Egenanställd i Storbritannien

Storbritannien

Huvudstad London

Information - Alla måste veta

Spela videoklipp

10 bästa ställen att besöka i England

Spela videoklipp

De bästa sandstränderna i England

Spela videoklipp

Allmänt om Storbritannien

Storbritannien är ett relativt tryggt land att besöka. Risken för inhemsk väpnad konflikt och omfattande oroligheter är mycket liten. Även om det finns en allvarlig hotbild gällande terrorism i Storbritannien så har landets åtgärder för att bekämpa och minska terrorism visat sig effektiva, och färre attacker har utförts de senaste åren. Resenärer är mest sårbara för småbrottslighet, särskilt i storstäderna. Demonstrationer i de större städerna så som London är vanliga och kan orsaka störningar i trafiken, de är dock i allmänhet fredliga.

Funderar du på att jobba i Storbritannien?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Storbritannien är en av världens största ekonomier, och var med och grundade organisationen G8 som samlar världens rikaste länder. En procent av arbetskraften arbetar i ett högt utvecklat jordbruk som producerar mer än 60 procent av landets behov av jordbruksprodukter. Ända sedan den industriella revolutionen och fram till efterkrigstiden var Storbritannien ett av världens ledande industriländer, men under de senaste decennierna har industrin fått ge vika för finansbolag, försäkringsbolag, investeringsbolag och turism. Landet har en omfattande oljeindustri men är beroende av att importera olja för att tillgodose sina behov.

London är ett viktigt ekonomiskt centrum och står för fler finansiella transaktioner än någon annan stad i världen. På grund av detta blev landet hårt drabbat av den globala finanskrisen år 2008-2009. På senare år har eurokrisen i EU också påverkat Storbritanniens ekonomi mycket, inte minst för att efterfrågan på brittisk export har minskat. Under 2013-2014 var ekonomin och landets BNP ungefär samma som före 2008 års finanskris. I och med att Storbritannien håller på att träda ur EU pågår förhandlingar om hur handeln kan komma att se ut. Många stora företag har hotat att lämna Storbritannien i och med Brexit, något som skulle kunna påverka Storbritanniens ekonomi.

Geografi

Storbritannien är en union bestående av fyra områden: England, Wales, Nordirland och Skottland. Merparten av Wales och Skottland består av högländer, med dalar, sjöar och trånga fjordar. England och Nordirland består av slättlandskap med långsträckta åsar. De brittiska öarna ligger på den europeiska kontinentalsockeln, vilket resulterar i grunda farvatten som är idealiska för fiske. Klimatet är tempererat med mycket nederbörd under hela året. 

Temperaturerna varierar lite och påverkas av den varma Golfströmmen som löper längs öns västkust. Det är varmast och torrast i de sydöstra delarna som påverkas av närheten till kontinenten. Det är kallast och fuktigast i norr, där klimatet påminner om den norska västkusten. Storbritannien kämpar med allvarliga miljöproblem. Luftkvaliteten i städerna är mycket dålig och utsläpp från industrin förorenar dricksvattnet. Regeringen lade fram omfattande initiativ under 1970- och 80-talet som sakta men säkert har förbättrat situationen.

Historia

De brittiska öarna erövrades av romarna år 100 f.Kr. Öarna hade dittills varit befolkade av kelter och andra folk som vi vet lite om. När romarna drog sig tillbaka på 400-talet erövrades öarna och plundrades flera gånger av normander, skandinaviska vikingar och saxare. Omkring år 1100 grundades kungarikena England och Skottland. De två grannarna utkämpade många krig och strider fram till 1707 då de gick samman i ett förenat kungarike. De följande årtiondena erövrade brittiska sjömän och upptäcktsresande stora territorier över hela världen. En viktig orsak till att britterna lyckades bygga historiens största imperium var det teknologiska försprång som de fick i och med den industriella revolutionen i Storbritannien under 1800-talet. Landet var en av de viktigaste aktörerna i båda världskrigen på 1900-talet, och efter andra världskriget omvandlades de flesta delarna av imperiet till självständiga stater.

Efter 1945 började britterna bygga upp en välfärdsstat. Mellan 1950- och 60 var den ekonomiska tillväxten hög och minskade igen under 1970-talet. Margaret Thatcher och det konservativa partiets valseger år 1979 innebar en politisk förändring i landet, då skatterna sänktes och marknadskrafterna fick större inflytande över politiken. Detta ledde till en hög arbetslöshet i landet. Sedan 1997 har landets styre skiftat mellan de olika politiska partierna.

Under efterkrigstiden profilerade sig Storbritannien som en viktig aktör i internationell politik samtidigt som landet var påverkad av Nordirlands kamp för självständighet. Nordirland fick ett begränsat självstyre efter ett fredsavtal år 1998.

Samhälle och politik

Storbritannien är en konstitutionell monarki, där statsministern utövar den verkliga makten. Det brittiska underhuset är ett av världens äldsta parlament och härstammar från sammanslagningen mellan Skottland och England år 1707. Politiken domineras av arbetarpartiet (Labour) och det konservativa partiet (Tory), men även ett antal småpartier har platser i parlamentet. År 2010 fick arbetarpartiet och det konservativa partiet ingen egen majoritet. Det konservativa partiet skapade landets första koalitionsregering sedan andra världskriget tillsammans med liberaldemokraterna.

Storbritannien har en av de fem permanenta platserna i FN:s säkerhetsråd och är en av de ledande aktörerna i Europeiska unionen (EU) och NATO. Landet har mycket stort inflytande på internationell politik och har en lång tradition av samarbete med USA. Storbritannien har starka band till sina forna kolonier och många invandrare från dessa länder har bidragit till att göra landet mångkulturellt och mångetniskt. Arbetslösheten i landet är låg och en stark välfärdsstat innebär att landet har en av världens högsta levnadsstandarder.

Den 23 juni 2016 hölls en omröstning angående om England skulle vara kvar i EU eller inte, även kallat Brexitomröstningen. Folket röstade då för att landet skulle lämna EU. Efter omröstningen meddelade Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron, som drivit att landet skulle stanna kvar i EU, att han skulle avgå. Theresa May blev hans efterträdare som partiledare för det konservativa Torypartiet.

8 juni 2017 utlyste den nuvarande premiärministern i landet Theresa May ett nyval. Detta skedde på grund av Brexit. May ville stärka sin makt i förhandlingarna om Brexit i EU. Valet gick dock inte som Therese tänkt sig, då inget parti fick någon egen majoritet.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer bör säkerhetsställa att deras grundläggande vaccinationsskydd är uppdaterat, detta inkluderar polio, mässlingen/påssjuka/röda hund, ochdifteri/kikhosta/stelkramp. I övrigt krävs det inga särskilda vaccinationer för resor till Storbritannien.

Kranvattnet är säkert att dricka.

Under februari och mars har ett utbrott av coronavirus(Covid-19) spridit sig från Kina till många länder, inklusive Storbritannien, och fortsatt spridning är sannolik på kort sikt. Strikta bevakningsåtgärder är att förväntas vid gränsövergångar och publika evenemang kan komma att ställas in med kort varsel.

Standarden på vårdinrättningar i Storbrittanien är bland de högsta i världen, och kan jämföras med de i andra västerländska länder.

Akutvård täcks av NHS (National Health Service) och erbjuds på de sjukhus som har en ”Casualty” eller ”A & E” (Accident & Emergency) avdelning. Väntetiderna på en A & E avdelning är ofta långa; var beredd på att du kan behöva vänta i flera timmar om din medicinska situation inte är allvarlig.

Behandling på NHS sjukhus är gratis för brittiska medborgare, men de resenärer som inte är medborgare i antingen Storbritannien eller EU kan behöva betala för behandling. Huruvida betalning krävs beror framförallt på vistelsens längd och syftet med besöket i Storbritannien, inte på ens nationalitet. Vissa behandlingar, inklusive akutvård, är gratis för alla nationaliteter. EU medborgare, och ett fåtal andra länder, kan få tillgång till även icke-akut vård om de har ett europeiskt sjukförsäkringskort.

När det gäller mindre allvarliga krämpor, eller om du har frågor om receptfria läkemedel, så kan du konsultera en apotekare eller apotek. Apotek kan hittas i de flesta stadskärnor och hos större matbutiker.

Pass

Pass krävs för inresa till Storbritannien, passet behöver inte vara giltigt längre än vistelsens längd. Det rekommenderas att EU-medborgare tar med sig sitt pass, men det är tillräckligt med ett nationellt ID-kort.

Visum

EU-medborgare behöver inte visum, detta inkluderar resenärer från Sverige.

Resenärer från Australien, USA, Kanada, Brasilien, Japan och Sydkorea behöver inte visum för vistelser i upp till 3, eller 6 månader, under sammanlagt en ettårsperiod. Notera att det dock krävs inresetillstånd om man besöker landet i ett annat syfte än som turist. Var medveten om att i de fall som visum behövs så kräver Storbritannien att biometriska uppgifter ska lämnas in av den sökande. Vid ankomsten till Storbritannien kan resenärer från länder utanför EU behöva visa upp en returbiljett, och en giltig adress där de kommer bo under vistelsen i Storbritannien.

Detaljerad information gällande visumkrav för specifika nationaliteter kan efterfrågas av respektive ambassad.

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Storbritannien

Jobba i Storbritannien

Lite Info

Med Storbritannien avses England, Skottland, Wales och Nordirland och kan också gå under namnen United Kingdom (UK) eller Great Britain (GB). Storbritannien är bland de länder i världen som huserar flest utlandssvenskar och städer som London, Birmingham, Bristol och Edinburgh är populära platser för svenskar att studera och jobba i.

Allmänt om arbete i Storbritannien

Storbritannien är ett av Europas mest utvecklade länder och är ofta i topp bland de länder som lockar mest utländsk arbetskraft. England, som är det största landet i Storbritannien är det mest populära med storstäder som London och Birmingham. I England är också lönenivåerna högre än i de övriga regionerna. Vad det gäller boende och lönenivåer så skiljer det sig som sagt väldigt mycket beroende på var i Storbritannien man väljer att arbeta och bo i. Generellt kan sägas att det ofta är billigare i norra England och Skottland än vad det är i de södra delarna i Storbritannien. Men framför allt är det skillnad mellan stad och land och större tätorter i jämförelse med mindre. 

De största chanserna att få jobb finns uteslutande i de större städerna men det finns även jobbmöjligheter inom industri- och råvaruproduktion som till exempel inom fiske eller olje/offshore industrin på Nordsjön. Inkomstskatten i Storbritannien är progressiv och lägre än i Sverige men skiljer sig också ganska mycket beroende på vilken region/county i Storbritannien som man arbetar i. Länder som Skottland, Wales och Nordirland är också väldigt autonoma och regler och skattesatser är väldigt olika.

Arbetsvisum och uppehållsrätt

Storbritannien har ett separat avtal med EU vad det gäller fri rörlighet av varor och tjänster. Trots att landet inte är med i Schengen så har du som EU medborgare rätt att vistas och jobba i landet på obestämd tid taget att du har ett EU- pass och alla tillstånd och papper på plats. Du hittar mer information om vad som gäller för uppehållsrätt och arbete i Storbritannien på UK Border Agency. Där kan du läsa om vilka tillstånd och papper du som EU-medborgare behöver ha för att kunna börja söka jobb i Storbritannien.

Vilka jobb finns att få?

Kort sagt vilket jobb som helst beroende på dina kvalifikationer. Vissa jobb som till exempel inom myndigheter och polisväsende är inte öppna för utländska medborgare men det finns inga direkta regleringar mot arbete i privat sektor eller inom halvprivata sektorer som till exempel universitetsväsendet. Oftast kan anställningsprocessen gå snabbare än vad den gör i Sverige och det är mer vanligt med spontanansökningar än vad det är i Sverige. i städer som London och Edinburgh är det inte ovanligt att man till exempel besöker arbetsgivare och presenterar sig och kanske lämnar sitt CV.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land