Egenanställd i Grekland

Egenanställd i Grekland

Grekland

Huvudstad Aten

10 bästa ställena att besöka

Jobba i Grekland
Spela videoklipp

Top 10 platser att kolla upp

Jobba i Grekland
Spela videoklipp

10 bästa stränderna

Jobba i Grekland
Spela videoklipp

Allmänt om Grekland

Den pågående ekonomiska krisen och politiska svårigheter har lett till att regeringen sedan 2009 är under ökat tryck från protestgrupper, vänsterorganisationer och fackföreningar. Detta har bl.a. resulterat i tidiga val som kom att kallas ”oktober 2009” samt flera maktskiften och politisk instabilitet under kort tid. 

I slutet av 2011 avgick premiärminister George Papandreou som en följd av den finansiella krisen och teknokraten Lucas Papademos blev vald till premiärminister. Efter en svår valperiod med fokus på politiska allianser och den ekonomiska krisen bildade premiärminister Antonis Samaras i juni 2012 en koalitionsregering bestående av Nya demokratiska partiet och PASOK. I början av 2015 kom vänsterpartiet Syriza till makten.

Funderar du på att jobba i Grekland?

Arbetsmarknad och ekonomi

År 2001 anslöt sig Grekland till eurosamarbetet. Tre år senare blev det känt att grekerna aldrig uppfyllt kraven för medlemskap. I december 2009 visade det sig att landet hade byggt upp ett enormt budgetunderskott och en enorm statsskuld. Detta har lett landet in i stora ekonomiska svårigheter, vilket satt hela eurosamarbetet på prov. 

Landet har fått mycket kritik för bristande öppenhet. Statsapparaten har präglats av generösa bonusar och tjänster vilket öppnat upp för en kultur av korruption. Grekland har under de kommande åren åtagit sig att spara och implementera offentliga reformer, men inte utan protester. Många greker motsätter sig planerna på nedskärningar av löner och pensioner, höjd pensionsålder och höjda skatter.

Hittills har Grekland haft en blandekonomi. Grekland är starkt beroende av turism, jordbruk och sjöfart. Handelsflottan är en av de största i världen. Viktiga exportvaror är livsmedel och drycker, råolja, stål, olivolja och tobak.

Geografi

Grekland ligger i den sydöstra delen av Europa och omfattar över 132 000 kvadrat kilometer från fastlandet och ut i Medelhavet. Landet är bergigt och har mycket varierande geologi. Marken har sjunkit så att kustlandet delvis ligger under vatten. På grund av dessa förändringar har öbågar uppstått tvärs över Egeiska havet. Hela området är strukturellt instabilt och jordbävningar är mycket vanliga. Grekland har mer än 2500 öar, varav 227 är bebodda. 

Landet har ett typiskt Medelhavsklimat med milda och regniga vintrar och relativt varma och torra somrar. Medelhavsområdet är starkt utsatt för skogsbränder, och Grekland är inget undantag. Den extrema torkan och de rekordhöga temperaturerna sommaren 2007 resulterade i de värsta skogsbränderna landet upplevt på 150 år. Bränderna orsakade mycket stora skador och fick omfattande ekologiska konsekvenser. Ekosystemen har i många områden blivit kraftigt reducerade. Detta har lett till jorderosion, vattenbrist och förlust av biologisk mångfald.

Flera grekiska öar ligger nära Turkiet. Exempelvis ön Lesbos ligger ca en mil från den turkiska kusten och har därför blivit en flyktväg till Europa med små båtar.

Historia

Insikt i forntida historia är nödvändig för att förstå det samtida Grekland. Gudar och gudinnor spelade tidigare en central roll i den grekiska vardagen, och grekerna har en nära relation till stora historiska personligheter som filosoferna Sokrates, Platon och Aristoteles. Samma sak gäller för matematiker som Arkimedes och Pythagoras och kända statsmän och författare genom tiderna. Grekland erkändes inte som en självständig stat förrän år 1830 och under perioder har landet haft en instabil politisk situation. Åren 1946-1949 var landet i inbördeskrig. Kriget utkämpades mellan de grekiska regeringsstyrkorna, med stöd av Storbritannien och kommunistpartiet. 

Kriget slutade med att kommunistpartiet förlorade. Detta ledde så småningom till att Grekland gick med i NATO och det uppstod en ideologisk balans mellan öst och väst i den inre delen av Medelhavet. År 1967 genomfördes en militärkupp. Monarkin avskaffades 1973 och året därpå bröt militärjuntan samman. Sedan dess har två partier regerat – socialistiska PASOK och det konservativa Ny demokrati.

Samhälle och politik

Grekland är indelat i 13 regioner som i sin tur är indelade i 54 prefekturer och 1033 kommuner. Landet är en parlamentarisk republik och parlamentet väljs för en fyraårsperiod. Regeringen leds av en premiärminister som är ansvarig gentemot parlamentet. Presidenten väljs för ett femårigt mandat. 2009 vann Georgios Papandreou och det socialistiska partiet PASOK, men till följd av landets ekonomiska kris fick han bana väg för en nationell samlingsregering år 2011. 

Den ekonomiska krisen har skapat en stor splittring och missnöje mellan landets politiker. Under de senaste åren har det skett flera förändringar i parlamentet. Det går bättre för landets högerpopulistiska parti, Oberoende Greker, och för det fascistiska partiet, Gyllene Gryning, än någonsin tidigare. Flyktingkrisen drabbar Grekland, då de utgör en yttre gräns i Schengen och är en viktig del av flyktingrutten till Europa.

80 % av Greklands befolkning tillhör medelklassen. Familjen är den grundläggande sociala enheten, vilket också återspeglas i näringslivet. Det finns många familjeägda företag och stora familjekoncerner med verksamhet inom flera sektorer. Nästan all utbildning är offentlig och gratis för alla.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer rekommenderas att konsultera en allmänläkare eller specialist på resehälsa 4-5 veckor före avresa för att få aktuell information gällande vaccinationer inför resa till Grekland. Resenärer rekommenderas att se till att vaccinationer mot influensa, vattkoppor, polio, mässling/påssjuka/röda hund (MPR), hepatit A och B samt stelkramp-difteri är uppdaterade.

Under februari och mars 2020 har ett utbrott av coronavirus(Covid-19) spridit sig från Kina till många länder, inklusive Grekland, och fortsatt spridning är sannolik på kort sikt. Internationellt resande är och förväntas vara fortsatt påverkat. Strikta bevakningsåtgärder är att förväntas vid gränsövergångar och publika evenemang kan komma att ställas in med kort varsel. Reserestriktioner kan komma att införas.

Vårdinrättningar anses i allmänhet vara av godkänd kvalitet och vissa håller dessutom hög standard, vilket särskilt gäller privata kliniker och sjukhus i Aten och Thessaloniki. Vissa privata sjukhus är i nivå med västerländsk standard och har personal utbildad i USA eller Storbritannien.

Offentliga vårdklinker, framförallt på öarna, kan sakna resurser samt ge otillräcklig vård och det kan vara svårt att kommunicera på engelska. Många patienter flyttas från de grekiska provinserna och öarna till sjukhus i Aten för bättre behandling. Kostnaden för en sådan förflyttning, liksom alla kostnader för privat vård, begärs direkt från patienten.

Pass

Svenska medborgare liksom övriga EU-medborgare kan resa till Grekland med giltigt nationellt ID-kort. Övriga utländska medborgare behöver pass för inresa i Grekland. 

För EU-medborgare finns inga krav på ID-kortets/passets giltighetstid efter utresedatum ur Grekland. Eftersom passkraven skiljer sig åt för olika nationaliteter rekommenderas resenärer att för ytterligare information angående inresa i Grekland kontakta relevanta myndigheter.

 

Visum

Svenska medborgare liksom övriga EU-medborgare kan stanna i Grekland på obestämd tid utan visum. Medborgare från USA, Australien och Kanada får stanna i landet i upp till 90 dagar utan visum. Vistelser längre än 90 dagar kräver ytterligare beviljande och medborgare från Nordamerika och Australien kan ansöka om detta hos grekiska konsulatet i respektive länder. Resenärer från andra länder rekommenderas att kontakta närmaste grekiska ambassad/diplomatiska konsultat för visumbeviljade.

För mer information, besök TLCS på: http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

För information angående vilka nationaliteter som behöver ett Schengenvisum vid inresa till Grekland, besök European Commission Visa Policy website.

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Grekland

Jobba i Grekland

Lite info

Grekland är ett av de största turistländerna i Europa. Hit åker tiotusentals skandinaver årligen för att sola och bada och ta del av Greklands spännande och gamla kulturhistoria. Trots att Grekland under senare år har drabbats hårt av Eurokrisen finns det ändå chans för utlänningar att komma och jobba i landet.

Allmänt om arbete i Grekland

Grekland är ett av de länder som drabbades hårdast av eurokrisen 2010. Detta har lett till att arbetsmarknaden är betydligt mycket sämre än vad den var innan. Med detta sagt är det också värt att nämna att det finns en skillnad mellan de jobb som finns för utlänningar i förhållande till hur det ser ut på den inhemska arbetsmarknaden. Det finns fortfarande en hel del företag som jobbar mot den globala marknaden i landet och som till exempel kräver vissa språkkunskaper eller kännedom om marknaderna i andra länder. 

Även inom Greklands största näring turism finns en hel del jobb för till exempel svenskar och skandinaver. I det senare fallet handlar det om arbeten ute i den turisttäta grekiska skärgården och inte så mycket på fastlandet. Övriga arbeten är främst centrerade till huvudstaden Aten och Thessaloniki på det grekiska fastlandet. Lönerna i Grekland är lägre än i Sverige. I Grekland tillämpas och en progressiv skatteskala där inkomster under 5000 euro per år inte beskattas.

Arbetsvisum till Grekland

Grekland är med i Europeiska unionen och du som svensk medborgare har rätt att vistas i landet utan någon form av visum eller uppehållstillstånd i upp till tre månader. Under denna period har du också rätt att söka jobb och ta anställning. Den som ämnar att stanna längre än tre månader måste registrera sig hos den lokala polismyndigheten.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land