Egenanställd i Portugal

Egenanställd i Portugal

Portugal

Huvudstad - Lissabon

Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp

Allmänt om Portugal

Portugal har upplevt en förbättring sedan militärkuppen 1974 och blivit en viktig bidragsgivare till NATO, EU och FN. Levnadsstandarden i Portugal är hög och landet är politiskt och socialt stabilt. Ekonomiska frågor såsom hög arbetslöshet och ökade finansiella bekymmer dominerar det socio-politiska landskapet. Regeringens reformer för att minska den nationella skuldsättningen har mött högljutt motstånd i form av protester.

Den huvudsakliga säkerhetsrisken för utländska resenärer är brottslighet, vilken just nu ökar från sin låga nivå. Det är främst de större städerna och turistområdena i södra Portugal som utgör naven för kriminell aktivitet, och regeringens pågående kamp mot ekonomisk utsatthet och arbetslöshet kan eventuellt leda till en fortsatt ökning av brottslig verksamhet.

Funderar du på att jobba i Portugal?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Trots att Portugal regerade över ett gigantiskt handelsimperium för några hundra år sedan, är landet i dag bland de fattigaste i Västeuropa. Under Salazars diktatur tog staten över mycket av näringslivet och skapade en tungrodd, föråldrad byråkrati som fortfarande präglar den portugisiska ekonomin. Stora delar av befolkningen saknar högre utbildning. Landet har sedan 1970-talet utvecklat ett modernt näringsliv där jordbruket till förmån för en växande handels- och tjänstesektor. I synnerhet turismen har ökat kraftigt och står för en stor del av landets bruttonationalprodukt (BNP). 

I början av 2000-talet hade Portugal ett budgetunderskott på mer än 3 procent av BNP, vilket strider mot reglerna i den europeiska valutaunionen som landet ingår i. Regeringens ekonomiska åtstramning orsakade protester och strejker i landet. Portugal är ett av euroländerna som drabbades hårdast av finanskrisen, och under våren 2011 tvingades Portugal att be EU och IMF om ett nödlån. Nedskärningar i offentlig sektor gjordes för att kunna sluta ta lån 2014.

Geografi

De nordligaste delarna av Portugal utgörs av ett bergsmassiv som täcker hela den Iberiska halvön och sträcker sig över gränsen till norra Spanien. Längre söderut präglas landskapet av långsträckta bergskammar och slätter. De höga bergen och låglandet delas av floden Tejo som flyter från Spanien tvärs genom landet och mynnar ut vid huvudstaden Lissabon. Portugal har ett typiskt Medelhavsklimat och har bland de högsta medeltemperaturerna i Europa. 

De södra kustområdena är betydligt varmare än de nordliga bergsområdena där temperaturen kan sjunka till tio minusgrader under vintern. Cirka en tredjedel av landet är täckt av skog. En stor del av skogen är planterad för avverkning och export till andra länder. Liksom många andra europeiska länder där den industriella utvecklingen kom igång sent, är både dricksvattnet och luften i många delar av Portugal mycket förorenat. Detta beror på att det inte fanns någon ordentlig miljölagstiftning i landet innan militärdiktaturen störtades 1974. Sedan dess har många miljöskyddsåtgärder inletts och situationen börjar förbättras på flera områden.

Historia

Portugal befolkades av kelterna mer än 500 år f.Kr. och införlivades efter hårda strider i Romarriket omkring 200 f.Kr. Efter Romarrikets fall blev landet en del av flera olika riken fram till slaget vid São Mamede år 1128, då adelsmannen Afonso utropade sig till Portugals första kung. Under de kommande århundradena växte Portugal till att bli ett av Europas rikaste länder,  världsledande inom vetenskap och sjöfart. Portugisiska sjömän etablerade kolonier och handelsstationer i avlägsna hörn av världen, och förde enorma rikedomar till hemlandet. I mitten av 1500-talet kontrollerade landet ett av världens största imperier.

Nedgången började 1580 då Spanien invaderade Portugal, och de följande åren erövrades flera av de portugisiska kolonierna. Efter att ha återfått självständigheten 1668 fortsatte landet att förlora kolonier (bl a Brasilien), och 1822 hade Portugal mycket färre kolonier än tidigare. Monarkin störtades 1910 och flera år präglade av statskupper och Antonio Salazars diktatur följde. 1975 gav Portugal upp sina sista kolonier i Afrika och landet har sedan dess varit en relativt stabil demokrati.

Samhälle och politik

Efter revolutionen 1974 fick Portugal en ny författning. Makten delas mellan presidenten, som väljs för fem år i sänder, och premiärministern, som också leder regeringen. Presidenten är formellt statsöverhuvud men i verkligheten är maktfördelningen mellan de två relativt jämn. Trots att Portugal har ett flerpartisystem domineras politiken av det lätt vänsterorienterade socialistpartiet och den moderat högervridna socialdemokratiska partiet. 

Koalitionsregeringar är vanliga. Portugal lider fortfarande av underutveckling efter många decennier av förtryckande diktatur. Då hölls industrin tillbaka för att undvika ”social oro” bland arbetare och fackföreningar, men har haft enorm tillväxt i BNP per capita sedan landet gick med i EU 1986. Landet har låg jämlikhet, stora skillnader mellan det fattiga norr och det välbärgade söder, och har ett dåligt välfärdssystem jämfört med andra västeuropeiska länder. År 2008 drabbades landet hårt av finanskrisen och arbetslösheten ökade dramatiskt.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Samtliga resenärer rekommenderas att se till att vaccinationer mot mässling/påssjuka/röda hund (MPR), stelkramp-difteri och hepatit B är uppdaterade. Resenärer rekommenderas även att överväga vaccination mot hepatit A. Resenärer som besöker Portugal från tidig november till sen mars rekommenderas också att eventuellt överväga influensavaccinering.

För resenärer till Azorerna eller Madeira som anländer från områden där gula febern är känt förekommande krävs vaccination mot gula febern.

Insektmedel rekommenderas under de varmare månaderna.

Flaskvatten rekommenderas framför kranvatten. Försiktighet bör också iakttas gällande isbitar i drycker.

Under februari och mars 2020 har ett utbrott av coronavirus(Covid-19) spridit sig från Kina till många länder, inklusive Portugal, och fortsatt spridning är sannolik på kort sikt. Internationellt resande är och förväntas vara fortsatt påverkat. Strikta bevakningsåtgärder är att förväntas vid gränsövergångar och publika evenemang kan komma att ställas in med kort varsel. Reserestriktioner kan komma att införas.

Vårdinrättningar i Portugal är lättillgängliga och håller oftast västerländsk standard. Det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) berättigar europeiska medborgare till samma akutvård som portugisiska medborgare. EU-medborgare rekommenderas därför att skaffa ett EHIC-kort innan avresa till Portugal. EHIC-kortet är dock inget substitut för reseförsäkring, utan en reseförsäkring rekommenderas till alla resenärer till Portugal.

De flesta mediciner är tillgängliga i Portugal, men recept är nödvändigt för att få köpa vissa typer av mediciner.

Pass

Medborgare från länder som är medlemmar i Schengensamarbetet, däribland svenska medborgare, behöver inte pass för inresa i Portugal utan nationellt ID-kort är tillräckligt som bevis för medborgarskap. Medborgare från övriga länder behöver pass med en giltighetstid på minst tre månader efter utresedatum ur Portugal. För EU-medborgare räcker det att passet är giltigt under vistelsen i Portugal.

Visum

Europeiska medborgare behöver inget visum för resor till Portugal. Medborgare från Australien, Kanada, USA och andra länder som har en visumöverenskommelse med Portugal behöver inte visum för vistelser på upp till tre månader.

Frågor angående visum bör riktas till den portugisiska ambassad eller konsulat som har ansvar för det land frågan berör.

För ytterligare information besök TLCS på: https://www.tlcsvisa.com/tlcs

Resenärer kan finna information angående vilka nationaliteter som behöver Schengenvisum för inresa till Portugal på European Commission Visa Policy website.

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Portugal

Jobba i Portugal

Lite Info

Portugal är ett känt resmål för svenskar sedan lång tid tillbaka med turistmål som till exempel Azorerna eller Madeira. Varje år kommer tusentals turister till landet och som svensk och EU-medborgare har du rätt vistas och arbeta i landet hur länge du vill.

 

Om att arbeta i Portugal

Portugal är i dagens läge främst ett turistland. För några år sedan fanns en stor del av Europas produktion för till exempel textiler och fabriksvaror i landet och trots att några av dessa industrier finns kvar så är finns det inte lika många arbetstillfällen inom dessa näringsgrenar som förr. De arbetstillfällen som finns för utlänningar i Portugal handlar främst om jobb inom turism och arbeten som riktar in sig mot andra Europeiska marknader, alltså till exempel jobb mot hemmamarknaden i Sverige eller globalt. Det kan handla om säsongsjobb inom till exempel hotell- och restaurang men också om rena heltidsjobb på några av av de utländska företag som finns i landet eller någon av de många tech startups som har poppat i de större städerna under de senaste åren. Den inhemska arbetsmarknaden är förhållandevis lågintensiv och kräver i de allra flesta fall att du talar flytande portugisiska. 

Även om medianlönerna för den inhemska arbetsmarknanden ligger under vad den är i till exempel Sverige eller norra Europa så finns här möjligheter att får ett välbetalt jobb också. De regioner i Portugal som drar till sig mest arbetskraft är huvudstaden Lissabon, de norra delarna med städer som Porto och Braga samt de mer turistdominerade regionerna på till exempel AlgarvekustenAzorerna eller Madeira där turistsäsongen pågår nästan året om.

Arbetskultur i Portugal

Det portugisiska arbetslivet kan beskrivas som jämförelsevis konservativt och med en hög grad av förutsägbarhet och traditionalism. Att landet domineras av katolicismen speglar också av sig på företagen och i arbetslivet i stort. Många portugisiska företag är familjeägda och därmed finns också ofta väl inarbetade strukturer och arbetssätt. Snabba förändringar och agila arbetsmetoder brukar därför lysa med sin frånvaro i de flesta branscher. Självklart finns det undantag i t.ex de många startups som har sökt sig Portugal under de senare åren och också börjar arbetskulturen ändras även Portugal i takt med att digitaliseringen framskrider. Som anställd på ett portugisiskt företag kan man få finna sig att strukturerna är väl inarbetade, att man visar extra vördnad för framför allt äldre kollegor och att personliga relationer är väldigt viktiga. 

En nyanställd kan t.e.x behöva lägga en hel del tid på att försöka lära känna sina kollegor och nätverka. Oftast tas inte beslut i all hast utan man försöker förankra dem i de väl så hierarkiska leden innan bestämmer sig för att exekvera dem. En enskild anställd har i regel mindre att säga till om i jämförelse med hur det ser ut i länder i Nordeuropa. Till skillnad från sin granne Spanien brukar portugiserna värdera att hålla en viss stramhet i relation till sina kollegor och överordnade. Gemensamma tider som t.ex luncher eller afterworks kan förvisso vara långa och dra ut på tiden men i regel hålls arbetsliv och det privata isär och det kan vara ett socialt snedsteg att t.ex fråga för mycket om en persons privata tillvaro eller i bli för personlig med människor man inte riktigt känner. 

Klädkoder och liknande tenderar till att vara mer formella men det beror naturligtvis på vilket företag du jobbar på. Men i regel så uppskattar iallafall äldre generationer att man är propert och ibland formellt klädd. Arbetsveckan består av 40 timmar och brukar i regel vara från 09:00 till 18:00 med lunch inkluderat.

Semester och ledighet

En arbetstagare har enligt lag rätt till 22 semesterdagar per år. Vissa branscher som t.ex bank och finans erbjuder fler dagar. Förutom de årliga semesterdagarna så har Portugal 13 helgdagar per år. De brukar främst bestå av de vanliga kristna högtiderna samt katolska högtider som Obefläckade avelsen (Imaculada Conceição) som firas 8 december varje år. Värt att notera är också att Portugals autonoma regioner Azorerna och Madeira har fler röda dagar per år än fastlandet (Madeira totalt 16 och Azorerna totalt 15). På Madeira firas t.ex Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses 1 juli varje år.

Var finns jobben?

Portugal drabbades hårt av av finanskrisen 2008 och en efterföljande konsekvens var ett hårt ekonomiskt åtstramningsprogram som landet genomgick åren efter krisen. Fastigheter och lokaler blev billigare vilket gjorde att städer som Lissabon och Porto började attrahera företag. Idag har Portugal en levande startup scen med många Tech bolag som har sitt säte i landet. Mindre företag med världen som marknad. I de två större städerna ligger också de flesta jobbmöjligheterna i landet då tjänstesektorn är störst där. I övrigt är turismen en extremt viktig näring med områden som Algarvekusten och ögrupperna Madeira och Azorerna. 

Också fiske och jordbruk sysselsätter en stor del av befolkningen men oftast så brukar det vara reserverat för den inhemska befolkningen om det inte handlar om rent säsongsarbete eller tillfälliga anställningar. Portugals många vindistrikt brukar t.ex behöva många händer under de mest intensiva perioderna.

Typiska jobb för utlänningar i Portugal brukar vara:

– Specialister av alla dess slag
– IT och digitala yrken som t.ex programmerare, projektledning och design
– Jobb som sker inom ramen för EU-samarbetet eller andra internationella organ
– Arbeten på multinationella företag (de flesta av dessa ligger i Lissabon)
– Jobb inom turism, t.ex hotell- eller besöksnäring
– Säsongsarbete inom jordbruk

Svenskar i Portugal

Enligt SVIV fanns det runt 2014 ungefär 3500 svenskar bosatta i Portugal. Medelålderns för dessa är ganska hög, runt 58 år, och det kan förklaras med att många pensionärer flyttade till Portugal under 00 och 10-talet på grund av de generösa skatteregler för pensionärer som fanns då. Många pensionärer är bosatta på Algarvekusten eller på Madeira. I de större städerna finns den yngre svenska befolkningen som bor och jobbar i Portugal. Kvinnonätverket SWEA finns representerat i landet och på Facebook finns också gruppen Portugalsvenskar där man kan få kontakt med svenskar i Portugal. Förutom detta finns också ett stort antal svenska studenter och stadig ström av återkommande turister från Sverige och övriga Norden.

Uppehållsrätt i Portugal

Som EU-medborgare är det relativt okomplicerat att börja arbeta i Portugal. Du har rätt att under tre månader vistas i landet utan några speciella intyg. Under den perioden kan du till exempel söka jobb eller bo i landet utan att behöva ansöka om något arbetsvisum. Innan de tre månaderna har passerat måste du dock ansöka om ett registreringsbevis vilket du gör genom att besöka första närmaste kommunkontor eller ett regionalt kontor som behandlar utlänningsärenden. Ett så kallat “Servico de Estrangeiros e Fronteiras”.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land