Egenanställd i Kenya

Egenanställd i Kenya

Kenya

Huvudstad Nairobi

Övriga större städer:

Mombasa

Språk:

Swahili (kiswahili) och engelska är officiella språk

Invånare:

47 564 296 (2019)

Religion:

Kristendom

Tidszon:

GMT +3

Nödnummer:

Polis: 999
Brandkår: 999
Ambulans: 999

10 platser du måste se på Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

15 bästa stränderna på Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

10 anledningar att besöka Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

Allmänt om Kenya

De huvudsakliga riskerna i Kenya inkluderar terrorism, brottslighet och enstaka incidenter av våldsamma etniska- och samhälleliga oroligheter. Den främsta risken för både resenärer och lokala medborgare är dock trafiksäkerheten. Samtidigt är våldsbrott och kriminalitet ett stort hot i alla tätorter och de kriminella gärningarna kan riktas mot utländska medborgare, som vanligtvis uppfattas som rika. Militant aktivitet och terroristattacker är också en betydande angelägenhet, då al-Shabaab försöker straffa Kenya för att den kenyanska militärens involvering i konflikten i Somalia.

Funderar du på att jobba i Kenya?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Kenya är ett jordbruksland med stora arealer som är lämpliga för många olika grödor. Mer än 60 procent av befolkningen arbetar inom jordbruket. Te och kaffe hör till de viktigaste exportvarorna. Kenyas beroende av jordbruket har gjort landet sårbart för ojämn nederbörd och fluktuationer i den internationella handelsmarknaden. Stora delar av landets befolkning lever under fattigdomsgränsen trots att den politiska eliten har löner i nivå med västerländsk medelklass. Kenya är ett fattigt land och helt beroende av internationellt bistånd. I början av 1990-talet genomgick landet en ekonomisk kris på grund av regeringens vanstyre och Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF) gick då in med stora lån och program. Organisationerna avbröt dock stödet när Kenya inte kunde uppfylla de skyldigheter som följde med lånen. Under perioden efter år 2002 har ekonomin sakta börjar återhämta sig efter den långa nedgången. Korruption och bristande modernisering av industrin är fortfarande stora hinder för landets fortsatta ekonomiska utveckling.

Turism till de berömda nationalparkerna som ligger i anslutning till savannen är Kenyas viktigaste källa till utländska valuta. Kenya är också ett viktigt transitland för handel med grannländerna Uganda, Rwanda, Burundi, DR Kongo och Sydsudan.

Geografi

Landskapet i Kenya bär på stor variation. Från savann i söder, till tropisk regnskog i väst och öken i norr. Landet delas upp av den enorma Riftdalen (Great Rift Valley) som sträcker sig längs hela Afrikas östkust. På savannen i söder lever elefanter, lejon, giraffer, zebror och antiloper. Den vulkaniska aktiviteten i dalen, som upphörde för flera tusen år sedan, har bildat stora sjöar som Victoriasjön och höga toppar som Mount Kenya, Afrikas näst högsta berg. Landet är även känt för Turkanasjön, en av världens största ökensjöar. Från den låglänta kusten i öster reser sig landskapet till en bördig högslätt mitt i landet där merparten av befolkningen är bosatt. Söder om högslätten ligger långsträckta savanner. Här finns kända nationalparker som Masai Mara och Tsavo.

Klimatet varierar beroende på höjden över havet. Kustklimatet är tropiskt med höga temperaturer året runt. På höglandet är det mer tempererat, med en tydligare skillnad mellan årstiderna. Nederbörden i landet är mycket ojämnt fördelad och kan variera kraftigt från år till år. Kenya har mycket dålig vattenkvalitet och stora delar av landsbygden saknar helt tillgång till rent vatten. Illegal avverkning av tropiska skogar i västra delen av landet har lett till jorderosion som har ödelagt stora områden.

Historia

Handelsmän från den arabiska halvön slog sig ned längs Kenyas kust på 700-talet. Vid denna tidpunkt fanns det inga större riken i inlandet och de flesta av landets befolkning bodde i små byar och ägnade sig åt enkel jakt och jordbruk. Araberna stannade tills portugiserna anlände på 1500-talet och invaderade kuststäderna. Inlandet var fortfarande orört medan städerna längs kusten var viktiga centra för slavhandeln. På 1800-talet erövrade engelsmännen kusten och började tränga längre in i landet där de etablerade handelsstationer och planteringar. Under perioden 1920 till 1963 var Kenya en brittisk koloni och den lokala befolkningen förtrycktes hårt. Bara vita kunde äga mark och de svarta saknade helt grundläggande rättigheter.

På 1940-talet uppstod en befrielserörelse som kämpade för likabehandling. 1952 utbröt en revolt och landet hamnade i ett politiskt kaos som varade fram till slutet av 1950-talet. Kenya blev självständigt 1963 och under de första 15 åren styrdes landet av den socialistiske frihetsledaren Jomo Kenyatta. Under perioden 1978 till 2002 styrdes landet av president Daniel Arap Moi som gjorde landet till en korrupt enpartistat.

Regeringspartiet Kanu tappade makt under valet 2002 och en regeringsallians upprättades, med Mwai Kibaki som president. Ekonomin fick ett lyft men spänningarna var stora. Oroligheterna nådde ytan efter valet 2007 då president, parlament och kommunstyrelse skulle väljas samtidigt. Det stod mellan tre kandidater; Kibaki (sittande), Odinga och Musiyoka. Befolkningen delades i två läger. Resultaten förfalskades systematiskt till förmån för den sittande presidenten. Det slutgiltiga resultatet visade att den sittande presidenten vunnit med knapp marginal. Odinga krävde initialt en omräkning av rösterna men Kibaki fick stöd av den egna talrika folkgruppen, kikuyu, och även de nära besläktade grupperna embu och meru anslöt efter att deras egen kanditat, Musyoka, fått vicepresident-posten. Odinga har etniskt sett stöd från folkgrupperna i de västra delarna av landet: luo, luhya och kalenjin. Han har även stöd vid kusten, i nordöstra provinsen samt i de största städerna. 

Det omfattande våldet efter valet 2007 var inte bara en spontan reaktion på valfusket, utan även en av Odinga planerad kampanj för att spela det etniska kortet, och för att sprida oro vid Kibakis eventuella vinst. Kibaki, på den andra sidan, planerade milisangrepp och utövade våld mot andra folkgrupper. Polisen bidrog också till att över 1000 människor dödades och över 300 000 fördrevs från sina hem. Regeringen beskyllde Odinga för organiserad etnisk rensning medan Odinga anklagade regeringen för folkmord. Våldsamma sammandrabbningar mellan milisgrupper grundade sig även i kampen om att kontrollera kriminell verksamhet, bland annat sprithandeln. Flera rättsprocesser pågår nu för att lagföra händelserna efter valet 2007.

Valet 2013 gick fredligt till och den förre presidentens son, Uhuru Kenyatta, segrade. Kenya har sedan 2011 deltagit i Afrikanska Unionens styrkor i Somalia, för att ta itu med hotet från al-Shabaab. Från och med 2013 har det erfarits att al-Shabaab har genomfört attacker innanför Kenyas gränser.

Samhälle och politik

Kenya har ett republikanskt statsskick där presidenten leder regeringen och är statens formella överhuvud. Ett flerpartistyre infördes år 1991 och idag finns en mängd olika partier. Valsystemet är sådant att den kandidat som får flest röster väljs och ingen absolut majoritet krävs. För att bli president måste man också väljas som parlamentsledamot. Dessutom måste man ha minst 25% av rösterna i fem av de åtta provinserna i landet. Det sista kravet är att garantera en viss geografisk och följaktligen etnisk representation i maktapparaten. Valen domineras av kandidaternas etniska tillhörighet.

Kenya har mer än 50 olika folkgrupper. Det etniska bosättningsmönstret sammanfaller med geografiska gränser. Luofolket lever huvudsakligen runt Victoriasjön , medan kikuyufolket bor i den centrala provinsen. Luhyaene bor i väster vid gränsen mot Uganda, medan kalenjin bor i Riftdalen. De etniska motsättningarna grundar sig i en mycket ojämn fördelning av jordbruksmark efter kolonialtiden, ett problem som fortfarande inte lösts. Men det är inte bara en fråga om fördelning av mark. Staten samlar in skattepengar som går till att bygga skolor, vägar, vårdcentraler och liknande. Dessa pengar distribueras sytematiskt till de områden där statens anställda bor, vilket bygger upp ilska hos övriga grupper. Luofolket upplever att de blivit förrådda upprepade gånger.

År 2010 röstade majoriteten av kenyanerna om en ny grundlag som skulle begränsa presidentens makt och ge regionerna större inflytande. Grundlagsändringen anses som ett stort steg mot ett mer demokratiskt styrelsesätt i Kenya.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Vaccinationer för hepatit A, tyfus, gula febern, polio, mässling/påssjuka/röda hund (MPR) och stelkramp-difteri rekommenderas för alla resenärer. Dessutom kan det vara bra att överväga vaccinationer mot hepatit B och rabies beroende på detaljerna för resan.

På grund av förekomsten av malaria rekommenderas att ta profylax med lariam, malarone eller doxycyklin för alla områden utom Nairobi och högländerna (över 2500 m) i de centrala, östra, Nyanza, Rift Valley, och västra provinserna.

Koleravaccin rekommenderas i allmänhet inte, trots att kolerafall har rapporterats, eftersom de flesta resenärer löper låg risk för infektion.

Sjukvården i Nairobi och Mombasa bedöms fungera på ett tillfredställande sätt, men sjukförsäkring är alltid viktigt. Det finns en så kallad ”Flying Doctors Society” som arbetar med medicinsk nödevakuering i viltparker och reservat. Resenärer uppmanas att bära med sig sina eventuella receptbelagda läkemedel. Bra sanitära förhållandena återfinns endast i viltparker och reservat, på bättre hotell och restauranger (främst i Nairobi och Mombasa). Drycker på flaska är alltid att föredra och enbart is gjort på mineralvatten bör konsumeras.

Pass

Vid inresa måste pass vara giltiga i minst 6 månader efter planerat avresedatum. Passet måste ha minst en tom sida.

Visum

Medborgare i de flesta länder behöver visum för inresa i Kenya, däribland EU (utom Cypern), Australien, Kanada och USA. Från och med 1 september 2015 går det endast att ansöka om kenyanskt visum via internet. Vissa typer av visum kan fortfarande kräva manuell handläggning via kenyansk ambassad, t.ex. så kallat ”referred visa”. Visum bör skaffas i förväg genom det elektroniska online-systemet eller, om nödvändigt, via närmsta kenyanska ambassad.

Vissa nationaliteter måste ansöka om visum tre månader före planerat resedatum. Deras ansökningar skickas till Nairobi innan godkännande. Detta gäller för följande länder: Afghanistan, Armenien, Azerbajdzjan, Kamerun, Iran, Irak, Libanon, Libyen, Mali, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Senegal, Somalia, Tadzjikistan och Jemen.

Resenärer från följande länder behöver inte visum för inresa i Kenya: Bahamas, Bangladesh, Barbados, Botswana, Brunei-Darussalam, Cypern, Dominica, Etiopien, Fiji, Gambia, The, Ghana, Grenada, Jamaica, Kiribati, Lesotho, Malawi, Maldiverna, Mauritius, Namibia, Nauru, Papua Nya Guinea, Samoa, San Marino, Seychellerna, Sierra Leone, Singapore, Salomonöarna, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Swaziland, Tanzania, Tonga, Turkiet, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Zambia och Zimbabwe.

Alla andra nationaliteter behöver visum för att resa in i landet.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

Vi guidar er mot en livsstil vid Medelhavet. I vårt utbud av fastigheter har vi allt från små lägenheter anpassade för uthyrning såväl som större familjeboenden till lyxvillor, och vi är dedikerade att hitta rätt objekt för dig.

Vi vill hjälpa människor som söker en bättre livsstil genom att förmedla prisvärda fastigheter med förmånsfulla betalningsplaner vid Medelhavet.

Vi har en bred kunskap och erfarenhet från att ha varit närvarande på norra Cypern sedan 2006. Genom våra utvalda samarbetspartners på ön kan vi erbjuda det bästa som marknaden har att erbjuda.

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Kenya

Jobba i Argentina

Lite Info

Argentina är Sydamerikas mest europeiskt influerade land med ättlingar till tyskar, italienare, fransmän och engelsmän. Huvudstaden Buenos Aires är därför väldigt lik en europeisk storstad vilket har gjort den till ett populärt resemål för många nordbor.

Arbeta i Argentina

Som turist har du möjligheten befinna dig i Argentina under 90 dagar i sträck. För att få tillstånd att jobba i landet krävs det dock att du tillför en kompetens som ett företag eller den Argentinska staten anser sig själva behöva och ha brist på. Det bästa sättet att få reda på vad som gäller för att kunna arbeta i Argentina är att kontakta Argentinska ambassaden i Stockholm.

Det vanligaste sättet för svenskar att få jobb i Argentina är som engelsklärare eller som praktikant eller volontär. Det finns även en hel del jobb inom restaurangbranschen i storstäderna Buenos Aires och Cordoba där engelsktalande personal kan komma att behövas pga. den stora mängden turister och utlänningar som befinner sig här.

På Frilansgruppen finns det en hel del jobbannonser som framför allt riktar sig mot jobb i Buenos Aires och Cordoba. Här kan du med en enkel sökning hitta intressanta utlysningar av lediga tjänster. För dig som inte pratar spanska så rekommendera vi att skriva en jobbtitel på engelska. Glöm inte att du även kan söka direkt på företag ifall det är någon speciell organisation som intressant för dig.

Callcenter i Buenos Aires

Ett annat tips är att söka jobb på något av de många callcenter som finns i t.ex Buenos Aires. Ett flertal internationella säljorganisationer och kundsupport-företag är situerade i Argentina och jobbar mot hemmamarknaden med hjälp av IP-telefoni. Här finns det gott om jobb för människor med språkkunskaper och svenska medborgare som t.ex kan jobba från Argentina mot Sverige. Sök t.ex ”sale” eller ”telemarketing” i sökmotorn.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land