Egenanställd i Tyskland

Egenanställd i Tyskland

Tyskland

Huvudstad Berlin

Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp

Allmänt om Tyskland

Tyskland är generellt sett ett säkert resmål. Säkerhetsrisken för utländska medborgare bedöms som låg och utgörs huvudsakligen av småbrottslighet, vilken främst är koncentrerad till de större städerna.

Tyskland har väl utvecklade rutiner för terrorismbekämpning och ett utvecklat underrättelsenätverk. Trots detta finns en reell risk för terrorism. Den organiserade brottsligheten är begränsad. Risken för att eventuella politiska oroligheter påverkar Tysklands nationella säkerhet är låg.

Funderar du på att jobba i Tyskland?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Tyskland har under större delen av efterkrigstiden varit en av världens största ekonomier, vanligen endast slaget av USA och Japan. Storleken beror främst på en mycket välutbyggd exportindustri, som tillverkar allt från finelektronik och datamaterial till bilar och industriella maskiner. Landet är rikt på naturtillgångar och importerar både energi och det mesta av råvarorna till industrin. 

Efter återföreningen gick landet in i en period av ekonomisk tillbakagång på grund av de enorma kostnaderna för omställningen av de tidigare östtyska regionerna till en modern marknadsekonomi. Det finns fortfarande enorma sociala och ekonomiska skillnader mellan delstaterna och arbetslösheten är mycket större i de östra delarna av landet. I början av 2000-talet hade Tyskland under flera år svårt att uppfylla kraven inom den europeiska valutaunionen (EMU) att budgetunderskottet inte får överstiga tre procent. 

Efter omfattande reformer förbättrades situationen men upplevde ett nytt bakslag år 2009 under den globala finanskrisen. Under 2010 började de tyska myndigheterna den största sparplanen sedan andra världskriget för att få bukt med budgetunderskottet. Genom stora begränsningar i antalet arbetsplatser i den offentliga sektorn samt stora nedskärningar i välfärdstjänster planerar landet att spara 80 miljarder Euro fram till 2014.

Geografi

Tyskland består av tre olika landskapsområden – den nordtyska slätten i kustområdena mot Nordsjön och Östersjön, bergsområdena mitt i landet och de höga bergen i söder som utgör Alpernas nordligaste delar. Dessa landskapsvariationer ger landet ett varierat klimat, med tempererat kustklimat i norr och typiskt centraleuropeiskt inlandsklimat längre söderut. Höjdskillnaden mellan nord och syd bidrar också till de stora temperaturskillnaderna, med de största säsongsskillnaderna i de södra bergen och allt jämnare temperaturer under året ju längre norrut man kommer. 

Det tyska landskapet genomskärs av ett antal floder som har varit viktiga för landets centrala roll i den europeiska handeln. Stora delar av landet är starkt förorenat på grund av utsläpp från tung industri, vilket har lett till surt regn och dålig jord. Vissa områden i det forna Östtyskland kämpar med föroreningar efter många år med dålig miljölagstiftning.

Historia

Romarna grundade många kolonier i dagens Tyskland ett par århundraden f.Kr., men fördrevs av de frankiska folken på 400-talet. Frankerna styrde stora delar av Centraleuropa fram till 800-talet då området delades upp i flera mindre delar som senare skulle bli utgångspunkten för många av dagens europeiska nationalstater. Dagens Tyskland var en del av det tysk-romerska riket, som existerade mer eller mindre samlat fram till Napoleonkrigen i början av 1800-talet. Efter upprepade försök till unioner mellan mindre kungariken under 1800-talet bildades det Tyska riket 1871, med Wilhelm I som kejsare. Kejsardömet omfattade mycket av det som idag är Polen och fick så småningom flera kolonier i Afrika. 

Tyska riket gick under efter att ha deltagit på den förlorande sidan under första världskriget. Det ersattes av den så kallade Weimarrepubliken som tvingades ge upp stora landområden och betala enorma summor i krigsskadestånd enligt krigsuppgörelsen. De hårda villkoren bidrog till nationalsocialismens starka uppgång under Adolf Hitler i början av 1930-talet. 1939 inledde Tyskland andra världskriget genom att invadera Polen. Efter att ha förlorat andra världskriget delades landet i två delar, det kommunistiska Östtyskland och det västliga demokratiska Västtyskland. Efter flera decennier som två stater återförenades Tyskland som ett land 1990.

Samhälle och politik

Efter återföreningen 1990 övertog det nya Tyskland den västtyska författningen från 1949 som styr landet som en federal republik bestående av 16 stater med ett visst mått av självstyre. Landets formella överhuvud är presidenten, men i verkligheten ligger det mesta av makten hos förbundskanslern som leder regeringen. 

Politiken domineras av det socialdemokratiska SPD och det kristet konservativa CDU som har bildat flera koalitionsregeringar sedan återföreningen. Landet är en stabil demokrati och en välutvecklad välfärdsstat. Trots att Tyskland i dag åter är en enad nation ligger de forna östtyska staterna fortfarande långt efter de västra delarna beträffande social och ekonomisk utveckling. Landet var en av de ursprungliga medlemmarna i Europeiska unionen och spelar idag en central roll inom både regionalt och internationellt samarbete. Under de senaste åren har Tyskland också börjat bidra till internationella militära operationer för första gången sedan andra världskriget.

Invandrings- och flyktingpolitik är ett viktigt nationellt politiskt tema i Tyskland. Landet har tagit emot nästan en miljon flyktingar sedan 2015 och motståndet mot den rådande asylpolitiken ledde till att det invandrings- och islamkritiska partiet AfD för första gången kom in i nationalförsamlingen. Nationalförsamlingen är Tysklands motsvarighet till Sveriges riksdag.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Alla resenärer bör besöka antingen sin personliga läkare eller en hälsoklinik 4-6 veckor innan avresa.

Du bör se till att de grundläggande vaccinationerna mot influensa, vattkoppor, polio, MMR (mässlingen/påssjuka/röda hund), difteri, kikhosta och stelkramp är uppdaterade.

Under februari och mars 2020 har ett utbrott av Covid-19 coronavirus spridit sig med ökande hastighet i Tyskland med förväntad fortsatt spridning under de kommande månaderna. Internationellt resande har påverkats och förväntas vara fortsatt utsatt. Hårdare hälsokontroller är att vänta och evenemang kan komma att ställas in på kort varsel.

Vårdinrättningar i Tyskland håller hög standard. Vissa läkare och sjukhus kan kräva kontantbetalning direkt av turister för tillgång till sjukvård. Ett europeiskt sjukförsäkringskort ger resenärer tillgång till den offentliga vården i Tyskland.

Pass

Pass är ett krav för alla icke-européer. Medborgare från Europeiska unionen, eller Schengenområdet, behöver endast sina nationella ID-handlingar.

Visum

För medborgare i Europeiska unionen räcker det med pass, eller nationellt identitetskort. Individer från länder som är en del av Schengenavtalet behöver inget visum och är berättigade att stanna i landet upp till 90 dagar, detta inkluderar svenskar. För de flesta icke-europeiska besökare krävs att man kan uppvisa biljett som styrker att man antingen är på genomresa eller kommer återvända hem efter sitt besök i Tyskland. Detta är dock inget krav för personer från Australien, Kanada, Japan, USA och Nya Zeeland.

För mer information, besök TLCS på: http://www.tlcsvisas.com/tlcs/   

För information angående vilka nationaliteter som behöver ett Schengenvisum vid inresa till Tyskland, besök European Commission Visa Policy website.

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Tyskland

Jobba i Tyskland

lite Info

Tyskland är Västeuropas och EUs största land och därmed också den största arbetsmarknaden inom den Europeiska gemenskapen. Städer som Berlin, München, Frankfurt och Hamburg lockar stora mängder internationell arbetskraft och Tyskland är också ett av de länder i världen som lockar flest svenskar då landet är Sveriges viktigaste exportland.

Allmänt om arbete i Tyskland

Tyskland är uppdelat i olika förbundsstater med olika förutsättningar och strukturer för arbete, boende och inkomstnivåer. De regionala skillnaderna är stora där de nordvästra delarna samt Bayern i söder står för den mer dynamiska delen av den tyska jobbmarknaden. Det är främst i de större städerna som till exempel Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln eller München där de flesta jobbmöjligheterna finns. 

För de flesta tyska jobb krävs det att du talar bra eller flytande tyska men eftersom landet inhyser en hel del internationella företag så finns det en hel del arbeten där det räcker med att du talar till exempel engelska. Men som tumregel bör den arbetssökande kunna tala språket. Generellt kan det sägas att den tyska företags- och organisationskulturen skiljer sig en del från den svenska.

Var finns jobben?

Liksom i övriga världen koncentreras de flesta jobben kring de större tätorterna. Industrierna låg förr centrerade i de västra delarna av landet det s.k Ruhrområdet men har i allt högre grad centrerats till de södra delarna men också spritt sig mer över Tyskland. I Bayern eller Baden-Württemberg kan man hitta stora delar av t.ex den tyska bil- och läkemedelsindustrin. Hamburg i norr är den stora handelsstaden och huserar också landets största hamn och där passerar också de flesta varorna som ska in eller ut ur Tyskland. Berlin är förutom huvudstaden och säte för Tysklands regering, också kulturhuvudstaden med mängder av spännande startups och techbolag från alla delar av världen. Staden har en stor scen för konstnärer och kulturliv. Frankfurt är finanscentrum och här finns en stor koncentration av banker och finansbolag. Också tyska börsen ligger här.

Arbetskultur i Tyskland

Den tyska arbetskulturen är känd världen runt för att karakteriseras av formalitet, stark arbetsetik, hierarkier, punktlighet och effektivitet. I Sverige t.ex är tysk effektivitet ett begrepp som ibland används. Och visst ligger det fortfarande en del sanningar i detta även om det med åren har blivit mindre formellt och strikt.

De hierarkiska delarna finns fortfarande kvar i någon mån. I det tyska arbetslivet värderas strukturer och processer högt och det finns en klar distinktion och gräns mellan chefer och övriga anställda. Det är inte ovanligt heller att man titulerar varandra Herr eller Frau eller ibland t.om med akademiska titlar. På det stora så är de tyska organisationerna mer vertikala än vad dem är Sverige. Den starka betoningen på strukturer och dagordningar Tagesordnung gör att individen har mindre utrymme men å andra sidan får möjligheten att orientera sig i en mer fokuserad och förutsägbar miljö. Vissa uppskattar den för dess tydliga riktning medan andra kanske upplever den som tråkig, tungrodd och byråkratisk.

På en tysk arbetsplats

De formella procedurerna kan ta sig i uttryck i att man t.ex kommunicerar mycket genom olika typer av papper, kontrakt och formulär, att man inte bryter de utstakade processerna och att man är punktlig och och pålitlig. Att komma sent till möten är inte populärt i de flesta länder men kanske ett ännu större tabu på ett tyskt kontor. Andra saker man ska se upp med är att komma till jobbet småsjuk. Tyskland har en ganska hög sjukfrånvaro i jämförelse med andra länder i Europa och det kan till viss del förklaras med att man inte uppskattar att anställda kommer till jobbet ens med den minsta lilla förkylning.

Tyskarna värderar också i regel rak och tydlig kommunikation och gränser mellan jobb och privatliv. Självklart varierar det stort mellan branscher och företag men som en tumregel innehåller en arbetsdag inte värst mycket småprat och spontana möten och gemensamma kaffepauser. I de fall de finns gemensamma kaffe- och lunchpauser håller man ganska hårt även på dessa. Begreppet Mahlzeit som i direkt översättning betyder “Njut av måltiden” kan t.ex ljuda över kontorslokalerna runt lunch och ibland kan ordet dyka upp i andra sammanhang vilket kan vara nog så förbryllande för de utlänningar som befinner sig på arbetsplatsen.

Arbetstid

Enligt lag består en tysk arbetsvecka av max 48 timmar. En arbetsvecka kan i vissa fall innebära arbete från måndag till lördag (aldrig på en söndag) men i de allra flesta fall så gäller fem dagars arbetsvecka med totalt 40 timmar. Alltså i realiteten som i de flesta andra EU-länder. De flesta arbetsplatser erbjuder flextid och det är inte ovanligt att många kommer tidigt till jobbet, ibland runt sjutiden då den tyska skoldagen startar tidigt. Övertid är inte ovanligt kan ibland uppmuntras.

Semester och ledighet

Du har som heltidsanställd rätt till minst 24 dagars semester. Vad de gäller röda dagar så är det väldigt granulärt och kan bero på vilken förbundsstat eller rent av vilken kommun eller vilket distrikt du bor i. Enligt tysk lag är bara 3 oktober, Tyska enhetsdagen, en nationell helgdag och resten är upp till förbundsländerna själva att bestämma. Men de flesta tyska förbundsländer delar de vanligaste helgdagarna som jul, nyårsafton och påsk. Däremot så firar t.ex Bayern och Baden-Württemberg katolska högtider medan förbundsländerna i norr inte gör det. De flesta förbundsländer har dock mellan 10-13 röda dagar per år.

Uppehållsrätt och arbetsvisum för Tyskland

Som EU-medborgare har du rätt att vistas i Tyskland i upp till tre månader innan du måste ansöka om en förlängd vistelse. För att få ansöka om förlängd vistelse i landet måste du bege dig till det närmaste rådhus (rathaus) och där hitta en s.k Einwohnermeldeamt som utfärdar de intyg som du behöver för att ha rätt att fortsätta vistas i landet. Du bör ha med dig ett personbevis från svenska skatteverket samt ditt pass. För att jobba i Tyskland måste du också ha en skattesedel (Lohnsteuerkarte) som du kan få ut från den tyska skattemyndigheten, här kan du också kvittera ut ett försäkringskort. För varje arbetsgivare du har måste du ha ett individuellt Lohnsteuerkarte och samtidigt uppge till exempel förmåner och bostad då dessa också ligger till grund för beskattning. Det behövs inga speciella intyg för att börja söka jobb i Tyskland och ovanstående intyg kan sökas i samband med att du tar anställning.

Svenskar i Tyskland

Förutom att vara Europas starkaste ekonomi så finns det en kulturell och geografisk närhet till Sverige. Tyskland är Sveriges största exportland och därför också den viktigaste handelspartnern. Enligt en undersökning gjord av föreningen Svenskar i Världen 2014 bodde det runt 23000 svenskar i landet och det är antagligen ännu fler idag. Städer som Berlin, Frankfurt och München är stora dragplåster och det finns en uppsjö av svenska föreningar som har regelbundna sammankomster och träffar.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land