Egenanställd i Litauen

Egenanställd i Litauen

Litauen

Huvudstad Vilnius

10 Bästa platserna

Spela videoklipp

Saker att göra i Bryssel

Saker att göra i Bryssel
Spela videoklipp

Äta ute i Bryssel

Äta ute i Bryssel
Spela videoklipp

Allmänt om Litauen

Litauen är ett litet och säkert land utan anmärkningsvärda säkerhetsrisker. Politiska oroligheter och protester utgör oftast inget problem och brottsligheten har sjunkit stadigt under flera år, trots ekonomisk oro. Organiserad brottslighet förekommer, inklusive smuggling av droger och människor, men våldsamheter är ovanliga. Majoriteten av de brott som drabbar turister är småbrott, så som ficktjuveri, inbrott och stölder från fordon. 

Områden där risken för detta är förhöjd inkluderar turistområden så som Gamla stan i Vilnius, eller nära huvudstadens centralstation. Våldsbrott sker oftast runt nattklubbar sent på nätterna och är alkoholrelaterade. Främlingsfientliga och sexuella trakasserier av fysisk natur sker emellanåt mot utländska resenärer i storstäderna. Ökad fientlighet från Ryssland utgör ett signifikant och långsiktigt säkerhetsproblem, precis som i de andra baltiska staterna.

Funderar du på att jobba i Litauen?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Före andra världskriget Litauen ett typiskt jordbruksland och hade en aktiv marknadsekonomi. Efter den sovjetiska ockupationen 1940 infördes planekonomi och landet industrialiserades. Marknadsekonomi återinfördes efter självständigheten 1991 och idag är tjänstesektorn den viktigaste. Ekonomin föll kraftigt under finanskrisen 2009 och landet tvingades ta stora utländska lån. 

Efter tuffa åtstramningsåtgärder stabiliserade sig ekonomin igen. Tillväxten de senaste åren handlar främst om ökad efterfrågan på den inhemska marknaden, i synnerhet inom sektorer som energi, bygg, anläggning och handel. Litauen blev en del av eurosamarbetet 2014 och använder från och med 1 januari 2015 euro som valuta. Landet har brist på kvalificerad arbetskraft vilket bland annat beror på att många emigrerar. Enligt officiell statistik har mer än 10 procent av den totala befolkningen lämnat landet sedan självständigheten 1991.

Geografi

Litauen har ett moderat inlandsklimat med en medeltemperatur mellan – 5 °C och 18 °C. Runt en tredjedel av landet är täckt av skog, i huvudsak gran och tall. Blandskogar av ek, alm, avenbok, lind, lönn och ask är också vanligt. 

Få ställen i landet når över en höjd på 200 meter över havet och majoriteten av Litauen ligger under 100 meter under havet. De mellersta delarna av landet är ett svagt kuperat slättlandskap med breda floddalar. Längs kusten sträcker sig ett bälte med sanddynor, som i norr vänder direkt mot Östersjön.

Miljöproblemen i Litauen är särskilt försurning av jorden och grundvattnet på grund av petroleumprodukter samt från kemikalier i områden runt militärbaser. 

Historia

Litauen hade handelsförbindelser med medelhavsområdet redan under romerskt tid och med Skandinavien under vikingatiden. De flesta litauiska stammarna har varit bosatt inne i Litauen, isolerat från handelsvägarna, något som gjorde att de levde relativt mycket i fred. Detta gjorde också att de behöll sin förkristna tro fram till 1300-talet, vilket är längre än något annat område i Europa.

Den första politiska samlingen av litauer skedde år 1236 av furst Mindaugas. I slutet av 1300-talet ingick Litauen, genom äktenskap, en polsk-litauisk union som varade till slutet av 1700-talet. Sedan dess var majoriteten av dagens Litauen under Ryssland fram till självständigheten år 1991. Litauen var självständigt mellan år 1919 och 1940 men år 1940 ockuperades Litauen av sovjetiska trupper som proklamerade Litauen en unionsrepublik till Sovjetunionen. Det förekom under hela tiden ett starkt motstånd och mycket gerillaverksamhet mot ockupationsmakten. Landet fick sin självständighet i september år 1991, efter ett års öppen konflikt med Moskva. Litauen blev snabbt erkänt av flera länder och blev medlem i FN samma år.

Samhälle och politik

Litauen kämpar, i likhet med alla ex-sovjetstater, med efterverkningarna efter sovjettiden. Däremot var inte ”ryssifieringen” av Litauen lika stark som i grannländerna. I likhet med Estland och Lettland är den ryska minoriteten i Litauen liten, endast 9 procent. Förhållandet till Ryssland är idag en viktig del av litauisk utrikespolitik, särskilt när det gäller energipolitik. Litauen är idag fortfarande beroende av Ryssland är det gäller olje- och gasleveranser.

Litauen var ett av de länder som stöttade USA:s invasion av Irak år 2003 tillsammans med bland annat de andra baltiska staterna samt Polen och Tjeckien. Landet fick alltså emot den fransk-tyske linjen i Irakfrågan.

Den politiska situationen i Litauen har sedan frigörelsen varit ostabil med många nya partier. Både på 1990-talet och år 2003 tvingades Litauens politiska ledare att avgå efter korruptionsskandaler. Våren 2004 blev Litauen medlem i både EU och NATO och år 2007 gick Litauen med i Schengensamarbetet.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer bör se till att de grundläggande vaccinationerna mot hepatit A och B, tuberkulos, tyfus, stelkramp och difteri och MPR (mässlingen, påssjuka, röda hund) är uppdaterade. Resenärer bör också överväga vaccination mot rabies ifall det finns hög risk för kontakt med djur. Fästingburen encefalit (TBE) och borrelia kan också ofta förekomma i skogsområden i Litauen och det kan vara klokt att vaccinera sig, samt iaktta skyddsåtgärder.

Vattnet är drickbart och säkert, men resenärer bör vara medvetna om att det kan vara grumligt på grund av höga nivåer av mineraler.

Europeiska resenärer bör skaffa ett europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) innan avresa till Litauen. Detta ger rätt till akutvård i nationella sjukhus till reducerad kostnad. Dock ersätter detta inte behovet av en rese- och sjukförsäkring. Det rekommenderas starkt att resenärer införskaffar en reseförsäkring för att de inte ska tvingas stå för hela kostnaden vid eventuell vård och hemtransport.

Kvaliteten på vårdinrättningar håller inte alltid samma kvalitet som i andra västländer, men flertalet sjukhus och kliniker har mycket hög standard på sina tjänster. Resenärer bör förvänta sig att läkare och sjukhus begär betalning direkt. Om det skulle krävas omedelbar tillgång till toppmoderna vårdfaciliteter kan det vara aktuellt med evakuering till andra västeuropeiska länder.

Pass

Resenärer från länder som är medlemmar i Schengenområdet, så som Sverige, kan besöka Litauen med endast nationella ID-handlingar. För övriga besökare krävs ett giltigt pass för inresa till Litauen.

Passet ska vara giltigt i tre månader efter inresedatumet i landet. Resenärer från länder inkluderade i Schengen-avtalet kan stanna i Litauen i tre månader inom en 180 dagars period utan krav på visum.

Visum

Om resenärer planerar att stanna i landet under en period som överskrider 90 dagar inom en sex-månaders period behöver de ansöka om temporärt uppehållstillstånd. Det är rekommenderat att göra detta innan ankomsten till Litauen eftersom ansökningsprocessen tar tid.

För resenärer från länder utanför EU krävs bevis på sjukförsäkring som kan täcka kostnader för eventuell sjukvård och sjukhusvistelse. Om bevis på försäkringsskydd inte kan presenteras vid ankomst i Litauen kommer man behöva köpa tillfällig sjukförsäkring som kostar ungefär 1 USD om dagen.

Resenärer bör vara medvetna om att det finns restriktioner gällande att ta med kontantsummor som överskrider 10 000 Euro in i eller ut ur Litauen.

Resenärer som besöker Kuriska näset bör vara medvetna om att delar av det hör till Ryssland – Kaliningrad-regionen, och för att besöka dessa områden krävs ryskt visum.

För mer information, besök TLCS på: http://www.tlcsvisas.com/tlcs/   

För information angående vilka nationaliteter som behöver ett Schengenvisum vid inresa till Litauen, besök European Commission Visa Policy website.

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Litauen

Jobba i Förenade Arabemiraten / Dubai

Lite Info

Dubai är Mellanösterns turist- och nöjesregion nummer ett. Här kan du göra allt från att bo på konstgjorda öar, besöka lyxhotell till att åka skidor i inomhusanläggningar. Dubai attraherar människor från hela världen som kommer och jobbar i emiratet. Här kan du arbeta med allt möjligt som rör turism, restaurang, byggindustri och IT. 

Att arbeta i Dubai som utlänning kan ha en rad olika fördelar. Förutom det varma klimatet och det stora utbudet av nöjen behöver du inte betala skatt på arbetad inkomst. Trots att priserna kan vara ganska höga så bidrar detta till att du kan leva relativt bra även på en medelinkomst.

Hur hittar jag arbete i Dubai?

Som svensk har du ganska goda förutsättningar att hitta arbete i Dubai. Även om Dubai drabbades hårt av av krisen i slutet på 00- talet och flera stora byggnationsprojekt lades på is, så finns här en mycket dynamisk och flexibel arbetsmarknad som spänner över en mängd olika yrkesgrenar och områden. 

Turismen är en fortsatt stor sektor med plats för kockar och restaurangmänniskor. Även IT och webb, flygpersonal och ingenjörer finns det ett behov av. Människor med goda språkkunskaper är också extra attraktivt då människor och företag från hela världen finns representerade här.

Arbetsvisum till Dubai

Dubai ingår i Förenade Arabemiraten vilket kort kan förklaras som ett federation av 7 stycken olika småstater där varje emirat är ganska självständigt. Vad det gäller arbetsregler och tillstånd gäller ibland olika saker beroende på vilket emirat som det är frågan om. Du har rätt att vistas i Förenade Arabemiraten i 30 dagar utan att på förhand behöva ansöka om visum. För att få arbetstillstånd i Dubai behöver du först och främst ha ett jobb eller en arbetsgivare som vill anställa dig och som är beredd att ansöka om ett arbetsvisum åt dig. Du har rätt att söka jobb under tiden du befinner dig i Dubai på ditt turistvisum.

Här nedan följer några viktiga länkar för dig som vill lära dig mer om hur du får arbetsvisum till Förenade Arabemiraten:

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land