Egenanställd i Norge

Egenanställd i Norge

Norge

Huvudstad Oslo

Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp

Allmänt om Norge

Norge är ett stabilt och fredligt land utan tydliga hot eller risker för utländska medborgare. Den mest relevanta risken för utländska medborgare är att drabbas av vardagsbrott och statistik från polisen visar att stöld och ficktjuveri ökade med 20 procent 2012.

Norges geografiska läge kan innebära hårda vintrar, med temperaturer som sjunker så lågt som -40 °C i vissa områden. Såväl kraftiga snöfall som regnskurar och stormar är vanligt förekommande under vintermånaderna och kan orsaka störningar i trafiken.

Funderar du på att jobba i Norge?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Innan olja upptäcktes i Norska havet på 1960-talet var Norge en marin-, jordbruks- och fiskenation, och majoriteten av befolkningen arbetade inom dessa sektorer.

Under de senaste årtiondena har oljeindustrin dominerat norskt näringsliv och den traditionella industrin har gått tillbaka. Den ekonomiska utvecklingen har varierat i linje med oljepriserna på världsmarknaden. För att motverka effekten av dessa svängningar bildade regeringen 1995 en särskild fond, där merparten av vinsten från oljeindustrin skulle investeras utomlands. Oljeinkomsterna och utvecklingen av tjänstesektorn har gjort Norge till ett av länderna med den högsta bruttonationalprodukten (BNP) per capita i världen. Olja- och gassektorn står för omkring 25 procent av landets BNP.

Norge har goda förutsättningar för fiske och uppfödning av fisk och skaldjur. Fisk är även en av landets viktigaste exportvaror, efter olja och gas. Staten har fortsatt stora ägarintressen i näringslivet men de senaste åren har det varit en gradvis privatisering inom specifika områden, som bland annat telekommunikation och kollektivtrafik. Även norsk ekonomi märkte av den globala finanskrisen 2008 men konsekvenserna var mindre dramatiska än i de flesta andra länder.

Geografi

Norges kustlinje är mer än 250 mil lång och landet är mindre än 6 km brett på det smalaste stället. Kusten karaktäriseras av fjordar som bildades under den senaste istiden. I inlandet finns flera mindre bergskedjor och skogar, med lågt liggande slättområden i landets mitt. Klimatet är varmare än det nordliga läget antyder, tack vare den varma Golfströmmen som löper längs kusten. Det finns skillnader mellan landsdelarna, med ett torrt, kallt inlandsklimat i landets östra delar, ett fuktigare och mer tempererat kustklimat i väster, och ett arktiskt, kallt klimat i norr.

Delar av landet drabbades av de radioaktiva utsläppen från Tjernobylolyckan 1986, och vissa områden kämpar fortfarande med efterverkningarna. Norge är ett av de länder i världen som släpper ut mest CO i förhållande till befolkningen.

Historia

Norge styrdes under många århundraden av småkungar som regerade över mindre områden. På 900-talet enade Harald Hårfagre landet till ett rike. Under de kommande 400 åren erövrade de norska vikingarna Island och Grönland och gjorde räder över stora delar av Europa. Norge var vid denna tid en viktig handelsmakt.

Landet drabbades hårt av digerdöden i mitten av 1300-talet då nästan hälften av befolkningen dog. Från slutet av 1300-talet fram till början av 1900-talet var Norge i union med Danmark, och därefter i union med Sverige. Först 1905 blev landet självständigt.

Norge var som utgångspunkt neutralt under båda världskrigen, men ockuperades av Tyskland under andra världskriget. Efter det lämnade landet sin officiella neutralitet. Efterkrigstiden präglades av återuppbyggnaden av landet och utvecklingen av en stark välfärdsstat. Norge röstade nej till medlemskap i EG 1972 och EU 1994. Efter det att landet började utvinna olja på 1970-talet växte ekonomin snabbt.

Samhälle och politik

Norge är en konstitutionell monarki men idag har kungen främst symboliska plikter och rättigheter. Den verkliga makten ligger hos parlamentet (Stortinget) som väljs för fyra år i taget. Majoriteten i Stortinget bildar regering. Norge har liksom övriga Skandinaviska länder en stark socialdemokratisk tradition, men de senaste årtiondena har partier på högersidan fått större och större uppslutning.

Levnadsstandarden i Norge är bland de högsta i världen, med mycket höga levnadskostnader och ett omfattande skatte- och avgiftssystem. Landet har ett väl utbyggt välfärdssystem, med gratis utbildning, god hälsovård och goda social- och trygghetssystem. Hur detta system kommer att finansieras när oljan tar slut har blivit en av de största stridsfrågorna i norsk politik.

Skattepolitik, ökande invandring och statens roll i näringslivet är andra centrala frågor. Norge är bland de främsta i världen när det gäller jämlikhet och mänskliga rättigheter. Det bor över 60 000 samer i Norge. Sametinget ligger i Karasjok och öppnades första gången år 1989.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Inga särskilda vaccinationer eller mediciner rekommenderas för resa till Norge, men det är klokt att se över att rutinmässiga vaccinationer såsom mässling/påssjuka/röda hund (MPR), difteri/stelkramp/kikhosta (DTP) och polio är uppdaterade. Detsamma gäller vaccinationer mot hepatit B och influensa, den sistnämnda framför allt under influensasäsongen mellan november till april.

Samtliga resenärer rekommenderas att ta med tillräcklig mängd receptbelagda läkemedel för sin vistelse. Resenärer rekommenderas att undvika opastöriserade mejeriprodukter och enligt rekommendation från hälsomyndigheter söka lokal rådgivning före konsumtion av fisk eller musslor som fiskats utanför fjordar eller i sjöar.

Under februari och mars har ett utbrott av coronavirus(Covid-19) spridit sig från Kina till många länder, inklusive Norge, och fortsatt spridning är sannolik på kort sikt. Strikta bevakningsåtgärder är att förväntas vid gränsövergångar och publika evenemang kan komma att ställas in med kort varsel.

Sjukvården i Norge håller mycket god kvalitet men tillgången kan vara begränsad i vissa avlägsna områden. Kontant betalning för medicinsk behandling kan förväntas och resenärer uppmanas att medta försäkringskort och annan nödvändig dokumentation. Vissa traumacenter och akutmottagningar har inte drop-in och är enbart tillgängliga via ambulans. Resenärer bör ha fullgott sjukförsäkringsskydd som täcker eventuell nödvändig evakuering.

Pass

Norge är medlem i Schengensamarbetet/EES och medborgare från länder inom Schengenområdet, däribland svenska medborgare, behöver inte nödvändigtvis visa pass vid inresa i Norge. Dock behöver man kunna uppvisa giltig id-handling för att styrka sitt EU-medborgarskap, t.ex. nationellt ID-kort eller pass.

Svenska medborgare behöver pass för resa till Svalbard, som inte ingår i Schengenområdet.

Övriga utländska medborgare behöver pass med en giltighetstid på minst tre månader från utresedatum ur Norge.

Visum

Medborgare från länder inom Schengenområdet, däribland svenska medborgare, behöver inte visum för att resa till Norge. Däremot kan medborgare från flertalet andra länder behöva visum för inresa i Norge. För lista över länder vars medborgare inte behöver visum, besök norska Migrationsverkets (Utlendingsdirektoratet) hemsida på http://www.udi.no/defaultRedesign.aspx?id=2112.

Eftersom visumreglerna ändras regelbundet är det klokt att kontakta närmaste ambassad eller konsulat för mer detaljerad information före avresan.

Resenärer från länder utanför Schengenområdet kan behöva uppvisa returbiljett samt att de har tillräckliga ekonomiska medel för sin vistelse.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

För information angående vilka nationaliteter som behöver Schengenvisum vid inresa till Norge, besök European Commission Visa Policy website.

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Norge

Jobba i Norge

Lite Info

Norge är det absolut mest populära landet för svenskar att jobba i. I vårt västra grannland kan du hitta jobb med lönenivåer över 50% jämfört med i Sverige. Detta samtidigt som utbudet på lediga arbeten är stort. Du som svensk medborgare har också rätt att jobba och vistas i Norge på obestämd tid och har också stor fördel i att du förstår språket.

Om arbete i Norge

Norge är det land dit flest svenskar flyttar för att söka arbete. Norge räknas också som ett av de länder i världen med allra högst levnadsstandard och ekonomin har haft en stark tillväxt främst genom de många naturtillgångar, som till exempel olja och gas, som finns i landet. Den starka tillväxten i landet har lett till att det nu råder brist i landet på arbetskraft vilket har lett till att arbetskraftsinvandringen, främst från länder som Sverige och Danmark, har ökat dramatiskt under de senaste åren. 

I Norge finns det arbetstillfällen i väldigt många sektorer och kanske främst inom serviceyrkenvårdanläggningsindustritransportIT och offshore. De flesta jobbtillfällena finns i några av de större städerna som till exempel OsloStavanger eller Bergen men i och med att landsbygden och naturen står för en stor del av näringen så finns det också en hel del arbetstillfällen inom till exempel fiskeindustrin och inom turism. Många vårdyrken är också placerade i de mer avlägsna delarna av landet med en åldrande befolkning där det ibland kan vara svårt att attrahera personal.

Jobba i Norge som svensk

De flesta svenskar åker till Norge för att hitta jobb som är mer välbetalda än de i Sverige. Lönerna är högre i Norge och ibland handlar det om en väsentlig skillnad på uppemot runt 50%, och främst inom de yrken där det råder brist på personal som i de ovan nämnda exemplen. Den norska kronan är också starkare än den svenska vilket ytterligare gör att det kan vara ett lukrativt beslut att ta sig till Norge för att arbeta. De höga lönerna gör också att priserna är högre jämfört med Sverige vilket kan vara värt att begrunda för den som väljer att jobba i Norge. Att jobba i Norge som svensk har både för- och nackdelar. 

Dels så anses svenskar generellt sett vara ganska arbetsamma och svensk personal är ofta uppskattad på många arbetsplatser. De språkliga barriärerna är inte speciellt stora och de flesta norrmän förstår svenska och vice versa. Men vissa arbeten, främst sådana som kan anses vara enklare, till exempel inom fiskeindustrin eller inom vissa serviceyrken är inte längre lika välbetalda som de gång var. Detta beror delvis på effektiviseringar inom till exempel industrin samt att efterfrågan på dessa jobb har varit ganska stor. Det är dock fortfarande så att det finns mycket jobb inom arbeten som kan rubriceras som mer okvalificerade.

Arbetsvisum för Norge

Som svensk har du rätt att vistas i Norge på obestämd tid. Du har också rätt att söka arbete i landet från den dag du anländer. Om du har för avsikt att stanna i Norge under längre än sex månader krävs det att du registrerar dig hos det lokala skattekontoret. För att få arbeta i Norge behöver du också ett norskt personnummer. Du ansöker om personnummer, skattekort och folkbokföring på norska skatteverket. I de fall du ämnar att uppehålla dig kortare tid än 6 månader så kontaktar du även i dessa fall norska skatteverket för att få ett temporärt id-nummer, ett så kallat D-nummerD-numret fungerar som ett ytp av temporärt personnummer som du behöver för att till exempel få ett skattekort.

Boende i Norge

Generellt kan Norge sägas vara ganska dyrt att bo i. Framför allt boendepriserna i huvudstaden Oslo har stegrat kraftigt de senaste åren på grund ökad efterfrågan på lägenheter, men även andra tätorter som Bergen och Stavanger är relativt dyra. Det är inte ovanligt att man som svensk bor i kollektiv tillsammans med andra svenskar, och hyr in sig i ett rum i en större lägenhet eller hus. Många svenskar väljer också att pendla mellan Norge och Sverige. Detta är främst i de fall där man antingen bor nära gränsen eller har en anställningsform som innebär att man bara jobbar vissa veckor.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land