Egenanställd i Spanien

Egenanställd i Spanien

Spanien

Huvudstad Madrid

Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp

Allmänt om Spanien

Spanien är ett stabilt och allmänt säkert land i Västeuropa. Riskerna för hot i samband med väpnade konflikter och uppror är minimala, medan arresteringar med anknytning till islamistiska extremistgrupper i Spanien utgör ett aktuellt terroristhot. De främsta riskerna för resenärer är småbrottslighet och protester. Protesterna rör ofta ekonomiska åtstramningsåtgärder eller är anti-regeringskampanjer. De lockar ofta stora folksamlingar på uppemot 20.000 demonstranter eller innebär långa sittstrejker i storstäderna. Statliga nedskärningar orsakar ofta snabba industriella stridsåtgärder och involverar ofta transporttjänster och offentlig sektor, vilket kan ha allvarlig påverkan på resande och driften av affärsverksamhet.

Funderar du på att jobba i Spanien?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Från att ha varit ett fattigt jordbruksland i början av 1980-talet har landet utvecklat en avancerad ekonomi med industri och ett varierat tjänsteutbud. I synnerhet har turistnäringen tagit fart och Kanarieöarna besöks årligen av hundratusentals turister. Regionala skillnader gör sig påminda även i ekonomin. 

I området runt Madrid och längre norrut mot Atlantkusten är inkomst- och sysselsättningsnivån betydligt högre än i de södra regionerna Andalusien och Extremadura. Privatisering och ökade stimulanser till det privata näringslivet bidrog till att landet upplevde en stark tillväxt under stora delar av 1990-talet. 

Den starka ekonomin gjorde Spanien till en av grundarna av den europeiska valutaunionen när den lanserades 1999. Fram tills år 2008 räknades den spanska ekonomin till en av de dynamiska innanför EU, men den globala ekonomiska krisen drabbade landet hårt och arbetslösheten har stigit kraftigt.

Geografi

Spanien är ett av de mest bergiga länderna i Europa. Bergskedjorna Pyrenéerna och Sierra Nevada är dominerande i de nordöstra och södra delarna av landet, medan Kantabriska bergen reser sig 2500 meter över havet i landets norra del. Mitt i landet ligger en höglandsplatå med nästan inga träd, med magra jordar och ett hårt klimat. Höglandsområdet omges av dalgångar på flera håll som bildats av floderna Ebro och Guadalquivir. Längs kusten i norr och söder är det bördiga slätter. Höjdskillnaderna gör att det finns stora klimatvariationer mellan landets regioner. 

Den norra kusten har ett typiskt atlantiskt klimat, medan det längre söderut är betydligt varmare. I centrala inlandet kan det vara upp till 40 grader på sommaren och betydligt kallare än resten av landet under vintermånaderna. Erosion och bränder under sommaren hotar de stora skogsområdena i landet och myndigheterna har genomfört omfattande nyplanteringsprogram. Spanien har höga halter av luftföroreningar och är sårbart för utsläpp från oljetankfartyg som passerar kusterna.

Historia

Fenicierna och karthagerna styrde dagens Spanien fram till ca år 200 f.Kr. då romarna erövrade området och grundlade provinsen Hispania. När det Romerska riket gick under på 400-talet föll Spanien under olika gotiska härskare, innan landet erövrades av arabiska styrkor och underkastades Bagdadkalifatet på 700-talet. 

Under de följande århundradena utvecklades det arabiska Spanien till ett kulturellt, vetenskapligt och ekonomiskt centrum i södra Europa. Under 1200-talet tvingades araberna söderut, och dagens Spanien delades upp mellan de olika furstendömena som först mot slutet av 1400-talet förenades till ett enhetligt rike. Efter Christofer Columbus resor till Syd- och Centralamerika införlivades dessa områden i det spanska riket, som snabbt växte till det starkaste i västvärlden. 

Den snabba uppgången avtog dock under 1500- och 1600-talet då Spanien upplevde ekonomisk kollaps och befolkningsminskning eftersom stora skaror flyttade till kolonierna, som blev alltmer självständiga. På 1800-talet förlorade landet alla sina viktiga kolonier i Sydamerika och reducerades till en bakåtsträvande och obetydlig europeisk stat. Efter år av diktatur utbröt inbördeskrig 1936, ett krig som vanns av styrkor tillhörande fascisten Francisco Franco, som styrde landet med hård hand till sin död 1975. Sedan dess har Spanien utvecklats till ett viktigt land i den europeiska och globala politiken och handeln.

Samhälle och politik

Spansk politik präglas av spänningar mellan centralmakten och regionerna där i synnerhet Baskien och Katalonien fått betydande intern självständighet genom egna folkvalda församlingar. Flera regioner har egna polisstyrkor och kontrollerar sina egna tullbestämmelser. Spanien är idag en fullvärdig västerländsk demokrati och har lagt bakom sig korruptionen och polisstaten som präglade landet under Franco. 

Landet styrs formellt av kungen, som utser premiärministern på grundval av regelbundna val. Under årtiondena efter Franco har moderata högerpartiet Partido Popular (PP) och socialistpartiet varit de ledande aktörerna i styret av landet. Båda partierna har styrt mot den politiska mitten och varit beredda att göra ideologiska kompromisser för att nå resultat. Viktiga politiska frågor är regleringen av den ständigt ökande invandringen från Afrika och hanteringen av den baskiska separatiströrelsen ETA. Sedan Spanien gick med i EU 1985 har landet intagit en alltmer central roll i den fortsatta utvecklingen av det europeiska samarbetet.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Det är lämpligt att se till att vaccinationer mot stelkramp-difteri och mässling/påssjuka/röda hund (MPR) är uppdaterade.

Under sommaren kan det bli oerhört varmt i Spanien och det är ofta klokt att undvika solen mitt på dagen. Dessutom är det viktigt att se till att man får i sig tillräckligt med vätska samt att smörja in sig med solkräm med hög solskyddsfaktor för att skydda huden och minska risken för solbränna eller värmeslag.

Under februari och mars har ett utbrott av coronavirus(Covid-19) spridit sig från Kina till många länder, inklusive Spanien, och fortsatt spridning är sannolik på kort sikt. Strikta bevakningsåtgärder är att förväntas vid gränsövergångar och publika evenemang kan komma att ställas in med kort varsel.

Såväl Spaniens offentliga som privata vårdinrättningar håller god kvalitet och det finns flera apotek i alla städer. Apotek (farmacías) som är märkta med ett grönt ljus är öppna dygnet runt och tillhandahåller en rad olika läkemedel. Det går vanligtvis inte att köpa läkemedel i mataffärer.

EU-medborgare rekommenderas att skaffa ett europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) före resan, eftersom det ger rätt till gratis sjukvård på offentliga vårdinrättningar. Resenärer rekommenderas också att teckna en omfattande rese- och sjukförsäkring innan resan.

Resenärer som regelbundet tar någon form av läkemedel uppmanas att ha med sig en mängd tillräcklig för räcka under hela vistelsen. Det är också lämpligt att ha med sig ett undertecknat intyg från sin läkare där medicinskt tillstånd, pågående behandling samt läkemedel med fullständiga medicinska namn anges.

Pass

Svenska medborgare liksom övriga EU-medborgare behöver giltigt nationellt ID-kort eller pass som är giltigt under hela vistelsen för inresa i Spanien. Icke-EU-medborgare behöver pass med en rekommenderad giltighetstid på minst tre månader från inresedatum i Spanien.

För resenärer som planerar att besöka Andorra är det viktigt att känna till att Andorra inte är medlem i EU och att inresekraven därför inte är samma som till Spanien.

Visum

Svenska medborgare liksom övriga EU-medborgare med giltigt nationellt ID-kort eller pass behöver inget visum för resa till Spanien. EU-medborgare som planerar att stanna i Spanien längre än tre månader rekommenderas att söka diplomatisk rådgivning.

Visum krävs i allmänhet inte heller för flertalet andra nationaliteter för vistelser på upp till 90 dagar. Eftersom visumkraven dock varierar beroende på nationalitet är det lämpligt att innan avresa kontakta sin lokala spanska ambassad eller diplomatiska konsulat för information om särskilda inresekrav.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

För information angående vilka nationaliteter som behöver Schengenvisum vid inresa till Spanien, besök Schengen Visit Info: European Commission Visa Policy website.

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Spanien

Jobba i Spanien

Lite Info

Soliga Spanien har varit ett av svenskarnas favoritresmål under flera decennier. Idag bor och arbetar tiotusentals svenskar i landet. Platser som spanska solkusten, Mallorca, Kanarieöarna och storstaden Barcelona hör till de ställen i Europa där det finns flest svenskar bosatta.

Vilka arbeten kan jag få i Spanien

Kort kan man säga att det självklart beror på vilken kompetens och bakgrund man har. Det är givetvis viktigt att kunna prata spanska men kanske ännu viktigare att man tittar efter rätt jobb som utlänning. Det kan vara oerhört svårt att konkurrera med spanjorer om jobben. Därför kan ett tips vara att söka de tjänster som innefattar att man antingen talar svenska eller engelska.

Vad det gäller potentiella arbetsgivare kan det också sägas att det finns en mängd olika alternativ som t.ex att jobba på barercallcenters eller på något internationellt företag där man talar engelska. 

Arbetsvisum och tillstånd

Spanien är fullvärdiga medlemmar i EU och som EU-medborgare och svensk har du rätt att få vistas och jobba i landet på obestämd tid.

Om du planerar att jobba mer än tre månader däremot så måste du uppsöka ett utlänningskontor (Oficina de Extranjero) för att registrera dig i det nationella utlänningsregistret. Kontoren finns lite varstans, oftast i alla större orter, och i de flesta tätorter kan man antingen hitta ett utlänningskontor eller någon annan myndighet som har befogenhet att hantera ditt ärende. Här kan olika dokument krävas som t.ex pass, anställningsbevis, bankkontoutdrag eller att du har ett bevis på en europeisk sjukförsäkring eller kort från svenska försäkringskassan.
Som anställd kommer din arbetsgivare också att anmäla dig till den spanska försäkringskassan Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social.

När allt är klart och allt har gått igenom och godkänts kommer du få ett residensbevis Certificado de registro como residente comunitario men också ett s.k NIE-nummer Número de Identidad de Extranjero som i allt väsentligt är ett måste då det är ditt skattenummer och det du identifierar dig med som utlänning. Alla utlänningar som arbetar eller äger fastigheter i Spanien måste ha ett NIE-nummer och tillhörande ID kort. Ifall t.ex du flyttar inom landet, gifter dig eller byter jobb så måste du också meddela myndigheterna om detta.

Efter att du har fått ett NIE-kort måste du registrera dig i folkbokföringen i den kommunen där du bor, folkbokföringsregistret kallas Padrón och när du väl har genomfört den kommer du också att få ett bevis på att du är folkbokförd på platsen där du bor ett s.k. Certificado de Empadronamiento. Det beviset kommer behövas ifall du t.ex vill ta del av och nyttja kommunala tjänster framöver.

Spanska byråkratin är inte alltid lätt att ha att göra med och det kräver ibland tålamod, långa väntetider och det är såklart inte alltid lätt för en svensk eller annan utlänning att förstå allt. 

Är du på plats i Spanien så underlättar det en hel del då du kan få praktisk vägledning. Bra ställen att börja på är t.ex. det lokala poliskontoret men har du en större arbetsgivare så kan de också guida dig igenom processen.

Att tänka på

Generellt sätt är lönerna i Spanien lägre i jämförelse än vad de är i Sverige. Detta gäller inte alla jobb utan arbeten med mindre krav på kvalifikationer och utbildning. Med detta som bakgrund kan stora städer som BarcelonaMadrid eller Valencia i vissa fall vara dyra att bo i. Lagen säger också att det råder max 9 timmars arbetsdag och att minimilönen ska ligga på runt 21 euro per dag. Skatten varierar på runt 15-30 procent för en medellön vilket också styrs av i vilken region och kommun du jobbar i.

Arbetskultur Spanien

En normal spansk arbetsdag är mindre kompakt än hur det normalt sett ser ut t.ex norra Europa. Det har ibland lite slappt och stereotypt antytts att spanjorer skulle jobba mindre än t.ex svenskar och de flesta känner till begrepp som “siesta” och det ökända “Mañana, mañana”. Men faktum är att en spansk arbetsvecka består i de flest fall av 40 timmar för heltidsanställda, precis som i Sverige. Vad som kan ha gett upphov till fördomarna kan nog ha att göra med att de stora turistströmmarna och chartern till Spanien oftast gått till mindre badorter och provinsiella delar av landet, där tempot inte är lika högt som i t.ex storstäderna. Detta men också ett särdrag som spanjorerna delar med många medelhavskulturer, nämligen förhållandet till tid och klockslag. Det är inte ovanligt att en spansk arbetsdag fördröjs genom att man t.ex. kommer senare till jobbet men stannar längre, alltså man gör sina åtta timmar men inte nödvändigtvis under de timmar som officiellt är utsatta. Någon rätt till siesta förekommer inte i spansk arbetslagstiftning men däremot händer det att t.ex butiker, under de varmare delarna av året, stänger när solen står som högst och kunderna håller sig hemma. I gengäld har man istället öppet till sent på kvällen.

Det är vanligt i Spanien att företag är knutet till en specifik ägare eller ägarfamilj. Väldigt generellt kan man säga att strategier och direktiv tas av få inblandade och inte alltid med transparens för t.ex anställda eller andra knutna till företaget eller organisationen. De flesta beslut tas av högre chefer och det finns fortfarande inslag av hierarkiska företagsstrukturer i Spanien även om det håller på och ändras och moderniseras. 

Tanken om självgående medarbetare uppmuntras dock mer och mer och det finns stora skillnader i vilken bransch du verkar i men också lokala skillnader. I takt med den tekniska utvecklingen accelererar och digitaliseringen fortgår, så sker det också förändringar i det spanska arbetslivet. 

I Spanien brukar planerandet av en arbetsdag som ovan nämnts vara mer lös än i Sverige. Sociala tillfällen med kollegor som t.ex lunch, gemensamma middagar eller kaffepauser anses viktiga och det är inte ovanligt att de drar ut på tiden och förskjuter arbetsdagen. Likaså är det viktigt hur man klär sig och i affärsvärlden och näringslivet i större städer som Madrid och Valencia gäller oftast en striktare klädkoder än i Sverige.

Semester och ledighet

Arbetstagare har rätt till minst 22 semesterdagar per år. 

Röda dagar i Spanien uppgår till totalt 14 stycken per år. Oftast firas en nationell, regional eller katolskt kristen högtid. Till skillnad från många andra länder bestäms inte de röda dagarna på nationell nivå utan regionerna bestämmer till vissa del själva vilka dagar de vill betrakta som röda. I regel så firas de flesta större kristna högtider dock gemensamt och också nationaldagen “Fiesta Nacional de España” 12 oktober. 

Exempel på röda dagar som bara firas i vissa regioner är Kataloniens “Sant Esteve” 26 december och “Día del Justicia de Aragón” som bara firas i provinsen Aragonien 20 december varje år.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land