Egenanställd i Rumänien

Egenanställd i Rumänien

Rumänien

Huvudstad - Bukarest

Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp

Allmänt om Rumänien

Rumäniens skifte mot väst efter kalla kriget har konsoliderats i och med dess anslutning till NATO 2004 och det efterföljande formella inträdet i EU 2007. EU-kommissionen riktar fortfarande kritik mot Rumänien på grund av dess bristande framgångar i kampen mot höga korruptionsnivåer och organiserad brottslighet, även om vissa framsteg har skett.

Funderar du på att jobba i Rumänien?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Rumänien har med sin bördiga mark, goda tillgång till energi och flera olika industrier goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Trots detta är landet ett av Europas fattigaste länder. Övergången från den vanstyrda ekonomin under ekonomin till marknadsekonomin var tuff. Inflation och misslyckade reformer präglade stora delar av 1990-talet. Ett reformavtal med den internationella valutafonden (IMF) gjorde att var fjärde offentligt anställt förlorade sitt jobb samt stora nedskärningar på pensioner. Reformerna och ökad privatisering medförde dock att Rumänien blev med attraktivt för utländska investeringar och flera utländska banker etablerade sig i landet. 

Den globala finanskrisen år 2008 gjorde ett plötsligt stopp i Rumäniens ekonomiska utveckling. Landet tog emot ett krislån på nästa 20 miljarder euro från IMF, EU, Världsbanken och den europeiska utvecklingsbanken. Myndigheterna tvingades att genomföra stora och impopulära nedskärningar i löner och välfärdstjänster samt höja pensionsåldern. Rumäniens långvariga ekonomiska recession har gjort att landet blev hårdare drabbat av den globala finanskrisen än andra länder i regionen. De flesta av landets banker ägs av andra länder i eurozonen. 

Detta gjorde Rumänien extra sårbart för eventuella bankonkurser. Från 2013 började ekonomin växa, detta på grund av en ökad export till andra länder. Rumäniens köpkraft ökade också under denna period och idag är landet en av de snabbast växande ekonomierna inom EU. Korruption och ekonomiska brott motarbetar dock den ekonomiska utvecklingen. Dålig infrastruktur och låg utbildningsnivå påverkar också den ekonomiska utvecklingen i landet.

Geografi

Mitt i Rumänien ligger den stora bergskedjan Karpaterna, med 14 toppar över 2000 meter. De höga bergen övergår i lägre åsar längre söderut och i väst och sydost ligger långsträckta slättlandskap. Nästan hälften av landytan består av orörda ekosystem, vilket gör att Rumänien har bland Europas bäst bevarade biologiska mångfald. Landet har stora skyddade skogar som är nyplanterade eller avverkades under kommunisttiden. I sydost är det typiskt Medelhavsklimat med milda vintrar och somrar. Längre norrut är det inlandsklimat med kalla vintrar och mycket varma somrar. 

Klimatet varierar också en del mellan landskapsområdena på grund av olika höjd över havet. Rumänien blev starkt förorenat under kommunisttiden då primitiv tung industri ödelade stora landområden. Mycket av jorden förstörs av surt regn, och radioaktivt avfall från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i grannlandet Ukraina 1986 har också förstört stora områden. Under de senaste årtiondena har miljöarbetet tagit fart i landet och allt större områden är nu naturreservat, samtidigt som utsläppskontrollen har förbättrats efter att landet gick med i EU 2007.

Historia

Dagens Rumänien införlivades som en provins i Romarriket omkring år 200 e.Kr. och plundrades av olika nomadiska folk under 300-talet då det romerska rikets långa nedgångsperiod började. Området kontrollerades av ett antal grannländer i århundraden och saknade en central regering tills de två furstendömena Valakiet och Moldavien grundades på 1300-talet. På 1400-talet införlivades området i det Osmanska riket, som styrde fram till slutet av 1700-talet när trycket från de österrikisk-ungerska och ryska imperierna blev för stort och osmanerna drog sig ut. Ryssarna annekterade landet som ett protektorat men förlorade sin dominans efter Krimkriget (1853-1856), och 1881 förklarade sig Rumänien som ett självständigt kungadöme under kung Carol. Landet var neutralt under både första och andra världskriget men tvingades med på den förlorande sidan och bytte sida i slutet av båda krigen. 

Efter andra världskriget kom kommunisterna till makten och avskaffade monarkin. Under perioden 1965-1989 styrdes Rumänien av diktatorn Nicolae Ceausescu, som avsattes i en blodig revolution 1989. Efter de turbulenta åren på 1990-talet blev Rumänien EU-medlem 2007 och har haft en stark tillväxt och relativ politisk stabilitet de senaste åren.

Samhälle och politik

Rumänien fick en ny författning efter revolutionen 1989. Landet styrs gemensamt av presidenten och premiärministern, och båda väljs vart femte år. Presidenten har mycket makt och det är presidenten som utpekar statsministern. Under åren som gått sedan revolutionen har det vuxit fram en rik mångfald av politiska partier men utan att leda till grupperingar eller tydliga politiska skiljelinjer. Politiken är personfokuserad och det är inte ovanligt att politiker byter partier eller bildar samarbetsregeringar med tidigare motståndare. Landet genomgick i början av 2000-talet omfattande reformer för att kvalificera sig för medlemskap i EU men många kritiker anser att dessa reformer övergavs när landet gick med 2007. Det har förekommit flera politiska konflikter på senare år. 

Bland annat stora demonstrationer mot den ekonomiska åtstramningen som blev värre efter finanskrisen 2009. Maktkampen mellan presidenten och statsminister samt protester på grund av ekonomiska nedskärningar har präglat politiken under de senaste åren. Landet tog ett steg mot ett mer odemokratiskt samhälle när den sittande statsministern försökte åsidosätta landets domstolar år 2012. Korruption har varit en viktig fråga, detta på grund av att regeringen försökt ändra lagarna så att det blir svårare att bli dömd för korruption, detta har lett till stark kritik från EU och massiva demonstrationer i landet Rumänien har världens största rombefolkning. Den romska minoriteten har mycket låg social status och blivit utsatt för omfattande trakassering. Många saknar identitetspapper och lever utanför samhället.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Det är tillrådligt att konsultera en resehälsospecialist eller allmänläkare (GP) för att erhålla den senaste informationen ungefär 4 till 8 veckor innan avresa. Vaccinationer mot polio, mässlingen/påssjuka/röda hund (MPR) och tetanus-difteri ska vara uppdaterade.

Hepatit A och B och influensavaccinationer är rekommenderade. Rabies rekommenderas för någon som kan ha direktkontakt med djur eller begränsad tillgång till sjukvård, medan tyfus rekommenderas för de som kan komma att äta eller dricka på andra ställen än stora restauranger och hotell.

Fall av fästingburen encefalit har rapporterats från Tulcea-distriktet och i Transsylvanien vid Karpatiska bergens och vid foten av de Transsylvaniska bergen. Riskerna är högst i jordbruks- och skogsområden under vår och sommar. Bär kläder som täcker armarna och benen och bruka skyddande spray som innehåller DEET.

Medicinska standarder är lägre än de i västra Europa och begränsade utanför storstäderna. Medborgare från EU är berättigade till akutvård på samma villkor som rumäner. Ett Europeiskt hälsoförsäkringskort (EHIC) krävs. Det är rekommenderat att skaffa omfattande hälso- och reseförsäkringsskydd även om många läkare och sjukhus kommer förvänta sig kontant betalning oavsett försäkring.

Om tillståndet är allvarligt är det rekommenderat att evakuera till ett land där vårdinrättningar är bättre utrustade.

Pass

Pass krävs för inresa till Rumänien. Pass måste vara i minst tre månader från dagen för inresa till landet för resenärer från länder som inte är medlem i EU. EU-medborgare ska medta pass eller ID-handling som är giltigt under hela deras vistelse.

Visum

esenärer från följande länder behöver inte visum: EU, USA, Antigua & Barbuda, Argentina, Australien, Barbados, Brasilien, Brunei, Kanada, Chile, Costa Rica, Kroatien, Guatemala, Honduras, Israel, Japan, Malaysia, Mauritius, Mexico, Monaco, Nya Zeeland, Nicaragua, Panama, Paraguay, Saint Kitts & Nevis, Salvador, San Marino, Seychellerna, Singapore, Sydkorea, Uruguay och Venezuela.

Vilstelsens tillåtna längd varierar från 30 till 90 dagar beroende på nationalitet. Resenärer från alla andra länder behöver visum för att resa till Rumänien. 

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Rumänien

Jobba i Förenade Arabemiraten / Dubai

Lite Info

Dubai är Mellanösterns turist- och nöjesregion nummer ett. Här kan du göra allt från att bo på konstgjorda öar, besöka lyxhotell till att åka skidor i inomhusanläggningar. Dubai attraherar människor från hela världen som kommer och jobbar i emiratet. Här kan du arbeta med allt möjligt som rör turism, restaurang, byggindustri och IT. 

Att arbeta i Dubai som utlänning kan ha en rad olika fördelar. Förutom det varma klimatet och det stora utbudet av nöjen behöver du inte betala skatt på arbetad inkomst. Trots att priserna kan vara ganska höga så bidrar detta till att du kan leva relativt bra även på en medelinkomst.

Hur hittar jag arbete i Dubai?

Som svensk har du ganska goda förutsättningar att hitta arbete i Dubai. Även om Dubai drabbades hårt av av krisen i slutet på 00- talet och flera stora byggnationsprojekt lades på is, så finns här en mycket dynamisk och flexibel arbetsmarknad som spänner över en mängd olika yrkesgrenar och områden. 

Turismen är en fortsatt stor sektor med plats för kockar och restaurangmänniskor. Även IT och webb, flygpersonal och ingenjörer finns det ett behov av. Människor med goda språkkunskaper är också extra attraktivt då människor och företag från hela världen finns representerade här.

Arbetsvisum till Dubai

Dubai ingår i Förenade Arabemiraten vilket kort kan förklaras som ett federation av 7 stycken olika småstater där varje emirat är ganska självständigt. Vad det gäller arbetsregler och tillstånd gäller ibland olika saker beroende på vilket emirat som det är frågan om. Du har rätt att vistas i Förenade Arabemiraten i 30 dagar utan att på förhand behöva ansöka om visum. För att få arbetstillstånd i Dubai behöver du först och främst ha ett jobb eller en arbetsgivare som vill anställa dig och som är beredd att ansöka om ett arbetsvisum åt dig. Du har rätt att söka jobb under tiden du befinner dig i Dubai på ditt turistvisum.

Här nedan följer några viktiga länkar för dig som vill lära dig mer om hur du får arbetsvisum till Förenade Arabemiraten:

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land