Egenanställd i Luxemburg

Egenanställd i Luxemburg

Luxemburg

Huvudstad Luxemburg

10 Bästa platserna

Spela videoklipp

Saker att göra i Bryssel

Saker att göra i Bryssel
Spela videoklipp

Äta ute i Bryssel

Äta ute i Bryssel
Spela videoklipp

Allmänt om Luxemburg

Luxemburg är ett av de säkraste länderna i världen och riskläget är lågt. De huvudsakliga riskerna gäller brott såsom ficktjuveri och stöld, även om dessa risker är begränsade. Luxemburg har en skicklig polisstyrka som effektivt motverkar kriminella verksamheter.

Funderar du på att jobba i Luxemburg?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Luxemburg har ett högt bruttonationalinkomst (BNI) med en stabil ekonomisk tillväxt, låg inflation och arbetslöshet. Landet har ett av de högsta levnadsstandarder i Västeuropa. Bruttonationalprodukten (BNP) per invånare har länge varit bland de högsta i världen. Luxemburgs ekonomiska välstånd har sin basis i järn- och stålindustrin som etablerades på 1800-talet. Industrin har senare blivit mer differentierad och omfattar idag bland annat kemikalier och gummi. 

Dessutom har en ny högteknologisk industri etablerats. Tjänstesektorn, särskilt bank- och finanssektorn, har blivit mycket viktig och Luxemburg är idag ett av Europas viktigaste finanscenter. Många är bekymrade för att landets ekonomi har börjat bli för beroende av finanssektorn eftersom finanssektorn är sårbar för internationella trender. Landet upplevde ekonomisk nedgång under den globala finanskrisen år 2009 men har återhämtat sig igen. Arbetslösheten har däremot blivit högre än vanligt.

Geografi

Luxemburg är ett litet land där det längsta avståndet mellan landets gränser är åtta mil. Landet består av området runt floderna Sûre och Alzette som båda rinner ut i Sauer, en biflod till Mosel. Den nordliga delen av landet, som utgör delar av den belgiska bergskedjan Ardennerna, består av skogsklädda åsar och låga berg. De sydliga två tredjedelarna av landet kallas för ”Bra land” och består av breda, bördiga dalar som består av sandsten och kalksten. I dalarna odlas vindruvor. 

Omkring en tredjedel av Luxemburg är täck av skog, mestadels ek och bok. Faunan omfattar 55 däggdjur och nästan 300 fågelarter. Skogarna har ett särskilt rikt fågelliv med sparvhökar, ugglor, hackspettar, blåmesar och nationalfågeln kungsfågeln. Landet har ett temperat centraleuropeiskt klimat med långa snörika vintrar och relativt varma och fuktiga somrar. Luxemburgs miljöproblem är huvudsakligen luft- och vattenförorening i städer samt förorening av jordbruksmark.

Historia

Luxemburgs nedskrivna historia börjar i medeltiden och kretsar kring borgen Luxemburg. Där utvecklades ett stadssamhälle som senare blev ett litet, men strategiskt, viktigt land i hjärtat av Europa. År 963 blev landet en självständig politisk enhet. Då var den belgiska provinsen som också hette Luxemburg en del av området. Från mitten av 1400-talet var Luxemburg underkastad olika europeiska länder och herradömen. 

Landet blev erkänt som storhertigdöme och självständig förbundsstat år 1815 av Vilhelm I av Nederländerna. När Belgien lösgjorde sig från Nederländerna år 1830 förlorade Luxemburg över hälften av sin landyta men vann samtidigt större självständighet. Luxemburg deklarerade sig självständigt och neutralt år 1867 och uppnådde full självständighet år 1890 då den nederländska kungen Vilhelm II dog. Landet ockuperades av tyska trupper under hela första och andra världskriget. Detta gjorde att landet lämnade neutralitetsprincipen, och blev en av de grundläggande nationerna i FN, EU och NATO.

Samhälle och politik

Luxemburg är en konstitutionell monarki med en storhertig som statsöverhuvud, och ett parlamentarisk demokrati. Storhertigens roll är huvudsakligen ceremoniell. Landet leds av en statsminister som kallas ”regeringspresident”. Parlamentet väljs vart femte år. Luxemburg har stabila politiska förhållanden. Det kristdemokratiska partiet har lett nästan alla regeringar sedan år 1919 och det är politisk enighet om de flesta stora frågorna. 

Runt 40 procent av befolkningen är utländska medborgare – huvudsakligen från andra EU-länder. De flesta infödda luxemburgare pratar tre språk; luxemburgska, franska och tyska. Landet är idag sätet för två EU-institutioner; EU-domstolen och Europeiska revisionsrätten. I en folkomröstning 2005 röstade majoriteten för den nya EU-konstitutionen – några veckor efter det avvisades av franska och nederländska väljarna.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Eftersom Luxemburg är ett land med välutvecklad infrastruktur är eventuella hälsorisker tämligen begränsade. Resenärer rekommenderas att vara vaccinerade mot mässling/påssjuka/röda hund (MPR), stelkramp-difteri och influensa.

I händelse av nödsituation är det starkt rekommenderat att söka sig till vårdinrättningar i huvudstaden. Apotek har öppet dygnet runt i Luxemburg och för information om tillgängliga tjänster behöver resenärer kontakta medicinska myndigheter.

Sjukhus och läkarmottagningar finns även utanför huvudstaden, men tjänster och behandling kan vara mer begränsade. Eftersom större medicinska ingrepp kan kräva förflyttning till Frankrike eller Belgien är det viktigt att inneha reseförsäkring.

Pass

Svenska medborgare liksom övriga EU-medborgare kan resa till Luxemburg med nationellt ID-kort eller pass, som är giltigt under hela vistelsen. För icke-EU-medborgare krävs pass med en giltighetstid på tre månader efter utresedatum ur Luxemburg. EU-medborgare som reser till Luxemburg från ett land där Schengenavtalet gäller behöver inte pass för inresa.

Visum

Svenska medborgare liksom övriga EU-medborgare behöver inte visum för resa till Luxemburg och kan stanna i landet på obestämd tid, men bör registrera sig hos de lokala myndigheterna efter tre månader. Medborgare från Kanada, USA och Australien kan vistas visumfritt i Luxemburg i 90 dagar. Resenärer från andra länder rekommenderas att konsultera lämplig ambassad eller konsulat för information om specifika inresekrav.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

För information angående vilka nationaliteter som behöver Schengenvisum vid inresa till Luxemburg, besök European Commission Visa Policy website.

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Luxemburg

Jobba i Luxemburg

Lite Info

Luxemburg är ett av världens mest välmående länder och är årligen i topp när det mäts BNP-rankning och genomsnittlig inkomst. Det lilla furstendömet kan stoltsera med Europas kanske högsta levnadsstandard och med en arbetsmarknad som är öppen för andra EU-medborgare som till exempel svenskar.

Om arbete i Luxemburg

För arbete i Luxemburg krävs att du behärskar något av språken franska, tyska, luxemburgiska (en typ av mix mellan franska och tyska) samt engelska. Trots att den inhemska arbetsmarknaden kan te sig förhållandevis liten så är det ett stort antal utlänningar som jobbar i Luxemburg. Detta på grund av det stora antal bank- och kapitalförvaltningsföretag som huserar i landet samt att många stora, internationella företag har valt att förlägga sina kontor i det lilla furstendömet, dels på grund av skatteskäl men också för dess strategiska läge på kontinenten. Detta har gjort att Luxemburg som ekonomi och arbetsmarknad har fått en stark ställning i förhållande till sin storlek och årligen bosätter sig tusentals européer i landet för att arbeta. Lönerna är några av världens högsta vilket dessvärre också medför att levnadskostnaderna är därefter. Väldigt många pendlar mellan att bo i något av de omkringliggande (och billigare) länderna medan de jobbar och betalar skatt i Luxemburg.

Arbetsvisum och uppehållsrätt

För att få permanent uppehållsrätt i Luxemburg krävs det att du har arbetat i landet i minst tre månader. Du som EU- medborgare har rätt att vistas i landet och söka jobb så länge du registrerar dig hos behörig myndighet. I Luxemburg är det i den kommunen du söker jobb i som du måste registrera dig som jobbsökare, ett så kallat Administration communale). Om du får ett jobb så måste du också registrera dig för ett typ av personnummer och betala skatt i landet. Denna bit sköts också av det lokala kommunkontoret. Luxemburg tillämpar ett progressivt skattesystem beroende på inkomst och förhållanden. Inkomstskatten är bland de lägsta i Europa.

Gå med i Luxemburgs armé

Du som har bott i Luxemburg i minst 36 månader och som inte är över 24 år gammal samt har ett EU-medborgarskap är berättigad att gå med i Luxemburgs arme. På grund av landets låga population kan alltså du som svensk eller EU-medborgare ta värvning i Luxemburgs försvarsmakt. Det bör dock nämnas att Luxemburg är fullvärdiga medlemmar i NATO och att du därför också kan genomföra utlandstjänst utlandstjänst.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land