Egenanställd på Island

Egenanställd på Island

Island

Huvudstad Reykjavík

Spela videoklipp
Saker att göra i Bryssel
Spela videoklipp
Äta ute i Bryssel
Spela videoklipp

Allmänt om Island

Island är en extremt säker destination, landet anses allmänt vara ett av de säkraste länderna i världen. Olika faktorer bidrar till den bedömningen, däribland en välutvecklad polisstyrka, låg befolkningsmängd, låg kriminalitet och politisk stabilitet. De hot som resenärer riskera att ställas inför är relaterade till miljöfaktorer, framförallt Islands hårda vintrar.

Under vintermånaderna kan resor begränsas då vägar ofta blockeras. Åtgärder såsom snökedjor och vinterdäck krävs under vintermånaderna för att underlätta bilfärder. Island har även upplevt vulkanutbrott som har stoppat flygtrafik både på Island och i hela Europa, i 2010 och 2011.

Trots Islands låga brottslighet har rapporterade fall av mindre brott ökat, så som fick-tjuveri och väskstölder. Detta beror delvis på Islands stora finansiella kris som skedde 2008-2011.

Funderar du på att jobba på Island?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Island var länge ett av världens rikaste länder. Ekonomin baserades till stor del på fiskeindustrin som stod för 60 procent av exportinkomsterna. På 90-talet genomförde regeringen en stark liberalisering av ekonomin. Statligt ägda företag såldes och de större bankerna privatiserades. Den finansiella sektorn växte kraftigt och många isländska banker etablerade sig i utlandet. Detta skapade en mycket hög ekonomisk tillväxt och innan den globala ekonomiska krisen slog till år 2008 hade bankerna en omsättning som var tolv gånger större än landets BNP, men i gengäld hade de en lika stor utlandsskuld. Bankerna hade tagit stora lån utomlands för att finansiera egna lån. 

När den globala finanskrisen slog till kollapsade de tre största bankerna. Staten tog över bankerna i ett försök att stabilisera ekonomin. Många isländska företag gick i konkurs, den isländska kronan föll kraftigt och arbetslösheten ökade. Island är det första landet i Norden som tog ett krislån på 2,1 miljarder dollar från IMF. Under 2010 stabiliserades ekonomin igen och åren efteråt har det varit ekonomisk tillväxt i landet.

Geografi

En tiondel av Islands yta består av glaciärer. Dessutom har landet hundratals varma källor och gejsrar. I landets centrala delar finns berg och glaciärer, medan kusten är flackare och har många djupa fjordar. Island ligger på en undervattensbergskedja som löper längs Atlantens havsbotten. Berget ligger mellan två kontinentalplattor som långsamt flyttas isär. På grund av detta har landet flera aktiva vulkaner. I genomsnitt sker vulkanutbrott på Island vart femte år. År 1963 bildades den nya ön Surtsey av ett stort utbrott. Island ligger strax söder om polcirkeln, men på grund av Golfströmmen är klimatet relativt milt. De har svala somrar och milda vintrar, och de flesta hamnar är isfria. Som följd av både vind och överbetning är jorderosion ett av de största miljöproblemen på Island.

Historia

Island beboddes troligen av irländska munkar innan skandinaverna började bosätta sig där från 870. Innan 930 var all åkermark tagen i bruk och det inrättades ett lagstiftande och dömande parlament (Alltinget). Kristendomen infördes runt år 1000. Island var självständigt fram till 1262 då landet slogs samman med Norge. I slutet av 1400-talet blev Island och Norge en del av Danmark under Kalmarunionen. 

Klimatet var hårt och kallt på 1800-talet och många islänningar emigrerade till USA och Kanada. Det växte så småningom fram en isländsk frihetsrörelse som 1870 fick igenom en grundlag. Först 1918 blev landet självständigt men den danska kungen fortsatte vara statschef. Under andra världskriget ockuperades Island av USA som hade den militära kontrollen över ön. Danmark var ockuperat av tyskarna och amerikanerna ville ha en attackbas mellan USA och Europa. Island fick tillbaka sin självständighet först 1944 efter att en folkomröstning bestämde att avsluta unionen med Danmark. Landet hade inget eget militärt försvar och slöt ett fördrag med USA på 1950-talet som tog på sig ansvaret för försvaret i utbyte mot att de kunde stationera trupper och använda flygbaser i landet.

Samhälle och politik

Island är en republik med en president som statschef. Presidenten har liten politisk makt och mest ceremoniella uppgifter. Landet har enligt grundlagen från 1944 ett parlamentariskt styre som bygger på demokrati och flerpartival. Det är statsministern som är regeringschef och utser regeringen. Den isländska nationalförsamlingen kallas Alltinget och består av 63 personer. Alltinget kan härledas rakt tillbaka till 930. Island har i likhet med de övriga skandinaviska länderna en lång socialdemokratisk tradition. Landet har ett väl utbyggt välfärdssystem, med gratis utbildning, god hälsovård och goda social- och trygghetssystem. Finanskrisen 2008 hade enorma konsekvenser för många islänningar och många har förlorat förtroendet för politikerna. Trots att Island har varit i förhandlingar med EU har planerna om EU-medlemskap ännu lagts på is.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Island är en ytterst säker destination, med mycket få hälsorisker. Utöver rutinmässiga vaccinationer, såsom stelkramp, MPR och influensa, krävs inga andra vaccinationer.

Den vanligaste hälsorisken för resenärer är förmodligen kopplade till miljön, till exempel riskfylld terräng, extrema väderförhållanden och de många geotermiska områdena.

Kranvattnet är drickbart.

Vårdinrättningarna på Island håller hög kvalitet, däremot kan avstånden mellan dem vara stora. De flesta städer har ett grundläggande sjukhus, men allvarliga fall kan kräva förflyttning med ambulans eller lufttransport till Reykjavik eller Akureyri. De flesta medicinska tjänster, inklusive akutvård, kräver full betalning vid tiden för behandling.

Resenärer uppmanas att ha en heltäckande rese-och sjukförsäkring, som även omfattar kostnad för medicinsk evakuering. EU-medborgare bör skaffa ett europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) innan avresa, eftersom det berättigar dem till fri akutvård.

Pass

EU-medborgare kan resa till Island med sitt nationella ID-kort eller pass, detta gäller även för länder som är medlemar i Schengen. Övriga resenärer behöver ett giltigt pass vid inresa till Island. Passet ska vara giltigt i 3 månader efter den planerade vistelsen.

Visum

Island är medlem i Schengensamarbetet, svenskar behöver därför inte visum. Beroende på andra resenärers medborgarskap kan Schengenvisum krävas för inresa.

Medborgare från USA, Kanada och Australien kan vistas på Island upp till 3 månader i turist- och affärsändamål utan visum.

För mer information, besök TLCS på: http://www.tlcsvisas.com/tlcs/   

För information angående vilka nationaliteter som behöver ett Schengenvisum vid inresa till Island, besök Schengen Visit Info: http://www.schengenvisainfo.com/ 

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Island

Jobba på Island - Under uppdatering

Om arbete i Island

Arbetskultur i Island

Semester och ledighet

Vilka jobb finns att få?

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land