Egenanställd på Malta

Egenanställd på Malta

Malta

Huvudstad Valletta

Topp 10 platser att besöka i Bulgarien

Spela videoklipp

Topp 12 bästa stränder i Bulgarien 2020

Spela videoklipp

Topp 25 saker att göra och se i Sofia

Spela videoklipp

Allmänt om Malta

Det finns i dagsläget inget urskiljbart hot för varken mellanstatliga väpnade konflikter eller inbördes sammandrabbningar på Malta. Maltas geografiskt isolerade läge i Medelhavet, med Italien i norr, Tunisien i sydväst och Libyen i söder ger inte upphov till oro för konflikter. Det finns inte heller någon hot från civil konflikt inom landet.

Funderar du på att jobba på Malta?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Malta har begränsade naturresurser och är beroende av handel med andra länder. Malta importerar mat och råvaror medan de exporterar industrivaror. Turism är en mycket viktig del i Maltas ekonomi och landet besöks årligen av cirka en miljon turister. År 2007 stod turismen för omkring en tredjedel av landet bruttonationalprodukt (BNP). 

Maltas ekonomi var tidigare mycket beroende av brittiska marinanläggningar. Idag används de militära hamnarna till att bygga och reparera båtar. Finans- och försäkringsverksamhet är också en viktig del i landets ekonomi. Malta ingick i eurosamarbetet år 2008. Eftersom Maltas ekonomi är beroende av utrikeshandel drabbades landet hårt av den globala finanskrisen år 2008.

Geografi

Ögruppen består av öarna Malta, Gozo, Camino och flera obebodda klippor. Öarna ligger i Medelhavet, 93 kilometer söder om Sicilien. De ligger på ett grund havsområde som utgör resterna av den landbron som en gång förband Sicilien och Afrika. Öarnas robusta klippkust är fördelaktiga ställen för hamnar och tack vare sitt centrala läge har Malta genom historien varit en viktig plats för handel och sjöfart. Landskapet är präglat av låga åsar med terrassjordbruk. Vattenförsörjning är ett problem under de torra sommarmånaderna. Landet har ett utpräglat Medelhavsklimat. Flera fågelarter, som tillbringar sina somrar i Nordeuropa, flyger över Malta.

Historia

Malta har varit bebott sedan den yngre stenåldern (3000 f.kr). Befolkningen bestod av kulturer som tillbad moder jord och de byggde världens äldsta megalitiska monument innan sumererna och egyptiernas arkitektur existerade. De första erövrarna som kom till området var fenicierna och efter dem kom kartagerna som etablerade handelscentrar och hamnar. Malta blev en del i Romarriket år 218 f.kr och det Bysantinska riket år 534. År 870 blev Malta erövrar av araberna. Araberna hade stort inflytande på maltesisk kultur innan normanderna erövrade Malta år 1090 och införlivade landet i kungariket normanderna hade grundat. Malta var under de efterkommande 440 åren underkastade flera kungadömen. 

Mellan år 1530 och 1798 var Malta ockuperat av johanniterriddarna (Maltaordern). De byggde många kyrkor, kloster, palats och fästningar. Napoleon erövrade Malta år 1798 men malteserna gjorde uppror och, med hjälp av britterna, fördrev de fransmännen från ön. Malta blev frivilligt en del av det brittiska imperiet och utgjorde en viktig bas för britterna i Medelhavet. Under andra världskriget blev Malta omringat av tyskarna och italienarna men de allierade bröt blockaden för att leverera drivmedel och mat till malterserna, något som anses vara en viktig vändpunkt för landets historia. Malta fick fullständig självständighet år 1964 och de sista brittiska soldaterna lämnade landet år 1979.

Samhälle och politik

Malta är en parlamentarisk demokrati innanför det brittiska samväldet. Grundlagen från självständigheten år 1964 ändrades tio år senare och landet blev en republik. Tidigare var den brittiska drottningen (Queen Elizabeth II) Maltas statsöverhuvud. Landets statsöverhuvud är idag en president som utnämns av parlamentet. Presidenten har primärt formella uppgifter. Den utövande makten har regeringen som utgår från parlamentet. Parlamentet har 65-69 representanter som väljs vart femte år. Politiken har sedan självständigheten varit dominerat av två jämnstora partier; Partit Laburista (MLP) och Partit Nazzjonalista (PN). 

Konservativ katolsk religion spelar en viktig roll i maltesisk politik och skilsmässor och abort är förbjudet. Landet har länga följt en neutralitetsprincip i sin utrikespolitik, även om de blev medlemmar i EU år 2004. Läget mellan Nordafrika och Europa gör Malta till en naturlig ingångsport till EU och landet har problem med illegal invandring. Malta får stöd från EU för att hantera invandringsströmmarna.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Det krävs inga särskilda vaccinationer för vistelse på Malta, men om man som resenärer tvivlar eller har några särskilda krav är det lämpligt att konsultera en allmänläkare eller specialist på resehälsa 4-8 veckor före avresa.

Det är klokt att se till att rutinvaccinationer mot stelkramp-difteri samt mässling/påssjuka/röda hund (MPR) är uppdaterade.

Resenärer som anländer från områden där gula febern är känt förekommande behöver uppvisa vaccinationsintyg mot gula febern.

Vårdinrättningar på Malta ger i allmänhet utmärkt service och det finns både offentliga och privata sjukhus. För många europeiska medborgare är vården på offentliga sjukhus avgiftsfri. Vård på privata sjukhus kan bli mycket dyrt och därför gör resenärer klokt i att kontrollera om deras rese- eller sjukförsäkring omfattar privat sjukvård. Det är lämpligt för alla resenärer att skaffa en omfattande rese- och sjukförsäkring före avresa.

Många europeiska medborgare har rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC), vilket täcker akutsjukvård under vistelsen på Malta. Kortet måste skaffas före resan och det är klokt att ha i åtanke att det kan ta upp till fyra veckor att få kortet.

Resenärer som medicinerar rekommenderas att ta med tillräcklig mängd läkemedel för hela vistelsen på Malta. Det är också klokt att tillsammans med sina läkemedel ha med ett signerat brev från sin läkare, där information om medicinskt tillstånd, föreskriven behandling samt substansnamn för de läkemedel man tar finns med.

Pass

Svenska medborgare liksom övriga EU-medborgare behöver pass eller EU-identitetskort som är giltigt under hela vistelsen för inresa till Malta. Övriga utländska medborgare behöver pass med en giltighetstid på minst tre månader från utresedatum ur Malta. Resenärer som anländer från områden där gula febern är känt förekommande behöver uppvisa vaccinationsintyg mot gula febern.

Visum

Medborgare från de flesta länder, däribland Sverige, behöver inte visum till Malta för vistelser kortare än tre månader (90 dagar). EU-medborgare kan stanna på Malta under obestämd tid utan visum, men behöver registrera sig vid maltesiska myndigheter efter 90 dagars vistelse i landet. Icke-EU-medborgare kan behöva uppvisa intyg på returbiljett eller biljett för vidareresa vid ankomsten till Malta. Det kan vara klokt för resenärer att kontakta sin lokala maltesiska ambassad eller konsultat för att få information om eventuella specifika nationella krav.

Arbetssökande på Malta behöver inneha visum.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Resenärer kan finna information angående vilka nationaliteter som behöver Schengenvisum för inresa till Malta på Schengen Visa Info. http://www.schengenvisainfo.com/

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Malta

Jobba på Malta

Lite Info

Malta är ett av Europas solsäkraste länder och har under senare år blivit en magnet för tech- och finansföretag som baserat sig på ön. Detta har lett till att många runtom i EU har letat sig hit för att arbeta och bland dem många svenskar. Malta ha under de senaste decennierna växt till en central hubb för utländsk arbetskraft. Frilansgruppen guidar dig till hur du får ett jobb på Malta.

Om arbete på Malta

Malta är den sömniga medelhavsön mellan Sicilien och Nordafrika som de senaste årtiondena genomgått en ekonomisk boom. Hit flyttar och startar varje år tusentals affärsverksamheter och det är bland de länder inom Europa där det är lägst barriärer för utländsk arbetskraft att etablera sig. Det finns många anledningar att besöka eller att flytta till Malta. 

Det är en idylliskt belägen pärla mitt i Medelhavet omgiven av kristallklart vatten och sol året om. Det är många svenskar som lockas till Maltas som är bas för många svenska företag som kontinuerligt behöver arbetskraft. En het jobbmarknad med många karriärmöjligheter, samt en mycket internationell atmosfär tilltalar många soltörstande och äventyrslystna svenskar att permanent bosätta sig på Malta.

Arbetskultur på Malta

Maltas arbetskultur är kraftig influerad av Storbritannien som fram till 1964 styrde den lilla medelhavsön som en kronkoloni. I traditionella branscher t.ex i bank- och försäkringsföretag råder ganska konservativa arbetsförhållanden med stark framhållning och förväntan på att en arbetstagare ska vara t.ex punktligt, inordna sig i hierarkier och vara propert klädd. De flesta expats jobbar dock i andra branscher och med årens lopp så har ganska många av de större företagen som opererar i landet, och som ofta ägs av utländska företag, mer gått åt att forma en slags global kultur då de anställda kommer från hela världen. Arbetstiden är formellt mellan 08:30 och 17:30 med lunchpaus inkluderat, men övertidsarbete förekommer ganska ofta och uppmuntras generellt. Officiellt är det dock 40 timmar i veckan som gäller precis som i de flesta andra EU-länder.

Den maltesiska arbetsplatsen

Möten brukar generellt bokas lång tid i förväg och det är inte ovanligt att det i vissa företag krävs en starkare formalitet kring möten och seminarier än vad det gör i t.ex Sverige. Ofta så är gängse norm att tonen ska vara diplomatisk, ämnena distanserade från personliga innebörder och att man upprätthåller en professionell och saklig ton. En sak att tänka på som utlänning är att ca 98% av den inhemska befolkningen bekänner sig till katolicismen vilket gör landet till en av de mest katolskt dominerade i hela världen. Skämt om religion och liknande passar sig ofta inte i professionella sammanhang och inte alltid heller i det privata. I övrigt karakteriseras den maltesiska arbetsplatskulturen av ganska öppet och personligt klimat. Överlag lägger malteser stor vikt vid personliga relationer och det är t.ex inte ovanligt att jobb förmedlas genom personliga rekommendationer eller genom vänskaps- och familjeband, även inom företagen.

Utanför de stora internationella företagen och kontoren så är det främst genom kontakter man får jobb. Dock så håller detta på att ändras gradvis i och med digitalisering och en ständig ström av utländska företag och arbetskraft. Ibland pratar man om att det finns två parallella strukturer i det maltesiska arbetslivet och samhället där expatsen befinner sig i den ena och den inhemska befolkningen i den andra. Utvecklingen på Malta har gått fort och ibland sker det kulturella missförstånd och lättare slitningar. Malta har hög sysselsättningsgrad generellt, och bland den lägsta ungdomsarbetslösheten i Europa. I och med att många utländska företag har etablerat sig i landet under de senaste två decennierna så är den maltesiska arbetsmarknaden ganska dynamisk och rörlig. Ofta är uppsägningsperioderna och liknande mycket kortare än vad de är i Sverige (normalt bara några veckor beroende på hur länge arbetstagaren har jobbat) och det finns relativt gott om jobb för utbildad arbetskraft. Det gör att det på de större företagen finns en ganska stor ruljans på kollegor som kommer och går. Bli inte förvånad om det under ett år dyker upp nya ansikten på din arbetsplats.

Arbetsmiljö och standard

Maltesiska kontor och arbetsplatser håller generellt inte samma standard som svenska. Det har från mitten på 90-talet byggts väldigt mycket nya hus och väldigt snabbt. Ibland kan fastigheterna vara halvfärdiga när företag flyttar in då behovet av nya kontorslokaler är väldigt stort. Inte sällan är efterlevnadsgraden dålig vad det gäller byggregler och standarder men det blir bättre och utvecklingen går framåt. Dock så präglas många arbetsplatser och kontor av provisoriska lösningar, kollegor som sitter tätt, höga bullernivåer och allmän brist på gemensamma områden och faciliteter. Detta gäller förstås inte överallt och är självklart olika beroende på vilket företag du arbetar på. Men som en allmän regel är standarden sämre än i t.ex Nordeuropa. Infrastrukturen är heller inte lika utvecklad och det är inte ovanligt att det sker elavbrott några gånger per år.

Semester och ledighet

Du har lagstadgad rätt till 24 dagars semester per år och också rätt att vara ledig under de 14 röda dagar som infaller varje år. De flesta röda dagarna har en katolsk- eller nationell orsak som t.ex “Independence Day” som firar självständigheten från Storbritannien 21 september eller “Feast of the Immaculate Conception” som firas 8 december varje år.

Spel- och casinoföretag

En väldigt stor branschsektor på Malta är inom spel och betting. På grund av landets generösa regler för casino- och spelverksamhet i kombination med förmånliga skatteregler, samt sitt EU-medlemskap har Malta blivit centrum för de spelföretag som verkar över hela Europa. Sök på t.ex betting, gaming eller swedish på Frilansgruppens jobbsökmotor och du kommer att kunna se en hel del intressanta tjänsteutlysningar som riktar sig till svenskar. De flesta jobb som finns är till stor del inom kundservice eller försäljning och kräver inte någon högre utbildning, men även en hel del jobb som kräver akademisk bakgrund.

En stor fördel att som svensk jobba på Malta är också att engelska är ett av landets officiella språk. De flesta ut befolkningen talar flytande engelska och det är också det språk som är vanligast ute på företagen.

Visum och arbetstillstånd

Malta är medlem i EU och du har rätt att vistas i landet i tre månader, med möjlighet till förlängning till upp till 6 månader. Du har rätt att söka jobb och vid tillträde till ett arbete också få ett arbetstillstånd. Läs mer om vilka regler som för jobb på Malta här nedanför. Sverige har ingen ambassad på Malta men har ett konsulat i huvudstaden Valletta.

Söka jobb

Chanserna är ofta goda som svensk att hitta jobb på Malta. Efterfrågan är generellt sett hög efter svensk personal, framförallt inom iGamingindustrin. De låga skatterna är också något som attraherar olika typer av internationell företagsamhet.

Vad är den bästa metoden att söka jobb?

Söka från Sverige. Det är kostnads effektivt och bekvämt att sitta i Sverige och skicka iväg ansökningar för att sedan hoppas på en skypeintervju som slutligen leder till anställning. Man kan i lugn och ro utan stress söka många jobb och vara redo för eventuella intervjuer. Chansen är dock mindre att bli vald när man som
jobbsökare inte redan befinner sig på Malta, men chansen är fortfarande mycket
god för att övertyga svensktörstande företag om sin fantastiska talang.

Söka jobb och befinna sig på Malta ökar chansen till att snabbt bli anställd. När företagen ser att man är på plats och har en seriös inställning att bo och jobba pa Malta ökar chansen betydligt. Att visa hjärta och engagemang är en väsentlig del när företag ska övertygas att anställa just dig. Möjligheten att besöka företaget på plats på intervjun och skaka hand med de personer man eventuellt kommer jobba med skapar ett bra intryck om hur livet hos företaget kommer ge uttryck.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land