Egenanställd i Italien

Egenanställd i Italien

Italien

Huvudstad Rom

Spela videoklipp
Saker att göra i Bryssel
Spela videoklipp
Äta ute i Bryssel
Spela videoklipp

Allmänt om Italien

Italien är medlem i EU och Nato och spelar en viktig roll i europeisk och global politik. Trots att Italien är politiskt stabilt uppkommer stundtals politiska spänningar och oroligheter i landet, på grund av svaga regeringar. Italien har en historisk problematik av organiserad brottslighet, som arbetar från de södra delarna av Sicilien, Kalabrien och Kampanien. Den sicilianska maffians (Costra Nostra) räckvidd har minskat till följd av effektiv brottsbekämpning, men kriminella nätverk, särskilt Kalabriens ’Ndrangheta, fortsätter att bedriva omfattande brottslig verksamhet, framför allt genom utpressning och narkotikahandel. Även om kraftiga åtgärder tagits mot såväl Costra Nostra på Sicilien som ’Ndrangheta i Kalabrien kvarstår risker associerade med den organiserade brottsligheten, däribland ekonomisk brottslighet och korruption.

De största riskerna för utländska medborgare utgörs av den organiserade brottsligheten och småbrottslighet. Brottsligheten antas öka, delvis till följd av lågkonjunktur och arbetslöshet.

Funderar du på att jobba i Italien?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Italien har idag en avancerad och varierad industri, och är en av världens största ekonomier. Landet är industrialiserat, men detta har främst gällt norra Italien. 60% av landets BNP skapas där. Arbetslösheten för hela landet var 8,3 % under 2011, men är betydligt högre i söder än i norr. Liksom i många andra länder är ungdomsarbetslösheten är ett stort problem, och här drabbas södra Italien hårdare än norra Italien.

De viktigaste exportmarknaderna för Italien är Tyskland och Frankrike. De viktigaste exportvarorna är maskiner, apparater, bilar, kläder, skor, lädervaror och jordbruksprodukter. Tjänstebranscherna står för cirka 70 % av BNP, och turistnäringen spelar en mycket viktig roll för den italienska ekonomin.

Geografi

Italien sträcker sig från centrala Europa långt ut i Medelhavet, med de två stora öarna Sardinien och Sicilien som dess sydligaste punkter. Landet domineras av två bergskedjor: Alperna i norr och Apenninerna i söder. Mellan bergskedjorna ligger den bördiga Poslätten. På Sicilien ligget den aktiva vulkanen Etna, som har utbrott nästan varje år.

De nordligaste delarna har ett tempererat klimat med kalla, fuktiga vintrar och relativt varma somrar. I söder är det varmare och torrare under hela året, särskilt under vintermånaderna, då temperaturskillnaderna mellan nord och syd kan uppgå till 20 grader. Luftföroreningar är ett stort problem, och ett antal av landets sjöar och vattendrag är starkt förorenade. Föroreningarna har ökat kraftigt under åren efter andra världskriget då Italien på kort tid gick från att vara ett av Europas fattigaste länder till att bli en ledande industrination.

Historia

Under antiken var Italien hemvist för flera stora imperier. Viktigast var etruskerna från 900-500 f.Kr. och romarna från 350 f.Kr.-500 e.Kr. Efter Romarrikets fall hamnade landet i kaos och ockuperades och plundrades flera gånger. Under hela 1300-talet blomstrade stadsstater som Florens och Venedig och blev viktiga centra för handel och vetenskap. Flera försök att ena landet efter Napoleonkrigen i slutet av 1700-talet slutade med revolutionen 1848. 1861 blev Italien en självständig stat. Under 1900-talet drabbades Italien av politiska oroligheter och maktkamper. Landet deltog aktivt i båda världskrigen, vilket medförde stort lidande för civilbefolkningen.

Med hjälp av det amerikanska biståndet, Marshallplanen, kunde den italienska ekonomin återhämta sig efter andra världskriget. Italien valde tidigt att delta i det västliga samarbetet och gick 1949 med i Nato. Under efterkrigstiden har Italien varit ett viktigt land i den internationella politiken, och har spelat en avgörande roll i den Europeiska unionen (EU). På 1970-talet upplevde landet flera terrordåd i samband med stora politiska konflikter mellan kommunisterna och högern. Ekonomin har varit mer stabil än det politiska landskapet.

År 1992 avslöjades en enorm politisk skandal. De som anklagades var från alla parter, både regering och opposition. Denna utveckling har bidragit till att italienarna har litet förtroende för politiker och det politiska systemet. År 1994 ställde Silvio Berlusconi för första gången upp i ett val. Han hade bildat sitt eget parti, Forza Italia, och gick till val på liberala värden: privatisering, nedskärningar i offentliga utgifter och sänkta skatter. Partiet vann valet och bildade regering men samarbetet inom partiet sprack efter ett halvår, utöver att Berlusconi själv var under utredning för korruption.

Under den period som följde lyckades ett brett samarbete, kallat Olive Coalition, leda en sådan nykter politik att Italien gick in i eurosamarbetet. Vid millennieskiftet hade Italien lägst ekonomisk tillväxt och den högsta statsskulden av alla länder i eurozonen. Arbetslösheten var hög och de offentliga utgifterna ökade till följd av ökad livslängd, låg nativitet och höga pensioner. Nedskärningar, föreslagna pensionsreformer och sämre arbetsvillkor utlöste stora demonstrationer. Italien var flera gånger nära att drabbas av påföljder för budgetunderskott gentemot EU. År 2005 mjuknade EU:s krav men behovet av åtstramning och förändring var fortfarande stor.

Berlusconi-eran under 2000-talet kännetecknas av att ekonomisk, medierelaterad och politisk makt låg i premiärministerns händer. Silvio Berlusconi var en av Italiens rikaste män på grund av finansiell, fastighets- och industriell verksamhet. Det blev starka protester när Berlusconi försökte få igenom en lag som såg till att han inte kunde åtalas. Immunitetsbeslutet hävdes senare av författningsdomstolen och målet återupptogs. Berlusconi blev den första regerande premiärministern som åtalats i domstol. Det slutade med frikännande medan en nära partikollega dömdes för samarbete med maffian.

Våren 2010 var Italien i den grupp av länder vars ekonomiska bakslag ansågs ett hot mot eurozonen, de så kallade PIGS-länderna (Portugal, Italien, Island, Grekland och Spanien). EU ställde återigen ett antal krav för att strama upp.

Italien kunde ha varit en stormakt i Medelhavsområdet men korruption, maffiastyre och politiska meningsskiljaktigheter har hämmat utvecklingen i landet. Den höga statsskulden blev en del av EU:s eurokris och tvingade Mario Montis regering att göra besparingar. Valet 2013 blev en protest mot Montis politik och ledde till att den socialdemokratiska Enrico Letta bildade en samarbetsregering. Ett år senare fick landet en ny samarbetsregering ledd av det demokratiska partiets (Partito Democrático) Matteo Renzi.

Giorgio Napolitano avgick som president i januari 2015 och följdes av Sergio Mattarella. Mattarella, som var premiärminister Matteo Renzis kandidat, valdes av en absolut majoritet och hans val sågs som en seger för premiärministern och hans parti Partito Democrático.

Samhälle och politik

Italien förvandlades till en republik efter andra världskriget. Presidenten har långtgående befogenheter, och utser premiärministern och regeringen. Italiensk politik har under flera år präglats av det spända förhållandet mellan de rika områdena i norr och de fattiga i söder. Skillnaderna mellan regionerna har lett till politisk instabilitet. Nya regeringar har utsetts nästan årligen sedan andra världskriget. Trots detta behöll kristdemokraterna regeringsmakten under större delen av dessa år. Detta har partiet uppnått genom att bilda regeringar tillsammans med andra parter, både från höger och vänster sida. Under de senaste åren har parterna på högersidan ökat och flera gånger haft regeringsmakten. Högerns framgång beror både på ökad främlingsfientlighet och på ett missnöje med den ekonomiska utvecklingen.

Familjeband är starka i Italien. Särskilt i söder lever fortfarande generationer under samma tak. Kvinnor är endast en liten del av arbetsmarknaden. Deras roll är fortfarande ganska traditionell, med vård av barn, familj och hem. Italien har mycket låga födelsetal.

Amnesty International har upprepade gånger påpekat att invandrad arbetskraft utnyttjas på ett oacceptabelt sätt i Italien, bland annat med lägre löner eller ingen lön alls. Rasism är ett utbrett problem. Italien har också den högsta andelen personer i tjugoårsåldern utan varken utbildning eller jobb i hela EU.

Under de senaste åren har särskilt Italien fått en kraftig ökning av flyktinginvandring från Nordafrika. Varje år kommer tusentals flyktingar med båt till ön Lampedusa, som tillhör Italien. Fram tills nu har Italien varit ensamt ansvarigt för räddningsarbetet. Eftersom EU har gemensamma gränskontroller är detta ett ansvar italienska myndigheter har tröttnat på att bära ensamma. Detta gäller både den farliga vägen till Europa och hur Europa välkomnar flyktingar och behandlar deras ansökningar om asyl och uppehållstillstånd. Den italienska inrikesministern har gjort tydligt att om andra länder inte ställer upp kommer Italien bara låta flyktingarna resa vidare till resten av Europa. Detta trots att det skulle strida mot Dublinavtalet, där det fastslås att flyktingar måste vara i det första land de anländer tills deras asylansökan behandlas.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Hälsoriskerna i Italien är tämligen obetydliga. Standardrekommendationer såsom vaccination mot mässling/påssjuka/röda hund (MPR), stelkramp och influensa gäller, om nödvändigt, för resor till landet.

Ett utbrott av coronavirus (Covid-19) har spridit sig snabbt i landet under februari och mars 2020 med flera tusen sjuka och hundratals avlidna vid mitten av mars. De mest drabbade regionerna inkluderar Lombardiet, Veneto och Emilio-Romagna. Landet har vidtagit omfattande nedstängningar över hela landet. Karantänsåtgärder och restriktioner kan expanderas på kort varsel.

Den italienska sjukvårdsstandarden är exceptionellt bra och rankades år 2000 som den högsta i världen tillsammans med Frankrike. Det finns dock skillnader mellan norr och söder gällande vårdinrättningar liksom medicinska åtgärder och vården i söder kan vara underlägsen den i norr. Trots att Italien har fri medicinsk vård kan det förekomma kostnader för vissa typer av behandlingar.

Pass

Svenska medborgare liksom övriga EU-medborgare behöver giltigt nationellt ID-kort eller pass som är giltigt under hela vistelsen för inresa i Italien. För icke-EU-medborgare krävs pass med en giltighetstid på tre månader efter utresedatum ur Italien. Inträde till Vatikanstaten sker utan problem via Rom. Besökare från länder i Schengenområdet behöver inte visa resedokument, men medborgare från EU-länder som inte är med i Schengenavtalet behöver pass för inresa i Italien.

Visum

Svenska medborgare liksom övriga EU-medborgare kan vistas i Italien på obegränsad tid utan visum. Medborgare från Australien, USA och Kanada kan stanna i upp till 90 dagar. Icke-EU-medborgare som planerar längre vistelser behöver kontakta sin ambassad.

För mer information, besök TLCS på: http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

För information angående vilka nationaliteter som behöver ett Schengenvisum vid inresa till Irland, besök European Commission Visa Policy website

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Italien

Jobba i Italien

Lite Info

Italien är en klassisk favorit för många svenskar. Förutom att erbjuda ett varmare klimat hittar du här också fantastisk arkitektur, historia och god mat. Italien är en del av EU och är därför ett populärt land att jobba i. Här kan du hitta arbete inom allt från tjänstesektorn till svenska företag och säsongsjobb inom gårds- och lantbruk.

Allmänt om att jobba i Italien

Jobbmarknaden i Italien karakteriseras kanske främst av sina regionala skillnader, och det betyder att det är väldigt stor skillnad på var i Italien man arbetar. Den största tjänstesektorn finns i den norra delen av landet där städer som MilanoTurinFlorens

Genoa och Bologna tillsammans med huvudstaden Rom står för den största delen av den italienska tjänstesektorn. Här finns de flesta internationella företagen representerade samt att större delen av industrin är belagd i denna del av landet. Också lönerna är generellt sett högre i dessa delar, på grund av att det finns fler tjänstejobb i norr än i den mer turist- och jordbruksdominerade södern. Detta gör också Italien till ett spännande och varierat land där det finns chanser till arbete inom de flesta sektorer. 

Här kan du till exempel jobba med turism och hotellverksamhet på vackra och klassiska platser som Capri och Sardinien eller med jord- och lantbruk på några av de tusentals vingårdar som finns i landet. Detta samtidigt som städer som Rom och Milano kan erbjuda arbeten inom till exempel bank och finans, IT, mode och design, exportindustri och mycket mer. 

Italien är med i EU vilket gör det ganska lätt för svenskar och övriga EU-medborgare att komma till landet för att arbeta. Lönerna i Italien varierar väldigt mycket beroende på var och vad man jobbar med. Generellt sett är de lite lägre än i Sverige men det kan också jämföras med att den relativa levnadskostnaden också kan vara lägre. På Frilansgruppen finns det också mängder med lediga arbeten i Italien.

Arbetskultur i Italien

Italien är i många aspekter ett delat land. Arbetskulturen  i norra delen med städer som Milano, Genoa och Turin är i många delar lik hur det ser ut i Tyskland eller Schweiz och utmärks, precis som grannländerna, av en högre nivå av formalitet och hierarki än vad det är på en svensk arbetsplats. I södra Italien är förhållandena mer likt hur det ser ut i Grekland eller delar av Spanien.

På en italiensk arbetsplats

På ett italienskt kontor finns det vissa regler som kan vara att ha med sig om man ska påbörja en anställning. Ofta får man vara förberedd på att arbetsplatserna är ganska ljudliga. Italienarna är duktiga på att kommunicera och gör det gärna under alla förhållanden, även i öppna kontorslandskap. Man respekterar generellt hierarkier och det är inte ovanligt att man tilltalar överordnade mer formellt och försöker hålla inne med förnamn eller t.ex lediga pronomen som “du”. Socialt är det annars ganska öppet och det finns utrymme att yttra sig, ta plats eller debattera på t.ex möten eller i andra sammanhang.

Lunchen är viktig för italienarna och sker i regel senare på dagen än i Sverige, någonstans mellan 12:30 fram till 15:00. Väldigt ofta lämnar man arbetsplatsen och går ut. Lunchen ses som ett socialt tillfälle som man delar tillsammans med sina kollegor.

Andra sociala koder har att göra med hur du ser ut och hur du klär dig, italienarna gillar eller uppmuntrar ofta formell och proper klädsel och som modeland lägger de stor vikt vid detta. Självklart finns det konservativa branscher där t.ex kostym, skinnskor eller kavaj är ett måste men så är det inte överallt. Vissa branscher är mer avslappnade, som t.ex tech eller webbföretag, men som en tumregel uppskattar italienarna fashionabel och proper klädsel.

Personliga relationer är också viktiga och mycket av hur din framtida karriär ser ut bygger på hur duktig du är på att nätverka och socialisera med dina kollegor.

Arbetsveckan består av 40 timmar plus 8 timmars övertid. Ofta arbetar italienarna till ganska sent på kvällen vilket inte är ovanligt för medelhavsländerna då flextid och långa luncher gör att arbetsdagen kan bli mer utdragen.

Semester och ledighet

Enligt italiensk lag har en arbetstagare rätt till minst 20 dagars semester per år men det finns utrymme att förhandla om det före anställningen och vissa företag kan erbjuda mer. Förutom det så har Italien totalt 12 nationella helgdagar per år samt att varje stad eller kommun får en dag per år att fira sitt lokala skyddshelgon. I huvudstaden Rom firar man till exempel Petrus och Paulus högtid den 29 juni varje år medan Neapel firar San Gennaro den 19 september. Italien har anställda också rätt att få ledigt under ca två veckor i samband med att man gifter sig.

Förutom detta så erbjuds ofta ca 100 timmar per år i reducerad arbetstid som du kan fördela fritt efter eget tycke. Detta koncept kallas ROL (Riduzione Orario di Lavoro). Detta kan nyttjas om du till exempel vill gå tidigare under vissa dagar, göra bankärenden eller andra privata ärenden. Outnyttjade ROL-timmar kan också i vissa fall bytas in mot semesterdagar.

Arbetsvisum för Italien

Du har rätt att uppehålla dig i Italien i upp till tre månader innan du måste besöka ett lokalt folkbokföringskontor. Under denna tid har du rätt att söka jobb eller studier ifall du är EU-medborgare utan att ha några speciella intyg eller liknande. Efter att dessa tre månader har passerat måste du besöka ett så kallat Anagrafe (registratorskontor) och uppge ifall du har arbete eller studerar. 

Om du inte kan visa upp av detta så krävs det att du på något sätt bevisar att du är självförsörjande och att du är sjukförsäkrad genom till exempel ett försäkringsintyg. Varje större stad eller region har ett Anagrafe-kontor inom ett inte alltför långt avstånd. Så fort du får anställning måste du också ansöka om ett skattekort. Detta gör du på skattemyndigheten på den ort där du befinner dig i. Enligt italiensk lag krävs det också att alla som jobbar också har en arbetslöshetsförsäkring. 

Avgiften för detta ska dras ifrån din lön och du betalar genom din skatt också in till sjukförsäkring och pension. För att få ut ett sjukförsäkringsintyg måste du också besöka ett lokalt socialförsäkringskontor, ett så kallat Azienda Sanitaria Locale. Ta med pass, skattenummer och arbetsintyg innan du ansöker om ett socialförsäkringsnummer.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land