Egenanställd på Irland

Egenanställd på Irland

Irland

Huvudstad Dublin

10 Bästa platserna

Spela videoklipp

Saker att göra i Bryssel

Saker att göra i Bryssel
Spela videoklipp

Äta ute i Bryssel

Äta ute i Bryssel
Spela videoklipp

Allmänt om Irland

Irland är ett säkert resmål och detta kommer sannolikt inte att förändras inom den närmsta tiden. Landet har utvecklats snabbt både ekonomiskt och politiskt sedan inträdet i EU 1973 och situationen har förbättras ytterligare tack vare de framgångsrika förhandlingarna i den nordirländska fredsprocessen. Risken för allvarliga säkerhetsstörningar är minimal, och förväntas förbli så.

De säkerhetshot som utländska medborgare riskerar att utsättas för är framförallt kopplade till småskalig kriminalitet och protestaktioner. På Irland hålls ofta demonstrationer och massmöten gällande både den inhemska och den internationella politiska utvecklingen. Risken för småskalig kriminalitet är låg men existerar ändock och lämpliga åtgärder bör vidtas.

Funderar du på att jobba på Irland?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Irlands historia var präglats av långa perioder av stor fattigdom och utvandring, men sedan 1970-talet har den ekonomiska utvecklingen varit stark. På 1990-talet blev Irland kallad den keltiska tigern och hade en ekonomisk tillväxt på 8 procent (det dubbla i jämförelse med genomsnittet i EU). Landet har lyckats locka mycket investeringar och många företag. Exporten har haft en stark ökning, särkilt inom elektronik och kemikaliska produkter.

Den globala finanskrisen år 2008 drabbade Irland mycket hårt och de många åren av stark ekonomisk tillväxt ersattes med hög arbetslöshet, fallande huspriser och en negativ ekonomisk utveckling. Irland är ännu en gång inne i en period där många unga människor utvandrar. De ekonomiska problemen har skapat ett stort missnöje hos befolkningen och under de senaste åren har det förekommit många stora demonstrationer mot regeringens krishantering. 

Geografi

Ön består av ett brett central låglandsområde som är omgivna av flera berggrupper. Låglandet är täckt av äng och betesmark, något som har gett Irland namnet den gröna ön. Slättlandskapet när fram till kusten i öst där huvudstaden Dublin ligger. Macgillicuddy’s Reeks i sydväst är Irlands högsta bergmassiv med Carrantuohill (1041 meter över havet) som Irlands högsta punkt. Irland har ett tempererat kustklimat med ett milt, fuktigt och mycket skiftande väder. Om vintern blir det kallt, nedemot -20 °C, och på sommaren är det varmt, upp till 32 °C. Större skogar är sällsynt på Irland där ljung-, kärr- och vattenväxter dominerar. Det är förhållandevis få djurarter i Irland, ungefär 24 däggdjur. 450 fågelarter har dock observerats på Irland.

Miljöproblemen på Irland är speciellt föroreningen av inlandsvatten på grund av avrinning från jordbruket.

Historia

Irland är ett av de områden i Europa som har flest fornminnen. De äldsta spåren efter människor är daterat från 7000 f.kr. De äldsta fasta boplatserna är från 3700 f.Kr och under bronsåldern (2000-500 f.kr) utvecklades bronshantverk och yxor, dolkar och guldföremål exporterades till kontinenten.

Från ungefär 800 e.kr började invasionen av norska och danska vikingar att grunde flera av de äldsta städerna i Irland. Den norska kungamakten höll sig kvar på Irland fram tills engelsmännen invaderade, under Henrik II, några århundraden efteråt. Irland blev under engelsmännen fram till 1920. Perioden under engelsmännen präglades av starkt motstånd mot ockupationen och flera perioder med inbördeskrig och uppror. Mellan 1916 och 1921 pågick ett inbördeskrig som ledde till att Irlands 26 grevskap blev självständiga medan de 6 nordligaste (Ulster) är fortfarande en del av Storbritannien. År 1949 bröt Irland helt förbindelserna med Storbritannien då de lämnade the Commonwealth.

Samhälle och politik

Irlands politik och samhällsliv är mycket präglat av konflikten om Nordirland. Fredsförhandlingar och gerillakrig har påverkat landet men nu ser det ut som att fredsavtalet från 1990-talet börjar implementeras, trots en del problem. Både konflikten i Nordirland, Irlands historia och samhälle är starkt präglat av religion och särskilt kampen mellan protestanter och katoliker.

Irland blev medlem i EU år 1973 och har sedan dess varit ett av de mest EU-positiva länderna i unionen, något som kan förklaras med att de vill bli mindre beroende av sin granne Storbritannien.

Irland är ett av de få länder i Europa som fortfarande har en stark kvinnorörelse och de hävdar att Irland är det land som har flest kvinnoorganisationer i världen. Någon förklaring kan vara att Irland är förhållandevis konservativt och religiöst baserat samhälle där man bland annat finner de strängaste abortlagarna i Europa.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer rekommenderas att ha följande vaccinationer för resa till Irland: influensa, mässling/påssjuka/röda hund (MPR) och stelkramp/difteri (DPT). Bortsett från dessa finns inga andra särskilda rekommendationer.

Barnsjukdomar förekommer, men risken att smittas är begränsad som utländsk medborgare.

Irland har ett bra utbud av utmärkt hälso- och sjukvård, som är lättillgängligt i de flesta städer. Det går också bra att uppsöka apotekare för att få råd om tillfälliga åtgärder för mindre krämpor. Apotek finns allmänt tillgängliga och på apoteken finns läkemedel till försäljning över disk. Försiktighet bör tillämpas gällande vissa läkemedel som ska tas med in i landet under hela vistelsen. Alla läkemedel behöver vara tydligt märkta.

Det är bra att känna till att väntetiderna kan vara långa, särskilt för ”A & E”, den irländska motsvarigheten till akuten.

Pass

Alla EU medborgare, inklusive svenskar, ska medta pass eller ID-handlingar så som körkort för resor till Irland. Brittiska medborgare behöver inte ha pass för att resa till Irland, eftersom Storbritannien är en del av en den gemensam resezonen med Irland.

För medborgare från övriga länder krävs pass för inresa, men passet behöver endast vara giltigt under vistelsens längd, ingen ytterligare giltighetstid krävs.

Visum

Medborgare i EU eller EES behöver inte visum för inresa i landet, detta inkluderar svenskar. Övriga turister och affärsresenärer behöver normalt sett inte visum för de första tre månaderna av vistelsen. Resenärer som planerar att stanna längre än tre månader, eller planerar att arbeta på Irland, behöver kontakta närmaste irländska ambassad för att ta reda på vilka krav som gäller i deras specifika fall. 

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Irland

Jobba på Irland

Lite Info

Irland är den gröna ön i Europas västkant som erbjuder storslagen natur, trevligt uteliv och en bra internationell arbetsmarknad. I den största staden Dublin man kan hitta en hel del europeiska huvudkontor för internationella företag.
En annan fördel är att du kommer långt på din engelska på den irländska jobbmarknaden.

 

Om att jobba på Irland

Irland har under senare tiden vuxit fram som ett hett alternativ till arbete i Storbritannien. Under början va 2000-talet genomfördes en rad reformer som syftade till att förenkla för företag att etablera sig i landet. Detta lett till att städer som till exempel Dublin och Cork idag huserar väldigt många europeiska och utomeuropeiska företag. Till exempel så har väldigt många av de amerikanska IT-och teknikföretagen valt att placera sina huvudkontor på Irland. 

Här finns därför stora möjligheter att arbete inom sådant som rör hemmamarknaden som Kundtjänst och Försäljning. Men även inom andra sektorer finns det jobb, främst bland dessa transnationella företag. Den inhemska arbetsmarknaden är förhållandevis liten. Priserna är ungefär som i Sverige med vissa undantag. Huspriserna i Dublin har till exempel gått ner sedan eurokrisen men låg uppe på rekordnivåer innan. Att hyra en lägenhet i till exempel Dublin kan vara relativt dyrt, men samtidigt betalar du också mindre inkomstskatt än hemma.

Arbetsvisum till Irland

Irland är inte med i Schengen men sedan 1973 är man med i Europeiska Unionen. Som EU-medborgare har du rätt att vistas och jobba i Irland under obestämd tid. När du har fått ett jobb måste du besöka polismyndigheten och registrera dig men du behöver inget speciellt arbetsvisum för att jobba på Irland som EU-medborgare. Däremot behöver du pass och personbevis utfärdade av skatteverket.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land