Egenanställd i Lettland

Egenanställd i Lettland

Lettland

Huvudstad Riga

10 Bästa platserna

Spela videoklipp

Saker att göra i Bryssel

Saker att göra i Bryssel
Spela videoklipp

Äta ute i Bryssel

Äta ute i Bryssel
Spela videoklipp

Allmänt om Lettland

Lettland och de baltiska grannländerna Estland och Litauen har haft en anmärkningsvärd utveckling sedan självständigheten från Sovjetunionen 1991. Ekonomin har snabbt anpassat sig från den tidigare Sovjet-eran då ekonomin präglades av statsindustri och jordbruk, till att idag vara en industrialiserad, EU-inriktad, fri marknad.

Funderar du på att jobba i Lettland?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Övergången från planekonomi till marknadsekonomi efter självständigheten var tufft för Lettland. Fram till år 1991 hölls industrin och jordbruket igång av statliga subsidier och sektorerna var beroende av sovjetiska råvaror och marknader. Ett år efter självständigheten minskade industriproduktionen med nästan 50 %. Jordbruket blev hårt drabbat och arbetslösheten ökade, särskilt på landsbygden. Inflationen steg kraftigt på grund av fri prissättning. Lettland fick beviljat ett lån från IMF som innebar att landet tvingades till kraftiga nedskärningar för att få bukt med ekonomin.

På mitten av 1990-talet ökade produktionen och fram till den globala finanskrisen år 2008 förekom det en kraftig ekonomisk tillväxt i landet. Finanskrisen drabbade Lettland hårt och landet har fått krislån från bland annat IMF och EU. Idag arbetar de flesta inom privata företag och den privata sektorns andel av bruttonationalprodukten (BNP) låg på runt 70 % år 2006. Tjänstesektorn dominerar och jordbruket har stagnerat sedan självständigheten på grund av bristande konkurrenskraft på den europeiska marknaden. Skogs- och byggindustrin har däremot ökat och det sker en positiv utveckling inom möbel- och textilindustrin. Fisket är viktigt och mer än två tredjedelar av sillfångsten exporteras. Lettland handlar mest med andra EU-länder men handeln med Ryssland har ökat under de senaste åren.

Vid nyår 2014 bytte Lettland valuta från lats till euro och blev det 18:e landet i eurozonen. 

Geografi

Lettland är ett lågtliggande slättland där mer än hälften av landet ligger under 100 meter över havet. Längs kusten till Östersjön i växt sträcker sig en kustslätt med sanddynor och laguner. Lettland har över 2000 insjöar och de flesta av dem är i öst. Nästan hälften av landet är täckt av skog där gran och tall är de vanligaste träsorterna. Alskogen är kraftigt reducerad. Landets enda stora flod, Daugava, rinner från Valdaj i Ryssland och mynnar ut i Rigabukten. Lettland har kustklimat i väst och inlandsklimat i öst.

Industrin från sovjettiden och de sovjetiska militärbaserna har orsakat allvarlig försurning av vatten och mark. Lettland har sedan 1990 arbetat hårt med att reducera försurningen och återställa miljöskadorna.  Under de senaste tjugo åren har försurningen från industrin minskat med 46 % och mängden avloppsvatten med 44 %. Idag prioriteras förbättringen av drickvattnet, sophantering och luftkvalitet. Lettland är en pionjär när det gäller hotade djurarter.  Bland annat har landet tagit vara på vargen och vargbeståndet var år 1998 på ungefär 1000 vargar.

Historia

Fram till 1200-talet var Lettland självständigt. Då erövrade tyskarna området och år 1230 var majoriteten av Lettland under tyskt kontroll. På 1500-talet blev tyskarna besegrade och Litauen-Polen tog över stora delar av landet. År 1629 tog Sverige kontrollen över norra Lettland. Under Sverige blev lettiska infört som undervisningsspråk och bibeln översattes till lettiska. Tyska behölls dock som administrationsspråk. Ryssland ville länge få en ökad kontroll över Östersjön och genomförde flera misslyckade erövringsförsök. Efter det stora nordiska kriget tvingades Sverige ge ifrån sig sina områden i Lettland till Ryssland år 1721. Den långa perioden av fred präglades av återbyggnad och landet upplevde en positiv ekonomisk utveckling. Påverkan från Ryssland var omfattande.

Ryssland blev allvarligt skakat av revolutionen år 1917 och två år senare förklarade Lettland sig självständigt. Under mellankrigstiden prioriterade Lettland att värna om sin självständighet och att förhålla sig neutral till stormakterna. I ett hemligt icke-agressionspakt mellan Tyskland och Sovjetunionen år 1939 blev landet, tillsammans med Estland, införlivat i Sovjetunionen medan Litauen gick till Tyskland. Tyskland ockuperade emellertid Lettland mellan 1941 och 1944. Efter 1944 tillhörde Lettland Sovjetunionen fram till Sovjetunionen upplöste år 1991.  

Samhälle och politik

All nationalism under sovjetperioden slog hårt ned och en massiv invandring av ryssar hotade att göra lettiskorna till minoritet. Med Michail Gorbatjov som ny partiledare för Sovjetunionens kommunistparti år 1985 förde Sovjetunionen en mildare politik och självständighetsrörelsen i Lettland växte under 1980-talet. År 1991 blev Lettland självständigt. Stränga lagar om medborgarskap infördes vilket medförde att ungefär 17 % av Lettlands befolkning saknar rösträtt. De flesta av dessa är ryssar vilket har skapat en konflikt med Ryssland.

Politiken har sedan självständigheten varit präglat av oenighet. De många koalitionsregeringarna har varit ostabila, korta och utsatta för korruptionsskandaler. Regeringspartiet har varit i centrum eller till höger i den politiska skalan. Presidenten väljs för fyra år av nationalförsamlingen och kan maximalt sitta två perioder på rad.

År 2004 blev Lettland medlem i EU efter flera år med stram budget för att få ekonomin på fötter. Övergången till marknadsekonomi har medfört stora sociala klyftor och ökad fattigdom på landsbygden. Hälsoförhållandena är dåliga i Lettland i relation till andra EU-länder. Sjukvården räcker inte till, något som bland annat skylls på att sjukvårdspersonal har flyttat till andra EU-länder med högre lön. Lettland är också ett transitland för narkotika från Centralasien via Ryssland till Västeuropa.

I januari 2014 fick Lettland en ny regering ledd av den tidigare jordbruksministern Laimdota Straujuma, som blev landets första kvinnliga premiärminister. Hon bildade en bred regering med representanter för fyra av parlamentets fem partier, förutom hennes eget parti Enhet även Reformpartiet, Nationella alliansen och det tidigare oppositionspartiet De grönas och böndernas förbund. Kvar i opposition blev bara Harmonicentern.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer bör konsultera en läkare eller vårdcentral innan avresa till Lettland för att försäkra sig om att ens grundläggande vaccinationsskyddet är uppdaterat.

Rekommenderade vaccinationer inkluderar stelkramp, difteri, hepatit B, tuberkulos, mässlingen/påssjuka/röda hund och tyfus.

Även om det är en förutsättning för alla besökare att ha en sjukförsäkring vid inresa i landet bör man förvänta sig att läkare och sjukhus kommer att be om kontantbetalning, oavsett försäkringsskydd.

EU-medborgare som har ett europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) kan erbjudas gratis eller kostnadsreducerad behandling vid nationella sjukhus.

De flesta sjukhus är belägna i huvudstaden och därför är tillgången till medicinsk behandling i andra städer sannolikt begränsad.

Pass

Resenärer från länder som är medlemmar i Schengen, så som Sverige, kan besöka Lettland med endast sina nationella ID-handlingar. Andra nationaliteter behöver pass. Passen ska vara giltiga i minst tre månader efter dagen för inresa, i enlighet med Schengenavtalet. Resenärer från länder utanför Schengen kan stanna i Lettland i totalt 3 månader (inom en 180 dagars period) utan att erhålla visum.

Visum

Reseförsäkring är obligatoriskt för inresa till Lettland. Försäkringen bör ha full täckning för alla sjukvårdskostnader, och även för hemtransport i händelse av allvarlig olycka eller sjukdom. Om försäkring inte har införskaffats i förväg kommer resenärer att bli ombedda att skaffa en vid inresan i landet.

För mer information, besök TLCS på: http://www.tlcsvisas.com/tlcs/   

För information angående vilka nationaliteter som behöver ett Schengenvisum vid inresa till Lettland, besök European Commission Visa Policy website.

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Lettland

Jobba i Förenade Arabemiraten / Dubai

Lite Info

Dubai är Mellanösterns turist- och nöjesregion nummer ett. Här kan du göra allt från att bo på konstgjorda öar, besöka lyxhotell till att åka skidor i inomhusanläggningar. Dubai attraherar människor från hela världen som kommer och jobbar i emiratet. Här kan du arbeta med allt möjligt som rör turism, restaurang, byggindustri och IT. 

Att arbeta i Dubai som utlänning kan ha en rad olika fördelar. Förutom det varma klimatet och det stora utbudet av nöjen behöver du inte betala skatt på arbetad inkomst. Trots att priserna kan vara ganska höga så bidrar detta till att du kan leva relativt bra även på en medelinkomst.

Hur hittar jag arbete i Dubai?

Som svensk har du ganska goda förutsättningar att hitta arbete i Dubai. Även om Dubai drabbades hårt av av krisen i slutet på 00- talet och flera stora byggnationsprojekt lades på is, så finns här en mycket dynamisk och flexibel arbetsmarknad som spänner över en mängd olika yrkesgrenar och områden. 

Turismen är en fortsatt stor sektor med plats för kockar och restaurangmänniskor. Även IT och webb, flygpersonal och ingenjörer finns det ett behov av. Människor med goda språkkunskaper är också extra attraktivt då människor och företag från hela världen finns representerade här.

Arbetsvisum till Dubai

Dubai ingår i Förenade Arabemiraten vilket kort kan förklaras som ett federation av 7 stycken olika småstater där varje emirat är ganska självständigt. Vad det gäller arbetsregler och tillstånd gäller ibland olika saker beroende på vilket emirat som det är frågan om. Du har rätt att vistas i Förenade Arabemiraten i 30 dagar utan att på förhand behöva ansöka om visum. För att få arbetstillstånd i Dubai behöver du först och främst ha ett jobb eller en arbetsgivare som vill anställa dig och som är beredd att ansöka om ett arbetsvisum åt dig. Du har rätt att söka jobb under tiden du befinner dig i Dubai på ditt turistvisum.

Här nedan följer några viktiga länkar för dig som vill lära dig mer om hur du får arbetsvisum till Förenade Arabemiraten:

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land