Egenanställd i Schweiz

Egenanställd i Schweiz

Schweiz

Huvudstad Bern

Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp

Allmänt om Schweiz

Schweiz är känt för sin neutrala hållning i internationella frågor. Samtidigt har landet på senare tid frångått sin helt neutrala hållning för att möjliggöra medlemskap i mellanstatliga organisationer. Det inrikespolitiska läget är stabilt utan större politiska oroligheter. Det finns ett underliggande hot från terrorism i Schweiz men hotbilden är mindre allvarlig än i många andra europeiska länder.

Pengatvätt fortsätter att vara ett problem på grund av de schweiziska banklagarna, även om lagstiftning har upprättats för att underlätta utredningar av organiserad brottslighet. Viss trafficking av droger förekommer i landet, men dess påverkan på säkerhetsläget är begränsad. Risken för kidnappning är liten. Det sker allmänt en låg grad av småbrottslighet, även om ficktjuvar och inbrott förekommer.

Funderar du på att jobba i Schweiz?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Schweiz är idag ett av världens rikaste länder med låg arbetslöshet och en högutbildad befolkning. Schweizisk ekonomi är mycket stabilt och har expanderat kraftigt under hela efterkrigstiden. Det är särskilt finans- och försäkringsverksamheten, export av elektronik och maskiner samt turism som Schweiz tjänar pengar på. Landets politiska stabilitet, den starka schweiziska francen och det så kallade Bankgeheimnis (schweiziska banker är bara förpliktade i undantagsfall att utge upplysningar om sina kunder) har medfört mycket utländskt kapital. Schweiz är med sitt stora natur och världskända fjäll ett av Europas främsta turistland. I flera städer är turismen huvudnäringen. Eurokrisen 2011 medförde dock problem för turistnäringen eftersom Schweiz goda ekonomi gör att den schweiziska francen stiger i kurs i förhållande till euron.

År 1992 blev Schweiz medlem i Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF), och regeringen sökte medlemskap till EU något som en folkomröstning stoppade. Landet har sedan dess haft bilaterala handelsavtal med EU. År 2005 anslöt sig Schweiz till Schengensamarbetet.

Geografi

Schweiz kan delas in i tre landskap; Jurabergen (10 %), Alperna (60 %) och slättlandskapet Mittelland (30 %). Mittelland har form som en trekant mellan Jurabergen, Alperna och Rhenfloden, och här finns landets största jordbruksområde. I Alperna ligger Schweiz högsta berg Dourspitze på 4634 meter över havet. Vegetationen och floran har ett stor mångfald och präglat av att landet ligger innanför tre klimatzoner. Bergfloran är rik och varierat, och många av arterna finns endast i Alperna. Genom Schweiz rinner också flera av Europas viktigaste floder och landet har många insjöar. 

Förorening från bilar, sur nederbörd och förorening i vattnet på grund av landbruket är bland annat de miljöproblem som landet kämpar med. Schweiz håller även på att förlora sin biologiska mångfald.

Historia

Det har bott människor i Schweiz sedan 50 000 år. Landet har varit underkastat under både Romarriket, frankerna och det tysk-romerska kejsardömet. År 1291 bildade tre områden (också kallat kantoner) en konfederation för att stärka sig mot yttre fiender och detta blev grunden till det senare Schweiz. Under 1300-talet anslöt sig fler kantoner sig till landet. Efter ett inbördeskrig på mitten av 1800-talet fick Schweiz en ny grundlag. I den står det att landet ska vara en förbundsstat, där kantonerna har mycket makt. Efter detta har Schweiz präglats utav stabilitit. Landet höll sig utanför både världskrigen. Däremot har Schweiz blivit anklagat för att ha undgått att dras in i andra världskriget genom ett passivt samarbete med Nazi-Tyskland om judiska frågor, samt att bankerna ska ha förvaltat guld åt tyskarna som de hade stulit i ockuperade länder.

 och konfederationen fick full suveränitet år 1648 vid den Westfaliska freden. Schweiz ockuperades under Napoleonkrigen men under Wienkongressen år 1815 blev landets neutralitet befäst. Neutralitetsprincipen kom senare att bli viktig för Schweiz och både under det första och det andra världskriget upprätthöll Schweiz sin neutralitet. År 1848 fick Schweiz en ny grundlag som gjorde landet centraliserat och med en gemensam regering i Bern.

Samhälle och politik

Schweiz är än federal republik. Landet består utav 26 delstater (kantoner) som har mycket makt utöver sig själva. Befolkningen har också mycket makt, genom att de kan begära folkomröstning om regeringens beslut. Detta kallas för direkt demokrati. Den centrala makten, regeringen och parlamentet, är därför svagare än vad den är i flesta länder. Trots religion-, språklig- och geografisk splittring har denna styrelseform gjort att landet håller sig samman. Dessutom har det skapat politisk stabilitet. Samtidigt är det svårt att få till förändringar, Schweiz fick till exempel rösträtt för kvinnor 1971. Invandring och kriminalitet är bland de viktigaste inrikespolitiska diskussionsfrågorna, tack vara den högerpopulistiska Schweiziska folkpartiet (SVP), som också har blivit det största partier under 2000-talet.  

ett sammansatt land och har både tyska, franska och italienska som officiellt språk. Rätoromansk, ett språk utvecklat direkt från latin, är också bevarat i vissa områden. Schweiz är känt för sin direktdemokrati som är världsunik. Alla viktiga lagar sedan år 1848 har tillkommit som ett resultat av folkomröstningar. En annan speciell aspekt är att kvinnor inte fick full rösträtt i alla kantoner förrän år 1990.

I Schweiz är omkring en fjärdedel av invånarna immigrerande arbetskraft och under de senaste åren har fått negativ internationell uppmärksamhet på grund av rasistiska undertoner i politiken och för sin restriktiva invandringspolitik. Särskilt har uppmärksamheten legat på att schweizarna har upprätthållit en av världens strängaste regler för medborgarskap och att Schweiz år 2009 förbjöd minareter (bönetorn i moskéer).

Schweiz har hållit en neutral linje i utrikespolitiken och många internationella organisationer har därför etablerat sig, med röda korset som den första år 1864. FN har också sitt huvudsäte i Europa i Genève.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Det finns inga vaccinationskrav för resa till Schweiz, men det är lämpligt att se till att vaccinationer mot stelkramp-difteri och polio är uppdaterade före avresa. Rabies förekommer, men är extremt sällsynt.

Fästingburen encefalit (TBE) är vanligt i Schweiz och resenärer bör iaktta särskild försiktighet under sommarmånaderna, särskilt i skogsområden.

De resenärer som anländer till Schweiz med flyg uppmanas att undvika för mycket fysisk ansträngning, för att kunna anpassa sig till den tunnare höghöjdsluften (framförallt över 2 500 m). Höjdsjuka kan vara mycket allvarligt och identifieras oftast genom symtom som huvudvärk, illamående, trötthet och andfåddhet.

Vattnet är drickbart överallt, till och med vid offentliga fontäner, såvida information på platsen inte indikerar något annat. Det finns många ekologiska livsmedelsbutiker och restauranger och det är i dagsläget olagligt att sälja genetiskt modifierade livsmedel.

Under februari och mars har ett utbrott av coronavirus(Covid-19) spridit sig från Kina till många länder, inklusive Schweiz, och fortsatt spridning är sannolik på kort sikt. Internationellt resande har och förväntas vara fortsatt påverkat. Strikta bevakningsåtgärder är att förväntas vid gränsövergångar och publika evenemang kan komma att ställas in med kort varsel.

Utmärkta sjukhus liksom tandvårdskliniker och andra vårdinrättningar är allmänt tillgängliga i hela landet.

Om medborgare från EU- eller EES-länder, eller någon av deras anhöriga, plötsligt blir sjuka eller råkar ut för en olycka under sin vistelse i Schweiz är behandling tillgänglig gratis eller till nedsatt pris. I de flesta fall är allt som behövs ett giltigt europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC). Trots det rekommenderas ändå alla resenärer att ha full reseförsäkring.

Pass

Svenska medborgare liksom övriga EU-medborgare kan resa till Schweiz på giltigt nationellt ID-kort eller pass. Giltighetstiden för identitetshandlingen behöver inte sträcka sig längre än tiden för vistelsen. För icke-EU-medborgare krävs pass med en giltighetstid på tre månader efter planerat utresedatum ur Schweiz för inresa i landet. Vid ankomst till flygplatserna i Basel och Genève finns det möjlighet att fortsätta in i antingen Schweiz eller Frankrike. För resenärer som väljer att fortsätta sin resa in i Frankrike kan specifika inresedokument krävas.

Visum

Medborgare från Sverige och övriga EU-länder samt USA, Kanada och Australien behöver inte visum för vistelse i Schweiz på upp till tre månader.

För att erhålla affärsvisum behövs en inbjudan från det företag som ska besökas i Schweiz samt en bekräftelse på sysselsättning och anställning hos det lokala företaget. Inbjudan faxas direkt till behörig schweizisk representation. Om affärsvisumet behövs för en period längre än åtta dagar måste ansökan lämnas in till Schweiz för godkännande, en procedur som kan ta minst åtta veckor.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

För information angående vilka nationaliteter som behöver Schengenvisum vid inresa till Schweiz, besök European Commission Visa Policy website.

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Schweiz

Jobba i Schweiz

Lite Info

Schweiz är det välmående alplandet mitt på kontinenten som förutom fantastiska vyer och mångkulturell sammansättning erbjuder en av Europas kanske högsta levnadsstandarder. Här är också lönerna bland de högsta i Europa.

Om arbete i Schweiz

Schweiz har i årtionden lockat människor och företag med sina vackra miljöer och låga skatter. Landet är mest känt för sin stora banksektor och i städer som Zürich eller Genève är det naturligtvis detta som dominerar arbetslivet till stora delar. Men det finns också väldigt många internationella organisationer och multinationella företag som har valt att ha sitt huvudkontor eller Europakontor i landet. Exempel på organisationer som har sina huvudkontor i landet är t.ex FNRöda korsetFIFAWTO.
Utlandsjobb kan stoltsera med tiotusentals länkar till många attraktiva jobbannonser som relaterar till landet Schweiz. En mängd av dessa är kvalificerade tjänster om riktar sig till internationella kandidater.

Att jobba i Schweiz

Som de flesta känner till är Schweiz uppdelat i kantoner som var och en styrs relativt självständigt och har också flera officiella språk som talas i olika delar av landet. Så den som talar något av språken franskatyska eller italienska har goda förutsättningar för att kunna hitta arbete.
Men på grund av att många internationella företag och organisationer har sitt säte i landet så finns det även en stor mängd jobbmöjligheter för den som kanske bara talar engelska.
Vad det gäller lönenivåerna anses de vara bland de högsta i Europa och skatterna är också de ganska fördelaktiga för yrkesarbetande. Med det kommer dock att levnadskostnaderna är ganska höga. Boende, mat och restaurangbesök är generellt sett dyrare än vad det är i Sverige.

Arbetsvisum till Schweiz

Schweiz är inte medlem i EU eller EES. Trots detta har landet skrivit ett avtal med Europeiska Unionen vilket gör att du har ungefär samma möjligheter att komma och jobba i landet som för övriga EU-länder. Som svensk kan du alltså jobba i princip hur länge som helst i landet och det är väldigt vanligt i städer som Zürich, Lausanne, Bern och Genève att en stor del av arbetskraften kommer från andra Europeiska länder. För att hitta rätt tillstånd för att ansöka om uppehållstillstånd och arbetsvisum bör du besöka Europa.eu. Där kan du ladda ner blanketter och också läsa mer ingående om hur du går tillväga.

Löner och köpkraft

Schweiz har i jämförelse med övriga Europa höga reallöner och relativt lågt skattetryck. Till detta tillkommer dock att priserna samtidigt är höga. I storstäder som Zurich, Bern eller Geneve är det t.ex vanligare att arbetstagare hyr lägenhet snarare än äger sitt boende. I vissa Kantoner måste samhällstjänster såsom förskola, skola, äldrevård etc också bekostas av individerna själva.

I I Schweiz är det heller inte ovanligt att arbetstagare får en eller två extra löner per år. Ibland kan det handla om om rena bonuslöner som oftas utbetalas i mitten eller i slutet av året. Dock behöver inte det faktum att man får en t.ex en trettonde löneutbetalning betyda att det handlar om en bonus eller “extra” månadslön utan det kan också handla om att årslönen sprids i fler utbetalningar. Det är därför viktigt att få det klargjort innan man kliver på ett nytt jobb hur betalningsmodellen ser ut och vad den representerar.

Arbetskultur i Schweiz

Arbetskulturen i Schweiz beror mycket på var i landet och på vilken arbetsplats man är på. T.ex så kan det skilja sig mellan de tyskspråkiga och de franskspråkiga delarna var det gäller företagskulturer och traditioner. I de tyskspråkiga delarna hittar man till exempel liknande arbetskultur som finns i Österrike och Bayern med en mycket större vikt på formalia och hierarki än vad som finns på en modern arbetsplats t.ex Sverige eller ens i andra delar av landet. 

T.ex. så är det inte ovanligt att man titulerar högre chefer med andra pronomen än kollegor på ens egen nivå. Att man använder akademiska titlar på t.ex visitkort eller i officiella sammanhang hör också till gängse formalia. Punktlighet, prydlighet och disciplin ses som viktiga egenskaper och möten och samlingar ska oftas vara väl motiverade och förberedda och följas upp med mötesanteckningar. Beslut, strategier och längre planering tas ofta av ledning och högre chefer vilket ibland kan skapa en viss trögrörlighet och mindre flexibelt. Det ska självklart nämnas att ju äldre industrier och branscher, som t.ex. bank, läkemedel och försäkring, desto djupare rotad är den traditionella företagskulturen i jämförelse med yngre branscher. De lokala variationerna finns också där. Platser som Lugano kan ha mer inslag av hur det ser ut i norra Italien medan Geneve anses ha mer influenser från fransk och amerikansk företagskultur.

Industrier, företag och arbetstillfällen

Schweiz räknas som sagt som ett av de länder med högst levnadstandard i världen. Men med detta sagt så är det stora lokala skillnader och likt de flesta andra platser så sker den största tillväxten och ekonomiska utvecklingen i de större städerna dör framför tysktalande Zürich och franskaspråkiga Genève utgör exempel på platser med ett dynamiskt arbetsliv. Den världskända klockindustrin ligger i Juradalen där stora städer som Geneve och Basel också ingår. Välkända lyxklocktillverkare som Rolex, Breguet och Patek Phillipe huserar här och industrin sysselsätter närmare 60 000 människor i landet. 

Schweiz är också, som de flesta känner till, ett stort bankland och i Zürich och Genève hittar man mängder av både multinationella och mindre banker. drygt 100 000 arbetar idag inom det schweziska bankväsendet. Andra stora arbetsgivare kan hittas i t.ex läkemedelsindustrin och jordbruk och livsmedel. Schweiz har en stor export av t.ex ostar och chocklad. Som turistland är landet framgångsrikt med de stora alpområdena som lockar skidåkare världen över vintertid men också under sommaren i t.ex. i landets södra delar, som gränsar till Italien och har vackra sjöområden som bjuder på bad och bergsvandring. Turistindustrin är också en av de industrier som lockar arbetskraft utifrån då det behövs personal under de mest intensiva delarna av året. Typiska säsongsjobb är oftast inom hotell-och restaurang och det kan vara bra att t.ex prata bra engelska men också något av de större europeiska språken.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land