Egenanställd i Kanada

Egenanställd i Kanada

Kanada

Huvudstad Ottawa

10 platser du måste se på Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

15 bästa stränderna på Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

10 anledningar att besöka Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

Allmänt om Kanada

Kanada är ett i allmänhet säkert resmål, med begränsade faktorer som påverkar resenärers säkerhet. De huvudsakliga riskerna för utländska medborgare är småbrottslighet och klimatrelaterade risker. Småbrottslighet såsom väskryckning, stöld och ficktjuveri är de vanligaste brotten som begås. Klimatförhållanden kan orsaka störningar som kan påverka väg-, flyg- och tågresor. I synnerhet gäller detta under den kanadensiska vintern, då svåra snöstormar ofta förekommer.

Funderar du på att jobba i Kanada?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Kanada är ett välstående land och har med sin omfattande landyta stora naturresurser. Omkring 10 % av världens skog ligger i Kanada och landet har enorma mineralresurser som guld, nickel, uran och bly. Traditionellt viktiga näringar har varit skog-, olje- och gruvindustrin samt fiske men betydelsen för dessa branscher och deras andel av bruttonationalprodukt (BNP) har minskat. Tjänstesektorn spelar en viktig roll på samma sätt som i andra industriländer. Kanada har tillräckligt stora energiresurser att en del kan exporteras. På grund av den billiga vattenkraftsproducerade elektriciteten använder kanadensarna mest energi i världen per invånare. I västra Kanada finns det stora förekomster av sandolja och vissa områden använder kärnkraft. Naturresursernas ojämna fördelning i landet har medfört till politisk oenighet.

Arbetslösheten har gradvis minskat sedan finanskrisen och ligger idag på lägsta nivå sedan 1970-talet. Det finns emellertid stora regionala skillnader inom landet, och arbetslösheten bland ungdomar är hög.

På grund av en relativt liten inhemsk marknad har utrikeshandeln alltid varit viktig för den kanadensiska ekonomin. Gruvor och olje- och gasutvinning genererar fortfarande stora exportintäkter. USA är Kanadas viktigaste handelspartner, följt av Kina. Med NAFTA free trade agreement, som är ett frihandelsavtal, har handeln med Mexiko även fått en betydelse.

Geografi

Kanadas landyta är världens näst största efter Ryssland. Landets geografi är mycket varierande med sju regioner med skiljande topografi och klimat. Kanada har en samlad kustlinje på 96 089 km vilket är den längsta i världen. Landet är indelat i tio provinser och tre större territorier. Landet har flera bergskedjor. I öst ligger den gamla bergskedjan Appalacherna, som fortsätter in över USA. I väst finns de så kallade Kordiljärerna som består av Rocky Mountains och Costal Mountains. De mest betydande vattendragen är St. Lawrencefloden och Great Lakes i söder, där de berömda Niagarafallen finns. Den kanadensiska skölden, som täcker nästan hälften av landets area, är betraktat som kärnan i den nordamerikanska kontinenten. Detta är ett bergrikt område med floder som viktiga källor för vattenkraftutvinning. Skölden omringar också den stora Hudsonbukten. I Kanadas mellanvästra område finns det stora kuperade prärieområden som huvudsakligen används för jordbruk. Tundran i norr och områden med permanent is täcker det arktiska Kanada. Kanadas miljöproblem har länge varit försurning och sur nederbörd som orsakar skada på bland annat vattendragen. Flera av Kanadas naturskyddsområden är på UNESCO:s världsarvslista.   

Kanadas miljöproblem har länge kantats av förorenat och surt regn. Det finns även problem i samband med utvinningen av oljesand som exempelvis bidragit till att gifter som arsenik och kvicksilver läckt ut i floder. Överfisket under 1990-talet hotade ett flertal arter och beståndet av fiskar har sedan dess inte kommit upp i samma nivå som under föregående årtionde. Den globala uppvärmningen bidrar även till att vattendrag inte längre blir täckt av is. Forskare varnar även för att skogsbränder kan komma att bli ett framtida hot på grund av torrt väder i landet.

Historia

De första människorna som antas ha kommit till landet genom en landsbro över Beringssundet för ungefär 35 000-12 000 år sedan. Inuitfolkets förfäder spred sig över de nordliga delarna och man vet att vikingarna besökte kontinentens nordöstra kust runt år 1000. Engelsmännen var de första européerna som på sina upptäcktsresor kom till Kanada på slutet av 1400-talet. Strax efteråt ankom även franska expeditioner och grundade den första franska kolonin, Nyfrankrike, grundades år 1604. År 1755 utbröt ett krig, det så kallade sjuårskriget, mellan de franska och brittiska kolonialisterna som slutade med att Kanada hamnade under brittiskt herradöme. 

Kanada blev som en följd av den amerikanska revolutionen delat i två områden; det protestantiska, engelska övre Kanada och det katolska, franska nedre Kanada. Efter Napoleonkriget år 1815 påbörjades en omfattande emigration från Europa till Kanada. Övre och nedre Kanada blev efter ett uppror sammanslaget till provinsen Kanada år 1840 och fick självstyre och ett eget parlament. 

Det brittiska styret i Nordamerika bestämde sig för att grunda en förbundsstat, som en del av provinserna i dagens Kanada anslöt sig till, och på det sättet blev den första dominionen av det förenta kungariket skapat år 1876. Först år 1949 hade alla områden anslutit sig till staten. Kanada blev medlem i Nationernas Förbund år 1919 och fick full självstyre över sina angelägenheter år 1926. I Westministertraktatet år 1931 bekräftade det förenta kungariket att landets parlament inte längre hade någon makt i Kanada.

Samhälle och politik

Kanada är en konstitutionell monarki och en förbundsstat med demokratiska traditioner som härstammar från 1700-talet. Den brittiska drottningen (Queen Elizabeth II) är Kanadas statsöverhuvud, representerat i landet med en generalguvernör. Den högsta utövande makten ligger hos statsministern och regeringen. Parlamentet består av ett representanthus, som har 308 valbara medlemmar, och en senat med 105 medlemmar. Parlamentsvalet hålls, enligt lag, alltid den 4 oktober men om regeringen inte har representanthusets förtroende kan generalguvernören upplösa parlamentet. Regeringsmakten i Kanada växlar mellan det liberala partiet och olika konservativa partier. Sedan 2015 har det liberala partiet haft makten med Justin Trudeau som statsminister. 

Kanada är ett av de mest utvecklade länderna i världen. Men på grund av ökade löneskillnader har landet fallit på FN:s världsranking. Ursprungsbefolkningen i Kanada lever till större del i fattigdom och är i högre utsträckning beroende av statliga bidrag. Arbetslösheten för ursprungsbefolkningen är även den dubbelt så hög som för resten av befolkningen, och lönenivån är betydligt lägre. Viktiga politiska frågor i den inhemska politiken är därför att förbättra villkoren för ursprungsbefolkningen samt att minska skillnaderna mellan rika och fattiga. Terrorlagstiftning har varit ett kontroversiellt politiskt ämne i landet eftersom att folk anser att det är ett hot mot yttrandefriheten och rättssäkerheten.

De långvariga självständighetsbestämmelserna till den fransktalande provinsen Québec ledde till en folkomröstning år 1980 och år 1995 men fram tills vidare förblir området en del av Kanada. Det fransktalande områdets kulturella egenart är starkt representerat i provinsens politik. Kanadas riktlinjer har gjort att provinsen har fått en mycket stark ställning med mycket lokalt självstyre.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

I allmänhet krävs inga särskilda vaccinationer eller mediciner för resor till Kanada, men resenärer rekommenderas att se till att vaccinationer mot mässling/påssjuka/röda hund (MPR), difteri/stelkramp/påssjuka (DTP), polio samt influensa är uppdaterade.

Insektsmedel och andra åtgärder för att förhindra myggbett rekommenderas efter skymning i slutet av sommaren och början av hösten.

Under februari och mars 2020 har ett utbrott av coronavirus(Covid-19) spridit sig från Kina till många länder, inklusive Kanada, och fortsatt spridning är sannolik på kort sikt. Internationellt resande är och förväntas vara fortsatt påverkat. Strikta bevakningsåtgärder är att förväntas vid gränsövergångar och publika evenemang kan komma att ställas in med kort varsel. Reserestriktioner kan komma att införas.

Bra sjukvård är allmänt tillgänglig i Kanada. Det kanadensiska sjukvårdssystemet är baserat på en provinsiell grund (t.ex. provinsen Ontario har sin egen sjukförsäkringsplan liksom var och en av de andra provinserna och territorierna) och finansieras av de kanadensiska skattebetalarnas pengar. Turister och tillfälliga besökare har inte rätt till sjukvårdssystemet och bör ha en egen försäkring för att täcka eventuella kostnader för läkarvård. Det är bra att känna till att det kan hända att vårdpersonal i provinsen Quebec i vissa fall enbart talar franska. Allvarliga medicinska problem som kräver sjukhusvård och evakuering till USA kan kosta tusentals dollar. Läkare och sjukhus förväntar sig ofta omedelbar kontant betalning för medicinsk behandling.

Pass

Pass med en giltighetstid på minst en dag efter planerad avresa krävs för inresa i Kanada. Detta gäller för samtliga medborgare utom kanadensiska medborgare, personer med intyg på att de är permanent bosatta i Kanada, resenärer som anländer från St. Pierre & Miquelon eller USA och är permanent bosatta i USA samt innehar amerikanskt registreringskort (Green Card) eller franska medborgare som anländer från och är bosatta i St. Pierre & Miquelon.

Visum

Eftersom visumkraven skiljer sig åt för olika nationaliteter rekommenderas resenärer att kontakta kanadensiska ambassaden för information om specifika visumkrav. Svenska medborgare som anländer med flyg behöver inte visum för resa till Kanada, men måste ansöka om ett ETA (Electronic Travel Authorization) före resan. Detta gäller även för de flesta andra EU-medborgare. Ytterligare information hittas här: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

Vi guidar er mot en livsstil vid Medelhavet. I vårt utbud av fastigheter har vi allt från små lägenheter anpassade för uthyrning såväl som större familjeboenden till lyxvillor, och vi är dedikerade att hitta rätt objekt för dig.

Vi vill hjälpa människor som söker en bättre livsstil genom att förmedla prisvärda fastigheter med förmånsfulla betalningsplaner vid Medelhavet.

Vi har en bred kunskap och erfarenhet från att ha varit närvarande på norra Cypern sedan 2006. Genom våra utvalda samarbetspartners på ön kan vi erbjuda det bästa som marknaden har att erbjuda.

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Kanada

Jobba i Kanada

Lite Info

Att jobba i Kanada kan vara en fantastisk upplevelse. Kanada är känt för sin mångfacetterade arbetsmarknad och är ett av västvärldens mest utvecklade länder. Världens till ytan näst största land är glesbefolkat men har en dynamisk och spännande arbetsmarknad som är öppen för utlänningar med rätt kvalifikationer.

Om arbete i Kanada

Kanada har i jämförelse med sin granne USA en ganska öppen ekonomi och arbetsmarknad. Möjligheten att få ett jobba i landet är relativt stora för dig med utbildning och erfarenhet. Även för yngre finns möjlighet att t.ex arbeta och studera under en begränsad period. Kanadas ekonomi och arbetsmarknad är till större delen kunskapsbaserad, där de flesta jobben centreras kring de större städerna som t.ex Toronto, Vancouver, Montréal och Ottawa. Men här finns också stora råvarusektorer som lockar arbetskraft till övriga delar av landet. Oljeindustrin är stor såväl som gruv- och skogsindustrin. 

Sök jobb i Kanada med Frilansgruppens sökmotor. Kombinera ord som t.ex. finance, web design, ski instructor med regioner och städer som t.ex. Toronto, Vancouver eller Québec och du är garanterad att få upp många intressanta resultat och lediga tjänster i Kanda. Vad som är värt att nämna om att söka jobb i Kanada är att det är ett tvåspråkigt land där de fransktalande delarna ligger i östra delen av landet och att resten av landet är engelskspråkigt. Arbetsmarknaden kan alltså sägas vara tvådelad även om människorna i de fransktalande delarna oftast också pratar engelska.

Hur kan jag söka arbete i Kanada?

Kanadas befolkning består i stor del av invandrare som under de senaste decennierna har befolkat landets storstäder. En förutsättning för att du ska kunna få jobb i Kanada är att du redan innan ska ha en kontakt med en arbetsgivare som är intresserad av att anställa dig. 

För svenska studenter finns det ett avtal mellan Kanada och Sverige som går ut på att ungdomar kan få chansen att fritt får söka jobb i landet under en begränsad tid. En sak att också tänka på är att olika regler gäller för olika provinser. Det är t.ex lättare för fransktalande personer att få jobb i Québec än de som kanske bara kan engelska.

Boende i Kanada

Beroende på var du väljer att leva så varierar självklart också boendepriserna. I storstäder som Toronto, Vancouver, Ottawa eller Montreal kan priset för boende var ganska dyrt medan det på den glesbefolkade landsbygden givetvis är ganska billigt. I Kanada jobbar som redan nämnts folk från hela världen och det är i framför allt storstäderna där de flesta huserar, och då kanske främst sydöstra delen av landet. Många är européer från t.ex Frankrike, Storbritannien eller de skandinaviska länderna men det finns t.ex i Vancouver också många av asiatisk härkomst.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land