer mot stelkramp-difteri, mässling/påssjuka/röda hund (MPR) är uppdaterade. Vaccinationer mot Hepatit A och B samt tyfus rekommenderas också.

Resenärer som anländer till USA från ett område där gula febern är känt förekommande kan behöva uppvisa intyg på vaccination mot gula febern.

En sträng av svininfluensa A (H1N1) har identifierats nära mexikanska gränsen. 

Svininfluensan är en vanlig sjukdom bland grisar som orsakas av typ A influensa virus. Utbrott av sjukdomen sker varje år, men är starkast under höst och vinter. Dödsfallen bland grisar är dock låg. 

Infektionsrisken för människor är låg och de flesta fall är isolerade. De flesta fall involverar människor som kommit i nära kontakt med grisar, antingen genom grisfarmar eller zoon. Svininfluensan kan inte spridas genom mat. 

Symtom liknar de av vanlig influensa: hög feber, hosta, ömma muskler, halsont, kräkningar och diarré. Om du upplever symtom bör du kontakta en läkare så snart som möjligt. 

USA har utmärkta vårdinrättningar men behandlingar kan vara väldigt dyra. Medicinsk vård kan sökas på en rad universitets- och offentliga sjukhus. Vissa vinstdrivande akutvårdscentraler kan vara exceptionellt dyra.

Endast akut behandling erbjuds utan förskottsbetalning eller försäkringsbevis. Om man inte kan uppvisa intyg på försäkring eller betala en deposition kan det leda till nekande av behandling. Vid behov av medicinsk behandling är det viktigt att behålla alla kvitton för att senare kunna göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag. Det är viktigt att teckna en omfattande rese-och sjukförsäkring före resan för att undvika stora kostnader i händelse av sjukdom eller skada.

Apotek finns allmänt tillgängliga och har ett bra läkemedelsutbud. Resenärer bör dock vara medvetna om att vissa läkemedel som eventuellt finns tillgängliga i hemlandet (t.ex. sömntabletter eller antidepressiv medicin) kan vara receptbelagda i USA. Vid behov av regelbunden medicinering rekommenderas resenärer ta med tillräcklig mängd läkemedel för hela vistelsen i USA. Resenärer rekommenderas även att ha med sig ett undertecknat intyg från sin läkare som anger medicinskt tillstånd, föreskriven behandling samt läkemedelsnamn.

Pass

För många resenärer, inklusive svenska medborgare, krävs ett pass som är giltigt under vistelsens längd. En lista över dessa länder hittas här. 

För alla andra resenärer krävs ett pass med en giltighetstid på minst sex månader från utresedatum ur USA krävs för inresa i landet.  

Visum

Visumkraven för resor till USA ändras ofta och därför rekommenderas resenärer att konsultera sin lokala ambassad/diplomatiska konsulat för aktuell information.

Svenska, och de flesta europeiska, kanadensiska och australiska medborgare kan vistas i USA upp till 90 dagar i enlighet med Visa Waiver Program (VWP). Detta gäller för samtliga resenärer som besöker USA för vanliga turist- eller affärsresor eller för genomresa till ett annat land.

Medborgare från länder som omfattas av VWP måste registrera sig för ESTA (Electronic System for Travel Authorization) genom systemets hemsida. Bestämmelserna kring vilka medborgare som kan besöka USA genom VWP är komplexa och resenärer rekommenderas att konsultera närmaste ambassad/diplomatiska konsulat för information om specifika inresekrav.

Resenärer som avser att stanna i landet i mer än 90 dagar, är noterad i brottsregister, tidigare har nekats inträde till eller överskridit tidsgränsen för en vistelse i USA, bär på en smittsam sjukdom eller planerar vistelse i andra syften än de ovan nämnda behöver visum för inresa i USA. Det är inte möjligt att ansöka om förlängd vistelse utöver 90 dagar efter inresa i USA. Resenärer som hoppas på att få en förlängning måste lämna USA och därefter ansöka om visum.

Resenärer som reser igenom USA på väg till ett annat land men som inte är berättigade till VWP måste ansöka om visum innan avresa. Alla som reser till USA på visum måste få sina fingeravtryck avlästa, vanligtvis innan avresa från hemlandet.

Väntetider för visum varierar avsevärt och i majoriteten av fall krävs en intervju hos närmaste amerikanska diplomatiska konsulat/ambassad.

Registreringssystemet för in- och utresor i USA kräver att de flesta utländska medborgare ska registrera sig hos amerikanska myndigheter efter inträde i landet.

För alternativa informationskällor gällande planerad resa till eller möjliga problem under vistelse i USA är det rekommenderat att kontakta Department of Homeland Security (DHS). För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

Vi guidar er mot en livsstil vid Medelhavet. I vårt utbud av fastigheter har vi allt från små lägenheter anpassade för uthyrning såväl som större familjeboenden till lyxvillor, och vi är dedikerade att hitta rätt objekt för dig.

Vi vill hjälpa människor som söker en bättre livsstil genom att förmedla prisvärda fastigheter med förmånsfulla betalningsplaner vid Medelhavet.

Vi har en bred kunskap och erfarenhet från att ha varit närvarande på norra Cypern sedan 2006. Genom våra utvalda samarbetspartners på ön kan vi erbjuda det bästa som marknaden har att erbjuda.

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

USA

Jobba i USA

Lite Info

Att jobba i USA är en dröm för många. Det stora landet i väst har en enorm dragningskraft för många svenskar och vi åker ofta dit på allt från utbytesår i grundskolan och gymnasiet till längre collegestudier. Men hur är det med möjligheten att få jobb i USA? Svaret är att det inte är lika enkelt som i t.ex Europa eller i många andra länder. Dock så finns det vägar att gå.

Här nedanför presenteras ett par varianter på hur du kan få möjlighet att jobba i USA. Använd också Frilansgruppen som sökmotor för att bläddra bland jobbannonserna på den amerikanska arbetsmarknaden.

Allmänt om att arbeta i USA

Amerikanska arbetsmarknaden är i jämförelse med den svenska, mindre reglerad. Man har t.ex. Betydligt mindre minimilöner men kan samtidigt hitta tjänster som ger bättre betalt än motsvarande yrke Sverige. Bonussystem och motiveringspremier är till exempel inte ovanliga. På många platser i landet är det också praxis att anställda får julbonusar vilket inte förekommer på samma sätt som i Sverige.
Det finns stora låglönesektorer, typiska exempel är tjänsteyrken som städare, arbete på snabbmatsrestaurang eller arbete på några av de större retailkedjorna som t.ex Walmart och K-mark. Det finns inga egentliga kollektivavtal utan anställningsavtal upprättas mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan ibland betyda att du får lämna ditt jobb på dagen om du har otur. Många företag har dock s.k redundancy packages inskrivet i sina anställningsavtal vilket gör att arbetsgivaren får et antal månadslöner ifall denne skulle bli avskedad.

Tyvärr så har utvecklingen, precis som hemma i Sverige,gått mot att fler och fler bemanningsföretag är inblandade i anställningarna vilket till viss del decimera vissa avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som var mer vanligt förr.
Det kan vara viktigt att känna till att den amerikanska företagskulturen också präglas av striktare hierarkier, t.ex. mellan anställd och chef och att man ofta förväntas lägga ner mer tid och kraft på sitt arbete än hemma. Att företaget ibland vill att du ska jobba på helger är inte ovanligt. I USA är det också vanligt med årliga eller kvartalsvisa Performance reviews och du kan förvänta dig betydligt mer feedback på dina prestationer än hemma. Många tycker detta är ett bra system för att få chansen att förbättra sig men det finns på vissa företag också en mer påfrestande variant av dessa Performance reviews som går ut på att du ställs mot kolleger etc.

Lönerna i USA

I restaurangbranschen är det till exempel praxis att kunden ger ett påslag eller dricks på runt 10-15% just därför att personalen arbetar för låg-eller ingen lön. Dricks i USA är ett fullständigt naturligt inslag i praktisk taget all form av tjänstearbete och utgör i många fall den största inkomstkällan för många. 

Samtidigt så är de amerikanska lönerna i genomsnitt högre än de svenska. De disponibla inkomsterna är överlag högre då skatten på inkomst är låg jämfört med Sverige. Detta varierar förstås mellan staterna och det kan skilja sig åt var USA man arbetar. Exempel på arbeten som kan ge högre inkomster är t.ex civilingenjörer, läkare, jurister eller finanstjänstemän. Branscher som reklam och marknadsföring kan i vissa fall också betinga bra löner men det är också väldigt mycket beroende på din kompetens, kontaktnät och karaktär. Industrier som blommar allra starkast är de tech-industrier som samlats kring San Francisco och Silicon Valley varav yrken som systemvetare, ingenjör eller mjukvarutvecklare ofta efterfrågas. Detta ändras förstås beroende på period och kan komma att ändras ganska fort.

Vilka har störst chans att få jobba i USA

Nyckeln till att som svensk få jobba i USA bygger väldigt mycket på att du har en färdighet eller specialitet som antingen inte finns inom landet eller där USA inte kan möta behovet av en viss typ av yrke. Det är en av anledningarna till att t.ex framstående akademiker, idrottsmän, populära artister eller högt uppsatta finansmän har lättare att få Green Card i USA. Systemet bygger på att ett amerikanskt företag eller institution är villig att betala ditt uppehållstillstånd och måste också motivera för immigrationsdepartementet varför en amerikansk medborgare inte skulle kunna utföra dina uppgifter.

Studera och arbeta samtidigt

Studerar på t.ex. college, har man dock rätt att tjäna sitt uppehälle och kan jobba under studietiden. Detta gäller dock endast medan man studerar och dessvärre upphör ens temporära uppehållstillstånd efter det att man är klar med sina studier. En normal collegeexamen tar runt 3-5 år att slutföra och under denna tid kan du också arbeta i landet. Det finns inga restriktioner med vad du får arbeta med förutom militärt- eller civilt känsliga yrken. Det normala är att man under studietiden antingen har ett lättare tjänstejobb eller utför någon form av praktik ute på företagen.

Arbetsvisum H-1B

Det amerikanska arbetsvisumet kallas Green card och är ett måste för att jobba i USA som utlänning. Det finns olika sätt att få tag på det men det vanligaste är att en arbetsgivare sponsrar och går i god för den personen som de vill anställa. Det kräver ofta att du har någon form av specialistkompetens eller att företaget i fråga är väldigt måna om att du ska komma och jobba för dem. Detta kallas ett H-1B -visum och måste gå via ett amerikanskt företag eller organisation. Detta är således en ganska svår metod för en person som inte besitter någon specifik yrkeskompetens men kan fungera väl så bra för någon som har det.

Green Card Lottery

Om du inte hittar en arbetsgivare som vill sponsra dig kan ett annat sätt vara att delta i Diversity Immigrant Visa Program eller som det kallas “Green Card Lottery”. Lotteriet är till för de länder som inte har haft över 50 000 immigranter till USA de senaste fem åren och det gör att en svensk medborgare kan kvalificera sig för att delta. Har man turen att bli utvald så får man ett permanent uppehållstillstånd i USA. Anmäl dig till Green Card Lottery här.

Non-Immigrant Visa

Ett Non-Immigrant Visa är ett slags längre uppehållstillstånd som räcker i ungefär ett år från det du anländer till USA. Det är främst till för turister och för dem som ska jobba en kortare tid i USA som t.ex au pairer.

EB-1 Visum

B-1 visum är det visum som syftar till att locka till sig extraordinära utländska talanger till USA. Den riktar sig mot mot främst mot artister, idrottsmän, konstnärer, musiker, akademiker eller internationella affärsmän. Kriterierna är som följande:

Extraordinary Ability
Om du räknas till en person som har en s.k “Extraordinary Ability” och iallafall en gång har fått ett pris eller en utmärkelse (tagit medalj i OS, sålt platinumskiva, vunnit en guldbagge etc.) så har du rätt att vistas och arbeta i USA utan att du egentligen behöver någon Green Card-sponsor. Framgångsrika artister och konstnärer får i princip ett “carte blanche” att åka över till USA och jobba på obestämd tid. Det amerikanska immigrationsverket har ställt upp 10 kriterier och man ska kunna uppfylla totalt 3 av dem för att vara berättigad till ett EB-1 vsium. 3 kriterier av totalt 10 eller bevis på en extraordinär prestation.

Akademiska meriter
Akademiker som har uppvisat bra resultat kan också bli aktuella för ett EB-1 visum men det kräver att de kan demonstrera sina internationella bedrifter och har institutioner eller universitet som kan gå i god för dem eller tänkas anställa dem.

Internationella affärsmän och näringslivstoppar
Du som har en hög position eller styr ett större, internationellt företag kan också vara berättigad ett EB-1 visum. I detta fall krävs dock direkta “sponsorships” från ett amerikanskt företag som du har arbetat med eller haft samröre med i minst 1 år.

Arbetskultur

USA är ett enormt land och givetvis finns det stora regionala skillnader vad det gäller arbetskulturer och också variationer inom branscher. Men för att summera hur det är att jobba i USA behöver man förstå att amerikaner, trots att de officiella arbetstimmarna är 40 timmar vecka, i regel jobbar hårdare och längre än européer. USA är grundat på principer om hög individuell frihet, hårt arbete och att människans öde ligger i dess egna händer och det påverkar arbetskulturen i landet än idag. Beroende på var du är i företagshierarkin finns det förstås olika förväntningar på den enskilde anställde, precis som i övriga världen, men en amerikansk arbetsplats kräver i genomsnitt mer av sina anställda i termer av tillgänglighet och engagemang efter ordinarie arbetstid i jämförelse med Sverige och Europa. Det kan hända att förväntas svara på mail även sent på kvällen eller befinna sig stand by ifall din närmsta chef kräver det.

Semester
Vad det gäller semesterdagar och ledighet så finns det ingen lagstiftning liknande den i Sverige utan det görs upp direkt mellan din amerikanske arbetsgivare och dig själv. Och bli inte förvånad ifall du som nyanställd blir erbjuden ganska få dagar under ditt första år. Det är nämligen inte ovanligt att man tillämpar en slags progressiv modell där ju år du varit anställd, desto fler dagar får du i semester. Att ha 4-5 veckor per åt därför i regel ganska ovanligt i USA. USA Today rapporterade att 2017 låg det nationella snittet på 17 dagars semester per anställd. Antal federala helgdagar (röda dagar) ligger på totalt 10 stycken per år.

Arbetsmiljö
I regel är det ganska högt i tak på amerikanska arbetsplatser. Varje anställd förväntas bidra och komma med åsikter och amerikanska kontor beskrivs i generella drag som ganska öppna och ohierarkiska.
Amerikaner är i regel ganska artiga, sällskapliga och skämtsamma. Det som kan vara svårt för människor från andra länder är däremot gränsdragningen mellan jobb och det privata. I Amerika är den gränsen betydligt skarpare än i Europa och det anses i regel vara ett socialt övertramp att t.ex fråga för mycket om ens persons privata förehavanden. Amerikaner värderar sin fritid och sitt familjeliv högt. 

Möten är väldigt vanligt förekommande på amerikanska arbetsplatser, både för större och mindre diskussioner såsom projektplanering, analyser och diskussioner, och varje medarbetare förväntas oftast bidra och tillföra något under sammankomster på jobbet. Amerikaner är duktiga på att orientera sig verbalt och har ofta tränat debatt- och presentationsteknik under skolåren och lägger i regel stor vikt vid den typ av egenskaper.

Gå med i amerikanska militären

Kan man som svensk eller skandinavisk medborgare gå med i den amerikanska militären? Svaret är ja. Även om det heller inte är någon omkörningsfil till att få ett amerikanskt Green Card, alltså ett arbetstillstånd. Förutsättningen för att jobba inom den amerikanska armén, flygvapnet, flottan eller marinen är nämligen att du redan har ett arbetstillstånd.
Det finns en hel del fördelar med att gå med i den amerikanska militären. Den kan till exempel betala en stor del av ens universitetsutbildning efter tjänstgöring. 

USA är dock ofta involverade i krig och andra militära konflikter i världen vilket gör det riskfylldare än att tjänstgöra i andra länders arméer.
Som utlänning får du heller inte stiga i de militära graderna dvs. du får inte bli underbefäl som t.ex. fanjunkare vilket också kan ses som en nackdel. 

För att ansöka till Marinkåren måste du vara mellan 17-29 år gammal även om det dock kan göras idividuella prövningar för den som skulle vara lite äldre. Ett annat krav är att du har en gymnasieexamen sedan innan. Dina engelskakunskaper kommer också att testas och måste ha en viss nivå för att du ska kunna jobba inom den amerikanska militären. Språkligt måste du kunna klara den sk. Armed Services Vocational Aptitude Battery kallad “ASVAB”. 

Dessvärre kan du heller inte ansöka om att gå med i den amerikanska försvarsmakten från ditt hemland utan du måste befinna dig på plats och besöka ett lokal s.k. Recruitment center. Militären hjälper heller inte till med att skaffa permanent uppehållstillstånd i landet utan det är först när du har ditt Green Card som du kan ansöka.
Beroende på vapenslag så kan man säga att man normalt brukar förplikta sig att tjänstgöra i ungefär 4 år, för att sedan i sitt civila liv vara satt i reserven i ca. 4 till. Detta kallas IRR och står för Individual Ready Reserve och det kan mycket väl hända (och har hänt flertalet gånger under 2000-talet) att du blir inkallad igen. 

Efter fullgjord tjänstgöring betalar det amerikanska försvaret din collegeutbildning, allt från terminsavgifter (som i USA kan vara ganska höga) till böcker och de kan till och med stödja dig med boende- och lånekostnader samt diverse bonusar som kan tillkomma.
Storleken på dessa summor brukar normalt bero på hur lång tjänstgöring du har gjort. Detsamma gäller din ordinarie lön under tjänstgöringen. Ju längre du har tjänstgjort desto högre kompensation får du. Men lönerna är oftast väldigt dynamiska och är beroende på faktorer som ifall du har familj, vilken specialisering du har, ifall du har en universitetsexamen etc. För en vanlig soldat som spenderar sin Första år inom det militära kan dagslönen vara ganska dålig, kanske några tiotals dollar per dag, men det kan t.ex också vara så att man får avdrag för mat och husrum, kläder etc. Avslutningsvis kanske det är värt att nämna att i det amerikanska samhället ses militärtjänstgöring som något väldigt meriterande och uppoffrande och det är inte ovanligt att man faktiskt kan dra fördelar i arbetssammanhang, sociala sammanhang eller har förtur till vissa jobb genom att man har gjort militärtjänstgöring.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land