Egenanställd i Kina

Egenanställd i Kina

Kina

Huvudstad Peking

10 platser du måste se på Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

15 bästa stränderna på Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

10 anledningar att besöka Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

Allmänt om Kina

Kinas hotbild bedöms vara medium. Småbrottslighet är den största risken för utländsk personal och resenärer men Kina upplever också ett pågående hot från terrorism, vilket kan sträcka sig bortom den västra Xinjiangregionen. Civila oroligheter är vanliga men är generellt avgränsade till att röra migrantarbetare från närliggande länder. Regionala relationer är ofta spända på grund av historiska och territoriella tvister. 

Kinas säkerhetspolitiska hållning är fokuserad på några bestridda territorier med deras grannländer. Expansiva anspråk på de japanskt administrerade Senkaku/Diayoöarna i Östkinesiska havet och Spratley och Paracelöarna i Sydkinesiska havet har mött kraftfullt motstånd från andra käranden. Kina har även känsliga relationer med Taiwan även om relationerna har märkbart förbättrats sedan 2008. Kina har ändock under de senaste två decennierna påskyndat moderniseringsprocessen gällande alla aspekter av Folkets befrielsearmé, vilket skapat oro hos landets grannar. 

Funderar du på att jobba i Kina?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Den ekonomiska politiken i Kina har sedan Maos död gradvis blivit mer liberal. Myndigheterna har bland annat öppnat upp för utländska investeringar och väldigt många utländska företag har etablerat sig i landet. Kina blev år 2001 medlem av WTO (World Trade Organisation). Idag har Kina världens snabbast växande ekonomi och sedan 2010 har landet varit världens näst största ekonomi (efter USA). Kina har lyft miljoner människor ur absolut fattigdom, men fattigdomen är fortfarande utbredd på landsbygden. Cirka 18 procent av Kinas arbetande befolkning är sysselsatt i jordbruket. Kina är rik på naturresurser, som bland annat kol, olja och järnmalm. Huvudexporten består av textilier, elektroniska produkter, olja och oljeprodukter, kemikalier och lättare industrivaror och vapen. De senaste åren har också servicenäringen växt kraftigt. EU, USA och Japan är Kinas viktigaste handelspartners, men exporten till nya marknader i Afrika och Asien ökar mest. Kinas investeringar i utlandet har ökat på senare år i Afrika, Europa och Nordamerika.

Sedan 1070 har Kina rört sig från en centralstyrd planekonomi till en mer marknadsstyrd ekonomi som spelar en betydande roll globalt. Även om det har genomförts en del reformer styr fortfarande staten mycket av ekonomin. Hänsyn till social stabilitet och ekonomisk tillväxt styr den kinesiska politiken. Kina gick förbi USA som världens största ekonomi år 2014, sett till BNP. Landet har varit världens största exportör sedan 2010 och den största handelsnationen sedan 2013. Trots detta är Kinas BNP per invånare under genomsnittet i världen. Tillväxten har avtagit något de senaste åren och landet låg enligt CIA på plats 13 under 2017.

Omkring en fjärdedel av Kinas befolkning är fortsatt sysselsatt i jordbruket. Kina är rikt på naturresurser som bland annat kol, olja och järnmalm. Huvudexporten består av textiler, elektroniska produkter, olja och oljeprodukter, kemkalier, lättare industrivaror och vapen. De senaste åren har även servicenäringen vuxit kraftigt. Exporten till nya marknader i Afrika och Asien ökar, men EU, USA och Japan är Kinas viktigaste handelspartners. Kinas stora överskott på utrikeshandeln med EU och USA är en källa till konflikt mellan länderna, särskilt sedan Trump blev president i USA. Kinas investeringar i utlandet har ökat mycket de senaste åren, både i Afrika, Europa och Nord-Amerika.

Kina satsar tungt i Afrika, primärt för att säkra sin tillgång till olja, gas och mineraler. Utöver det önskar Kina att bidra till att afrikanska länder kan producera matvaror till den ständigt ökande kinesiska befolkningen. Afrikanska länder är också viktiga marknader för kinesiska varor.

Geografi

Kinas storlek, samt regionala skillnader i förhållande till höjd och avstånd till havet, skapar stora variationer i landets klimat och natur. Den västliga delen av landet består i huvudsak av fjäll och torra områden, medan landet mot öst är täckt av fruktbara slätter. Monsunvindarna har stor påverkan på landets klimat. Om vintern dominerar de polara vindarna, medan varma och tropiska vindar kommer till landet om sommaren.

Utvinning av olja, amt kolproduktionen har lett till en omfattande luftförorening. Flera av de kinesiska städerna är rankade bland världens mest förorenade städer. Vidare har utsläpp från industrin lett till brist på rent vatten. Avskogning och jorderosion är några av orsakerna till att Kina sedan 1949 har förlorat en femtedel av landets odlingsbara områden.

I Kina pågår utvecklingen av världens största damm och vattenkraftverk, de tre ravinernas damm. Dammen har varit väldigt omdiskuterad bland annat på grund av att över 1,2 miljoner människor blivit tvångsflyttade av bygget och för att bygget kan ha rubbat ekosystem och skapat permanenta skador på miljön. 

Historia

I flera århundraden var Kina en av de mest avancerade civilisationerna i världen. De stora uppfinningarna som kompass, krut, papper och boktryckarkonsten kommer från Kina. Landet har blivit styrt av ett antal dynastier och var en lång period under mongolisk styre. År 1912 blev den kinesiska republiken upprättad, samtidigt som Kinas sista kejsardynasti avslutades.

Det nationalistiska partiet Guomindang och det kommunistiska partiet kämpade om makten i många år, men ingen av dem fick full kontroll över landet. År 1937 bröt det ut ett krig mellan Kina och Japan. Oenigheterna mellan de två partierna lades åt sidan för att kämpa tillsammans mot Japan. Då Kina vann i kriget år 1945, bröt det omedelbart ut inbördeskrig som kostade 12 miljoner människor livet. Kommunisterna, med Mao Zedong i spetsen, vann och upprättade Folkrepubliken Kina år 1949. Anhängare av det nationalistiska partiet drog sig tillbaka och bosatte sig på ön Taiwan, där de upprättade Republiken Kina.

Mao styrde med järnhand och lanserade bland annat år 1966 den stora proletära kulturrevolutionen. Målet var, enligt Mao, att utrota alla gamla sedvanor och bruk i det kinesiska samhället och ersätta dem med kommunistisk ideologi. Maos död år 1976 ledde till en uppgörelse med de mer radikala elementen i kommunismen.

Samhälle och politik

Kina är en socialistisk enhetsstatlig folkrepublik. Kommunistpartiet styr landet och det finns ingen reell opposition. Presidenten och statsministern blir valda på den nationella folkkongressen som är Kinas högsta politiska organ. Kongressens utövande kommitté, som är kontrollerat av kommunistpartiet, fungerar som lagstiftande församling resten av året. 

Den nuvarande presidenten, Xi Junping, har fäst ett starkare grepp om makten och är den mäktigaste kinesiska ledaren sedan Mao. Enligt traditionen byts det kinesiska ledarskapet ut vart tionde år, men det råder osäkerheter om Xi Jinping kommer ge upp makten. Extremt få nya personer har fått höga ställningar i partiet och staten och folkkongressen har nu dessutom tagit bort tidsbegränsningarna för hur många år någon får vara president.

Respekten för de mänskliga rättigheterna är liten. Korruption anses vara ett stort problem, och årligen straffas hundratals människor med döden för ekonomiska förbrytelser. Västvärlden är särskilt kritiska till Kinas ockupation av Tibet, samt Kinas krav att Taiwan bör ansluta sig till fastlandet. 

För att begränsa den enorma befolkningstillväxten i landet förde myndigheterna länge en sträng enbarns-politik. Politiken har mildrats, men Kina är på väg att få en åldrande befolkning. Den enorma ekonomiska tillväxten har bidragit till ökade skillnader mellan fattiga och rika, samt mellan stad och landsbygd.

Kinas utrikespolitik är under utveckling, i takt med landets framväxt och som ekonomisk stormakt och behovet för att ta tillvara det växande intresset i utlandet. Utrikespolitiken präglas av en önskan om stabilitet i närområdena och goda förbindelser med viktiga handelspartners. Samtidigt försöker Kina, med varierande tur, att försäkra omvärlden om att de har fredliga avsikter.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Alla resenärer rekommenderas att teckna heltäckande rese- och sjukförsäkring innan resa till Kina. 

Alla resenärer bör besöka en läkare eller resehälsospecialist minst 4-8 veckor innan avresa. De bör se till att deras rutinvaccinationer  är uppdaterade, såsom hepatit A, tyfus, mässling/påssjuka/röda hund (MMR) och stelkramp/difteri. Rabies och hepatit B kan även rekommenderas. 

De som reser från ett land i Afrika eller Amerikas där gula febern rapporterats kommer ett vaccinationsintyg att krävas. 

Resenärer bör ta med sig de läkemedel de behöver i sin originalförpackning,  och se till att de är tydligt märkta, med ett brev från en läkare som förklarar resenärens behov av medföljande läkemedel. 

Vårdinrättningar i större orter erbjuder vård av adekvat standard. Internationella sjukhus och vårdcentraler rekommenderas för resenärer i Kina då de flesta har utländska läkare som utbildats i västerländska länder. 

Vissa läkare och vårdinrättningar kommer att kräva betalning i förskott, oavsett försäkring. 

Pass

Besökare till Kina måste resa på ett pass som är giltigt i minst sex månader.

Alla besökare som reser in i Kina med ett icke-kinesiskt pass måste registrera sig hos polisen inom 24 timmar efter ankomst. Hotellgäster blir vanligtvis registrerade av sina hotell. Att inte registrera sig kan leda till böter, vilket kan kosta allt mellan 200 till flera tusen RMB.

Visum

Besökare måste vara medvetna om giltigheten och villkoren för visum eftersom det leder till böter om man stannar för länge. Om man besöker avlägsna områden som vanligtvis inte är öppna för resenärer, så som Tibet, måste man skaffa ett tillstånd från lokala reseagenter innan avresa. 

Innan man ansöker om ett affärsvisum måste affärsresenärer ha en officiell inbjudan av Kinesiska utrikesministeriet och bevis på en hotellbokning.

Turistvisum är giltiga i 3 månader för en enkel inresa och i sex månader för dubbel inresa. Dessa tillåter oftast vistelser på mellan 14-90 dagar. 

De som reser in i Kina genom Hong Kong eller Macau kan skaffa ett visum genom reseagenter och från många hotell. Kostnaderna varierar beroende på resenärens nationella tillhörighet.

Medborgare från Singapore, Brunei och Japan behöver inte visum om de stannar i landet i mindre än 15 sammanhängande dagar.

Ett hälsointyg utfärdat av den kinesiska ambassaden krävs för vistelser i Kina i mer än sex månader. Detta ska innehålla ett intyg för ett negativt HIV test.  För mer information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

Vi guidar er mot en livsstil vid Medelhavet. I vårt utbud av fastigheter har vi allt från små lägenheter anpassade för uthyrning såväl som större familjeboenden till lyxvillor, och vi är dedikerade att hitta rätt objekt för dig.

Vi vill hjälpa människor som söker en bättre livsstil genom att förmedla prisvärda fastigheter med förmånsfulla betalningsplaner vid Medelhavet.

Vi har en bred kunskap och erfarenhet från att ha varit närvarande på norra Cypern sedan 2006. Genom våra utvalda samarbetspartners på ön kan vi erbjuda det bästa som marknaden har att erbjuda.

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Kina

Jobba i Kina

Lite Info

Kina är en marknad som har växt lavinartat under 2000-talet. På bara ett par år har Kina blivit det största centrumet för produktion i världen vilket har inneburit att även tjänsteindustrin har växt. Det är många som med spänning följer utvecklingen i Kina och också själva vill vara en del av händelserna som nu sker.

Om arbete i Kina

På Frilansgruppen publicerar vi en rad olika jobbannonser som är lokaliserade till Kina och många av dem är på engelska och riktade mot den internationella marknaden. I Kina råder stor efterfrågan på specialkompetenser som t.ex i områden inom: medicin, försäljning, hotellverksamhet, finansanalys, teknologi, datakommunikation, mellanhänder/agenter, mode, aktiehandel, revision, e-handel, informationsteknologi och ingenjörskunskap. Den största delen av dessa tjänster är förlagda till storstäder som Shanghai, Peking, Guangzhou eller Shenzhen.

För att arbeta i Kina behöver du uppfylla dessa villkor:

Vara över 18 år gammal
Vara frisk och vid god hälsa
Vara ostraffad
Ha en arbetsgivare som vill anställa dig
Ha giltiga pass- och identitetshandlingar

Jobba som engelsklärare i Kina

Det kanske vanligaste arbetet för yngre utlänningar som jobbar i Kina är att jobba som engelsklärare via någon agentur eller direkt på en skola. Många svenskar har en ganska god förståelse för det engelska språket och kan därför se jobbet som engelsklärare som ett alternativ för att kunna arbeta i Kina. själva. 

En timlön på 60 – 80 kronor är inte en omöjlig nivå att komma till vilket får anses som ganska bra med tanke på att priserna i Kina oftast är lägre än hemma i Sverige. De flesta skolor och agenturer kräver ofta förkunskaper i form av olika certifikat och diplom som kan bekräfta dina engelskakunskaper. Det handlar ofta om en månad eller två som du måste studera innan du kan börja söka jobb som engelsklärare. Dessa utbildningar kan ofta göras direkt vid datorn och kostar inte mycket i avgifter.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land