Egenanställd i Kamerun

Egenanställd i Kamerun

Kamerun

Huvudstad Yaoundé

Övriga större städer:

Douala, Limbe, Garoua, Kousseri

Språk:

Franska och engelska är officiella språk

Invånare:

25 876 380 (2019)

Religion:

Kristendom

Tidszon:

GMT+1

Nödnummer:

Polis: 112
Brandkår: 112
Ambulans: 112

10 platser du måste se på Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

15 bästa stränderna på Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

10 anledningar att besöka Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

Allmänt om Kamerun

Kameruns Demokratiska Folkrörelseparti (RDPC) leder till synes landet som en enpartistat. Trots iscensättningen av ett flerpartival i 2011 ifrågasätts trovärdiheten av demokratin i Kamerun.

En ledande oro för organisationer som är verksamma i landet är exponeringen för kidnappning-för-lösensumma av deras personal av beväpnade kriminella och terrorist-element, framför allt i de norra provinserna från Nigerias Boko Haram grupp. Rebellattacker längs gränsen till Borneo har föranlett Kamerun att ansluta sig till en regional militär offenisv mot terroristgruppen, som har proklamerat sin trohet till Islamiska Staten (IS).
 
Brottslighet är ett allvarligt hot i hela landet, både i de större storstadsområdena, i bostadsområden och längs huvudvägar och trafikleder. Utländska medborgare, särskilt de från europa, har varit föremål för opportunistiska och våldsamma brottslingar. Fordonsbrott är också ett bekymmer längs landsvägar och incidenter av kidnappning, bilkapning och rån rapporteras ständigt. Detta hot accentueras i gränsregionerna med Nigeria, Tchad och CAR, hela norra delen av landet och i områden utanför storstäderna, med banditverksamhet och motorvägsrån en betydande oro.

Funderar du på att jobba i Kamerun?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Kameruns ekonomi är klart bättre än genomsnittet i Afrika och har under det senaste decenniet upplevt en stadig tillväxt. Jordbruket är mycket viktigt för landets ekonomi. Kamerun är rikt på naturresurser och hade på 1960- och 1970-talet en ekonomisk tillväxt baserad på export av kakao och kaffe och ökad produktion av varor för egen konsumtion. När olja upptäcktes utanför landets västkust ökade den ekonomiska tillväxten ytterligare i slutet av 1970-talet, innan nedgången i råvarupriser på världsmarknaden under andra halvåret år 1980 ledde till en ekonomisk kris. Kamerun var tvunget att ta stora lån och ökade sin utlandsskuld kraftigt, vilket år 1990 tvingade fram ett samarbete med den internationella valutafonden (IMF). Från mitten av 1990-talet började ekonomin äntligen visa tecken på förbättring, med en årlig tillväxt på mellan 4 och 5 procent. Att ekonomin håller på att förbättras betyder dock inte att fattigdomen har minskat. En rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) år 1999 visade att 51 procent av Kameruns befolkning lever under fattigdomsgränsen.

Geografi

Kamerun är beläget nära ekvatorn och har ett tropiskt klimat. Medan marken i söder är täckt av regnskog ligger den norra delen av Kamerun på en platå mellan 900 och 1300 meter över havet. Årstiderna växlar mellan regn och torrperioder. Medan den södra delen av landet har två regnperioder och riklig nederbörd kännetecknas de norra, högt belägna områdena av ett torrare klimat med en regnperiod om året. Temperaturen varierar lite i landet som helhet och är huvudsakligen mellan 25 och 35 °C. Eftersom hela 40 procent av Kamerun är täckt av regnskog är timmer en viktig exportvara. Avverkningen kan dock även utgöra ett miljöproblem. Uttaget av tropiskt timmer präglas av korruption och så mycket som 50 procent av den totala avverkningen är olaglig. Mycket av den legala avverkningen kan också vara lika oansvarig och miljöskadlig som den olagliga och avskogningen hotar flera djurarter. Men den känsliga balansen i regnskogen hotas inte bara av skogsbruket. En oljeledning mellan Tchad och Kamerun som byggdes år 2003 kritiserats av miljöorganisationer för att utgöra ett hot mot mångfalden hos landets djurliv.

Historia

På 1000-talet kom det muslimska nomadfolket Fulani till de områden som utgör dagens Kamerun. År 1472 kom portugiser till Kameruns kust och uppkallade landet efter räkorna de trodde att de hade funnit i Wuorifloden. Landet hamnade under tysk kontroll i slutet av 1800-talet, men delades mellan Frankrike och Storbritannien efter första världskriget som en del av krigsuppgörelsen. Efter andra världskriget blev det allt svårare för Storbritannien och Frankrike att tygla det växande missnöjet med det koloniala styret, och år 1961 bildades den självständiga Förbundsrepubliken Kamerun. Landet var länge en enpartistat, men även om oppositionspartier har varit tillåtna under de senaste decennierna har Kamerun sedan självständigheten år 1961 bara haft två statschefer. Under år 1982 lämnade president Ahidjo frivilligt över makten till partimedlemmen och premiärministern Paul Biya. Den sittande presidenten har upprepade gånger anklagats för valfusk och stora delar av oppositionen bildade år 2003 en gemensam front för att utmana Biya, dock utan framgång. 2004 försökte Biya att öppna upp för att de engelskspråkiga och muslimska invånarna i norra Kamerun skulle få större inflytelse i politiken.

Både år 1999 och 2004 stod Kamerun överst på listan över de mest korrupta länderna i världen. Under finanskrisen 2008 ökade priserna på bränsle och mat vilket ledde till stora protester. Samma år antog Biya en lagändring som gör det möjligt för honom att väljas till president oändligt många perioder. Han blev vald för tredje gången 2011 även om han då också blev beskylld för valfusk. Under 2014 har alla interna frågor kommit i skuggan för den svåra säkerhetssituationen i grannländerna. Inbördeskrigen i den Centralafrikansk republiken drev tiotusentals flyktingar över gränsen till Kamerun. Ännu allvarligare är det hot som den nigerianska islamistgruppen Boko Haram sprider, det skapar både en flyktingström in i landet och angrepp har utförts av gruppen på kamerunsk mark. Boko Haram har även rekryterat medlemmar i Kamerun.

Samhälle och politik

President Paul Biyas är en av Afrikas presidenter som suttit längst vid makten, 27 år. Presidentens makt är omfattande och inkluderar såväl direkt kontroll över landets oljeinkomster som rätten att välja premiärminister. Samtidigt som president Biya regelbundet avsätter korruptionsanklagade ministrar är han känd för att splittra oppositionen genom att medvetet anspela på etnisk tillhörighet och köpa ut viktiga politiska motståndare. Medborgarnas förtroende för Kameruns politiska ledarskap, domstolar och polis har länge varit på tillbakagång. Trots den bristande respekten för mänskliga rättigheter och spänningarna mellan kristna och muslimer och mellan engelsk- och franskspråkiga har situationen i Kamerun varit relativt lugn jämfört med andra länder i regionen. År 2006 fick Kameruns kanske största utrikespolitiska tvist en lösning när landet undertecknade ett avtal om nigeriansk överlåtelse av Bakassihalvön till Kamerun. Den dåvarande generalsekreteraren för FN, Kofi Annan, var central i förhandlingarna om avtalet som gjorde slut på konflikten om den oljerika halvön.

Omkring två av fem personer i Kamerun räknas som fattiga, och lever på under två dollar om dagen. Särskilt i norra och östra Kamerun har andelen fattiga ökat de senaste åren. Tillgången till hälsa, rent vatten och sanitära anläggningar är dålig. Generellt är tillståndet lite bättre i städerna än på landsbygden. Vanliga sjukdomar är aids, malaria, tuberkulos, gulsot och mag- och tarmsjukdomar. Med internationellt stöd har landet genomfört vaccinationsprogram mot mässling och polio.

Kameruns befolkning består av 250 folkgrupper. Huvudgruppen béti-fang är president Biyas maktbas, och är överrepresenterade i regeringen och statsapparaten. I norra Kamerun bor en blandning av muslimska (fulani) och icke-muslimska grupper. Fulani har en stark ställning i samhället, på grund av sin höga utbildningsnivå och ekonomi. Befolkningen är ojämnt fördelad i landet. Tre av fyra bor på en tredjedel av landområdet. Flest bor i västra Kamerun medan norra och östra delarna av landet är glesare befolkat.

Många invånare i Kamerun söker sig utomlands på jakt efter arbete. Samtidigt tar Kamerun emot många invandrare, särskilt från den Centralafrikanska republiken, Tchad och Nigeria. FN har varnat om en humanitär kris i området.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Ett av de största orosmomenten för resenärer till Kamerun är de många hälsorisker som finns i landet, vilket kräver detaljerade försiktighetsåtgärder.
 
De vaccinationer som rekommenderas inkluderar: hepatit A, meningococcus meningit, polio, stelkramp/difteri, mässling/påssjuka/röda hund, tyfus och gula febern. För vistelser längre än sex månader eller för de resenärer som har kontakt med lokalbefolkningen rekommenderas även hepatit B och rabies. Malaria är endemisk i hela landet och profylax bör tas.
 
Utöver dessa hälsorisker finns även de vanliga reserelaterade problemen såsom resenärsdiarré.

Det finns endast begränsad tillgång till vårdinrättningar i Kamerun. De flesta läkare och sjukhus förväntar sig kontant betalning oavsett reseförsäkring. Utanför städerna finns det väldigt liten tillgång till vårdinrättningar. I händelse av allvarliga medicinska problem kan medicinsk evakuering krävas till land med bättre sjukvårdsmöjligheter.

Pass

Pass giltigt i 6 månader krävs för alla medborgare i Sverige, USA, Australien, Kanada, och andra EU-länder. Utöver detta måste resenärer ha bevis för retur eller fortsatt resa (dvs. en flygbiljett) för att lämna Kamerun. De enda undantagen är de som reser vidare inom 24 timmar och på samma plan, och därför inte lämnar flygplatsen.

Visum

Turist- eller affärsvisum krävs för alla resenärer. Dessa kan köpas för perioder från en dag till sex månader, och är alla giltiga för flera inresor.

Kopior av reseförsäkringshandlingar krävs nu för alla visumansökningar. Du kan oftast ansöka om visum från ett kamerunskt konsulat. Visum kan även erhållas vid ankomst.

Ett vaccinationsintyg mot gula febern krävs av alla resenärer.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

Vi guidar er mot en livsstil vid Medelhavet. I vårt utbud av fastigheter har vi allt från små lägenheter anpassade för uthyrning såväl som större familjeboenden till lyxvillor, och vi är dedikerade att hitta rätt objekt för dig.

Vi vill hjälpa människor som söker en bättre livsstil genom att förmedla prisvärda fastigheter med förmånsfulla betalningsplaner vid Medelhavet.

Vi har en bred kunskap och erfarenhet från att ha varit närvarande på norra Cypern sedan 2006. Genom våra utvalda samarbetspartners på ön kan vi erbjuda det bästa som marknaden har att erbjuda.

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Kamerun

Jobba i Argentina

Lite Info

Argentina är Sydamerikas mest europeiskt influerade land med ättlingar till tyskar, italienare, fransmän och engelsmän. Huvudstaden Buenos Aires är därför väldigt lik en europeisk storstad vilket har gjort den till ett populärt resemål för många nordbor.

Arbeta i Argentina

Som turist har du möjligheten befinna dig i Argentina under 90 dagar i sträck. För att få tillstånd att jobba i landet krävs det dock att du tillför en kompetens som ett företag eller den Argentinska staten anser sig själva behöva och ha brist på. Det bästa sättet att få reda på vad som gäller för att kunna arbeta i Argentina är att kontakta Argentinska ambassaden i Stockholm.

Det vanligaste sättet för svenskar att få jobb i Argentina är som engelsklärare eller som praktikant eller volontär. Det finns även en hel del jobb inom restaurangbranschen i storstäderna Buenos Aires och Cordoba där engelsktalande personal kan komma att behövas pga. den stora mängden turister och utlänningar som befinner sig här.

På Frilansgruppen finns det en hel del jobbannonser som framför allt riktar sig mot jobb i Buenos Aires och Cordoba. Här kan du med en enkel sökning hitta intressanta utlysningar av lediga tjänster. För dig som inte pratar spanska så rekommendera vi att skriva en jobbtitel på engelska. Glöm inte att du även kan söka direkt på företag ifall det är någon speciell organisation som intressant för dig.

Callcenter i Buenos Aires

Ett annat tips är att söka jobb på något av de många callcenter som finns i t.ex Buenos Aires. Ett flertal internationella säljorganisationer och kundsupport-företag är situerade i Argentina och jobbar mot hemmamarknaden med hjälp av IP-telefoni. Här finns det gott om jobb för människor med språkkunskaper och svenska medborgare som t.ex kan jobba från Argentina mot Sverige. Sök t.ex ”sale” eller ”telemarketing” i sökmotorn.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land