Egenanställd i Turkiet

Egenanställd i Turkiet

Turkiet

Huvudstad Ankara

Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp

Allmänt om Turkiet

De huvudsakliga säkerhetsriskerna är väpnade konflikter och uppror på grund av Turkiets geografiska närhet till konfliktområden, särskilt Syrien och Irak. Områden längs den syriska gränsen är särskilt instabila på grund av sporadiska gränssammandrabbningar, militanta grupper och flyktingströmmar som rör sig i regionen och risken för bombattentat vid gränsstationer. Bombattentat har inträffat vid flera tillfällen sedan 2013 och är exempel på den ökande risken för gränsöverskridande terrorism i Turkiet.

Protester mot regeringen har sedan maj-juni 2013 organiserats mer frekvent och med högre intensitet, efter det våldsamma undertryckandet av demonstranter vid Gezi Park nära Taksim-torget i Istanbul. Detta har fungerat som en katalysator för fortsatt oro mot en alltmer auktoritär regim styrd av den tidigare premiärministern och nuvarande presidenten Recep Tayyip Erdoğan.

Funderar du på att jobba i Turkiet?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

En grundläggande del av ideologin hos Atatürk, det moderna Turkiets grundare, var att staten skulle kontrollera större delen av ekonomin. Under 1980-talet påbörjades en privatisering av vissa statsägda företag, men staten är fortfarande en viktig ekonomisk aktör i landet. Privatiseringen följdes inte upp med en tillräcklig lagstiftning vilket har lett till mycket omfattande korruption i landet. Vissa beräkningar tyder på att den svarta ekonomin kan utgöra så mycket som 50 procent av landets bruttonationalprodukt (BNP). 

De senaste åren har massproduktion av bilar och elektronik tagit över allt större delar av ekonomin, samtidigt som jordbrukets andel har minskat. Landet är dock fortfarande en av världens största jordbruksproducenter och är självförsörjande på livsmedel. Turkiet har haft en stabil ekonomisk tillväxt genom 2000-talet med undantag för nedgången som följde den globala finanskrisen 2008-2009.

Geografi

I söder och norr har Turkiet långa kuster mot Medelhavet och Svarta havet som är populära resmål för turister från hela Europa. I öster bildar branta berg naturliga gränser mot grannländerna Irak och Iran. Bergsområden dominerar också det mesta av inlandet där den genomsnittliga höjden är 1000 meter över havet. I de västra delarna av landet består landskapet av låglänta slättområden som är ideala för jordbruk. Turkiet är beläget mellan flera tektoniska plattor, vilket har lett till frekventa jordbävningar, ofta med katastrofala följder. 

Klimatet är mycket varierat, med ett tempererat Medelhavsklimat i sydväst och ett kallt inlandsklimat i bergsområdena i nordost. Turkiet står inför stora miljöproblem – jorderosion har skadat mer än hälften av landets åkermark och luftföroreningarna i städerna har ökat dramatiskt under senare år. Dålig statlig styrning har också inneburit att många företag har haft möjlighet att fritt släppa ut giftiga kemikalier i floderna.

Historia

Dagens Turkiet är den sista resten av det Osmanska riket, som under perioden 1300-1550 var ett av världens mäktigaste imperier. Riket grundades i slutet av 1200-talet då mongolerna hade fördrivit de flesta muslimer i dagens Iran och Irak till Turkiet, där de enades under Osman I. När det var som störst omfattade det osmanska riket hela Nordafrika, huvuddelen av sydöstra Europa och stora delar av Asien. På 1800-talet gick imperiet in i en långvarig svacka och förlorade allt fler områden. Efter att ha deltagit på den förlorande sidan i första världskriget (1914-1918) kollapsade riket, och 1924 blev resterna omgjorda till den turkiska republiken, grundad av Mustafa Kemal – Atatürk (vilket betyder turkarnas fader). 

Alla religiösa delar av staten togs bort, och en absolut åtskillnad mellan stat och religion blev inskriven i den nya konstitutionen. Atatürk dog 1938, men partiet han grundade satt kvar vid makten fram till 1950, när det demokratiska partiet (DP) kom till makten. De följande tre decennierna präglades av politisk oro och militären ingrep och avsatte av olika anledningar regeringarna 1960, 1971 och 1980. 1984-1999 var det fullt krig i landets östra regioner mellan den turkiska armén mot den kurdiska PKK-gerillan. PKK vill bryta sig loss från Turkiet och skapa en självständig, kurdisk stat. 

Kurderna är den fjärde största folkgruppen i Mellanöstern och lever i ett område som täcker delar av Turkiet, Irak, Iran och Syrien. Detta område kallas Kurdistan. Kurderna har blivit och blir utsatta för olika former av förtryck, och många kurder kämpar för ett självständigt Kurdistan. Detta har skapat konflikt mellan kurdiska grupper och de fyra stater som kontrollerar de kurdiska områdena.

Samhälle och politik

Turkiet styrs av en folkvald president och en regering som utses av parlamentet. Turkisk politik uppvisar oenighet huruvida landet ska vara sekulärt eller om religionen ska spela en viktigare roll. Den turkiska politiken präglas av spänningarna mellan politikerna och starka statliga institutioner som rättsväsendet och armén. Domstolarna ser det som sin uppgift att fortsätta det anti-religiösa arvet från landsfadern Kemal Atatürk, och har vid upprepade tillfällen förbjudit politiska partier som visat minsta tecken på att blanda religion och politik. Armén har stort inflytande på det nationella säkerhetsrådet, som är det högsta organet för Turkiets säkerhetspolitik. 

Ändringar i grundlagen har gjort att militären och domstolarnas möjlighet att lägga sig i politiken har minskat. Sedan början av 2000-talet har det moderata islamiska rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) haft störst uppslutning. De senaste åren har AKP blivit mer och mer auktoritärt, och många turkar är rädda att demokratin håller på att försvinna. Turkiet är ett socialt splittrat land med stora skillnader i utbildnings- och inkomstnivåer mellan statsbefolkningen i västra Turkiet och de mindre landsbygderna i östra Turkiet. Den kurdiska minoriteten i öst utgör nästan 20 procent av befolkningen och har varit diskriminerad under flera år.

Ett växande missnöje över president Erdogans auktoritära styre ledde till att regimkritiska delar av den turkiska militären försökte genomföra en statskupp i juli 2016. Kuppförsöket slogs snabbt ner och många soldater, generaler och admiraler arresterades.

Turkiet har blivit en av parterna i kriget i Syrien, som en del av alliansen som gör luftangrepp mot Den islamiska staten (IS) . I det sammanhanget har kampen mot PKK och kurderna intensifierats. Över två miljoner syrier har flytt till Turkiet, som länge har arbetat för att få bli medlem i EU. På grund av flyktingströmmen till Europa har EU och Turkiet ingått ett avtal. Avtalet innebär bland annat att Turkiet ska begränsa antalet flyktingar som flyr vidare från Turkiet till Europa, mot att samtalen om ett turkiskt EU-medlemskap återupptas. 

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer rekommenderas att konsultera en allmänläkare eller specialist på resehälsa 4-6 veckor innan avresa för aktuell informationen om rekommenderade vaccinationer till Turkiet. Resenärer rekommenderas att se till att rutinvaccinationer mot influensa, vattkoppor, polio, mässling/påssjuka/röda hund (MPR) och difteri/stelkramp/kikhosta (DTP) är uppdaterade. Vaccination mot hepatit A och B samt tyfus rekommenderas också.

Malaria förekommer i provinserna Adana, Adryaman, Batman, Bingol, Bitlis, Diyarbakar, Elazig, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Icel, Kahraman Maras, Kilis, Mardin, Mus, Osmaniyeh, Sanliurfa, Siirt, Sirnak, och Van. Resenärer till dessa områden rekommenderas att införskaffa läkemedel mot malaria innan avresa och om möjligt undvika att köpa det lokalt i Turkiet, eftersom läkemedelsstandarden kan vara betydligt lägre.

Resenärer som regelbundet tar läkemedel rekommenderas att ta med en mängd som räcker för hela vistelsen, eftersom vissa läkemedel är svåra att få tag på i Turkiet.

Resenärer rekommenderas att endast dricka flaskvatten eller vatten som har filtrerats och kokats. Även isbitar bör undvikas och det är klokt att se till att grönsaker och frukt är skalade och väl tillagade. Mjölkprodukter är i allmänhet säkra.

Standarden på vårdinrättningar kan variera kraftigt i Turkiet. De största städerna, såsom Istanbul, Izmir och Adana, har en del moderna, privata sjukhus som har välutbildad personal och generellt sett håller europeisk standard. Vissa medicinska tillstånd kan inte behandlas i Turkiet.

Pass

Pass med en giltighetestid på sex månader från inresedatum och minst tre månader efter planerat utresedatum krävs för inresa i Turkiet.

Visum

Svenska medborgare med giltigt pass behöver inte visum för vistelser i Turkiet på upp till 90 dagar, antingen i en sammanhängande period eller vid flera tillfällen under en period av 180 dagar. Eftersom detta inte gäller för alla nationaliteter rekommenderas resenärer att ta kontakt med närmaste turkiska ambassad för ytterligare information om visumkrav.

Resenärer som avser att stanna längre än tre månader i Turkiet måste skaffa visum från turkiska ambassaden före avresan samt ansöka om uppehållstillstånd/arbetstillstånd inom en månad efter ankomsten till Turkiet.

Resenärer bör se till att få nödvändiga stämplar i sitt pass vid inresa i Turkiet innan vidare resa med inrikesflyg sker, för att undvika komplikationer vid utresan från Turkiet. Det har tidigare förekommit fall då resenärer blivit kvarhållna i Turkiet på grund av att de inte haft rätt stämplar i passet. För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Turkiet

Jobba i Turkiet

Lite Info

Turkiet är ett av Medelhavets största länder och ligger i både Asien och Europa. Det är en växande marknad med storstaden Istanbul som dess självklara mittpunkt, och som populärt turistland är det också en plats för utlänningar att komma och arbeta i.

Om arbete i Turkiet

Att hitta ett jobb i Turkiet som svensk kan vara en riktig utmaning. Det finns restriktioner för vissa yrken och du kan t.ex inte jobba inom sjukvård eller juridik om du inte är turkisk medborgare. Och detsamma gäller alla typer av statliga jobb och myndighetsjobb. Trots detta så finns det en arbetsmarknad för utlänningar. 

Det finns det möjligheter på de platser, främst i västra delarna av landet, där globala företag finns representerade samt där större delen av turistindustrin är förlagd. Att hitta ett jobb i mångmiljonstaden Istanbul är t.ex inte närmelsevis lika svårt som i de östra och mer eftersatta delarna av Turkiet. I turistorter som Alanya, Side och Marmaris är också acceptansen för utländsk arbetskraft större i och med genomströmningen av folk från andra länder. 

Här finns det t.ex. möjligheter att jobba inom turism och inom hotell och restaurang medan mer akademiska yrken oftast är förlagda till Istanbul eller huvudstaden Ankara. Lönerna i Turkiet är väsentligt lägre än i Sverige och kan också variera kraftigt beroende på vilken region i Turkiet man arbetar i. De flesta utlänningar som arbetar i Turkiet är ofta anställda inom någon form av internationell organisation eller företag. Men språklärare, egenföretagare och arbete inom turismsektorn är också vanligt bland utlänningar som arbetar i Turkiet.

Arbetsvisum till Turkiet

Alla utlännningar måste ha ett arbetstillstånd för att få rätt jobba i Turkiet. Tllståndet utfördas av det Turkiska arbetsmarknadsdepartmentet. För att överhuvudtaget ha rätt att ansöka om ett arbetstillstånd krävs det att ett företag vill anställa dig först. Du kan ansöka om arbetstillståndet både på plats och i Sverige eller i ett annat EU-land som har en Turkisk beskickning. Normalt sett ska ansökan ha behandlats inom 90 dagar. Förutom arbetstillstånd krävs också arbetsvisum och ett uppehållstillstånd. Läs mer på Turkiska arbetsmarknadsdepartmentets hemsida om vad som gäller för att du som utlänning ska få tillstånd att arbeta i Turkiet.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land