Egenanställd i Finland

Finland

Huvudstad Helsingfors

Topp 10 saker att göra i Finland

Spela videoklipp

Intressanta fakta om Helsingfors

Spela videoklipp

Bästa sakerna att göra i Helsingfors

Spela videoklipp

Allmänt om Finland

Finland är generellt sett ett säkert resmål. Nationella oroligheter är väldigt osannolika med tanke på landets effektiva och stabila ekonomiska och politiska strukturer.

Funderar du på att jobba i Finland?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Finland har mycket skog, och skogsindustrin är stark. Efter andra världskriget blev även metall- och maskinindustrin lanserade i landet. I början av 1990-talet gick Finland in i en ekonomisk kris. Detta resulterade i större satsningar på exportvaror. Högteknologisk produktion blev den största satsningen i det exporterade näringslivet. Sedan mitten av 1990-talet har landets ekonomi växt mycket. . Nokia är Finlands största och mest framgångsrika företag, och har varit världsledande inom mobiltelefoni.

Trots den positiva utvecklingen har ekonomiska nedgångar satt hård press på välfärdspolitiken. Det har skurits ner på välfärden, och de sociala skillnaderna i landet tenderar att växa. Det har också visat sig svårt att få delar av befolkningen som hamnat utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka till den. Arbetslösheten i Finland är fortfarande relativt hög och finanskrisen gjorde att många inom industrin förlorade jobbet.

Geografi

Nästan en tredjedel av landet är täckt av skog, och en tiondel av insjöar. Finland är med sin 187 000 insjöar det land i världen med flest insjöar i förhållande till sin storlek, och kallas ”de tusen sjöarnas land”. En långsträckt skärgård finns längs med kusten, och ett relativt plant landskap i övrigt. Klimatet är över lag likt det Skandinaviska med kalla vintrar och varma somrar. Grannlandet Rysslands stora landmassa ger kyla om vintern och ibland värmeböljor på sommaren. Skogsskövling är ett aktuellt problem som är anknutet till den utbredda skogsindustrin.

Insjöarna i Finland är relativt grunda och är därmed särskilt sårbara för föroreningar. Mycket av vattnet från insjöar och floder rinner ut i Östersjön, som i dag är svårt förorenad.

Historia

På 1300-talet blev Finland en svensk provins. Landet har sedan dess haft nära band med Sverige både formellt och kulturellt. Svenska var dessutom länge det dominerande språket i Finland.

År 1809 erövrade Ryssland Finland och detta gjorde att landet delvis blev självständigt furstendöme. Den ryska tsaren respekterade landets lagar så länge finnarna inte gjorde uppror. På så sätt kunde Finland utveckla sitt oberoende och viljan att bli självständigt växte. Efter den ryska oktoberrevolutionen år 1917, krävde de borgerliga partierna i Finland (”de vita”) självständighet, samtidigt som vänstra sidan (”de röda”) ville ansluta till revolutionen. Oenigheten resulterade i ett inbördeskrig år 1918 mellan de båda grupperna. De vita vann, men den politiska konflikten skapade en djup politisk skiljelinje i landet.

Under andra världskriget stred Finland mot Ryssland två gånger, på grund av oenigheter om ryska tillgångar i det finska territoriet. Första gången var det Vinterkriget som varade mellan åren 1939 och 1940. Ryssarna gick till angrepp, men de finska trupperna lyckades mot förmodan att stå emot detta under tre månader. Därefter tvingades den finska regeringen att kapitulera. Ett år senare anslöt sig Finland till den tyska sidan och angrep Sovjetunionen igen. Efter krigets slut 1944 var fick Finland lämna ifrån sig landområden, samt betala krigsskuld, till Sovjetunionen.

Samhälle och politik

Finland var bland de första länderna i världen att införa rösträtt för kvinnor år 1906. Politiken efter andra världskriget handlade mycket om att återuppbygga landet och relationen till Sovjetunionen. De två länderna ingick en vänskaps- och biståndspakt med Sovjetunionen. Detta förhållande påverkade Finlands utrikespolitik fram till Sovjetunionens fall. Finland tvingades till exempel att avstå stöd från Marshallhjälpen. Efter Sovjetunionens upplösning förändrade Finland gradvis sin utrikespolitik. De finska myndigheterna vände sig till EU och blev medlem 1995.

Landet är en demokratisk republik med president som främsta ledare. Riksdagen består av 200 personer som väljs vart fjärde år. Presidenten har ursprungligen haft mycket makt, men den makten har begränsats och idag har riksdagen större inflytande. Presidenten väljs vart sjätte år och kan bara sitta en mandatperiod. Det är presidenten som väljer politiker till regeringen, men den måste godkännas av riksdagen. Finland har liksom de andra nordiska länderna utvecklat en omfattande välfärdspolitik och rankas högt i tester om utbildning.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer uppmanas att konsultera en läkare eller vårdcentral ca 4-5 veckor innan avresa för att få den senaste informationen när det gäller rekommenderade vacciner. Resenärer bör ha de följande vaccinationerna uppdaterade: influensa, vattkoppor (eller varicella), polio, mässling-påssjuka-röda hund (MPR), hepatit A och B, och difteri-kikhosta-stelkramp (DPT).

Fästingburna sjukdomar är vanliga i Finland. Det kan vara en god idé att ta med insektsmedel som innehåller DEET, om du ska besöka landsbygden eller skogsområden, särskilt under sommaren.

Strikta finska tullbestämmelser förbjuder resenärer från att få läkemedel tillskickade från utlandet, dessutom kan många finländska läkare vara ovilliga att skriva ut en ekvivalent mängd läkemedel. Det är därför rekommenderat att resenärer tar med sig ett extra förråd av nödvändiga receptbelagda läkemedel. Receptbelagda läkemedel kan föras in i landet så länge de är avsedda för resenärens personliga bruk.

Under februari och mars har ett utbrott av coronavirus(Covid-19) spridit sig från Kina till många länder, inklusive Finland, och fortsatt spridning är sannolik på kort sikt. Strikta bevakningsåtgärder är att förväntas vid gränsövergångar och publika evenemang kan komma att ställas in med kort varsel. Myndigheterna har implementerat ett särskilt krisnummer för utbrottet: +358 (0)2 95 535 535

Vårdinrättningar håller hög kvalitet, och är allmänt lätt tillgängliga. Engelska talas vanligtvis av sjukvårdspersonalen.

Finlands offentliga sjukhussystem tar emot utländska kreditkort, det gör även många privata sjukhus. Många apotek i Finland är öppna under kontorstid, och de flesta större städerna har minst ett apotek som är öppet dygnet runt.

Pass

Ett giltigt pass krävs av alla resenärer, med undantag för EU-medborgare och länder som är medlemmar i Schengenområdet, för dessa räcker nationella ID-handlingar.

Visum

Svenskar behöver inget visum för inresa i Finland. För vissa länder utanför EU krävs ett Schengenvisum vid inresa. Bland annat USA, Kanada, Australien, Storbritannien, Sydafrika och Irland är undantagna från visumkravet inom Schengen och behöver enbart ett giltigt pass för vistelser upp till 90 dagar.

För ytterligare information besök TLCS

För information angående vilka nationaliteter som behöver Schengenvisum för inresa till Finland, besök European Commission.

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

ArabicEnglishSwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Finland

Jobba i Finland

Lite info

Vårt östra grannland är en av Europas starkaste ekonomier och är en perfekt plats att leva och arbeta i. I de tusen sjöarnas land kan du hitta mängder med utlysta jobb inom praktiskt taget alla sektorer. Och det bästa är kanske att du som svensk heller inte behöver ansöka om arbetstillstånd.

Allmänt om att jobba i Finland

Finland är ett av de allra mest välutvecklade länderna i Europa. Sverige och Finland har en tätt sammanknuten historisk koppling och på flera håll i landet, främst på väst- och sydkusten, talar en del av befolkningen svenska. Även myndigheter och andra samhällsinstitutioner måste enligt lag ge service och information riktat till den svensktalande delen av befolkningen. 

Detta underlättar förstås en del för de svenskar som vill komma och bosätta sig i landet. I större städer som till exempel Helsingfors är det finskan som dominerar och den svensktalande befolkningsgruppen är relativt liten. Det finns dock arbeten, främst i internationella företag, där det räcker med att kunna tala till exempel engelska. Det finns också en rad svenska företag som är etablerade i landet och att gå via dem kan vara en idé ifall man bara pratar svenska och engelska. 

Finska arbetsmarknaden är ganska lik den svenska i det att det är tätorterna där de flesta jobben finns. Här består också de flesta lediga arbeten av informations- och tjänsteyrken. Skatten på inkomst är progressiv och är generellt sett lite lägre än i Sverige. Lönerna är i nivå med Sverige men det kan skilja en del åt beroende på vilken kurs euron står i förhållande till svenska kronan. Även arbetstider liknar Sverige med 40 timmars arbetsvecka med 2 semesterdagar per månad. I Finland är det också mindre vanligt att man jobbar deltid, de flesta utlysta tjänsterna är på 100%.

Arbetsvisum för Finland

Att börja arbeta i Finland måste anses relativt enkelt. Nordiska medborgare kan i princip söka jobb redan första dagen i landet. Som svensk eller nordisk medborgare har du också rätt att vistas och arbeta i Finland på obestämd tid. EU-medborgare måste normalt sett registrera sig hos polisen om de ämnar att stanna i landet i mer än tre månader medan svenska medborgare registrerar sig hos magistraten. Ifall du tänker stanna i Finland i mer än ett år så måste du också återigen besöka magistraten för en s.k flyttanmälan. 

Magistraten är den myndighet i Finland som ansvarar för folkbokföringen. Även när den dagen kommer då du flyttar ifrån Finland måste anmäla det hos denna myndighet. När du besöker magistraten ska du tänka på att ha med dig på pass och anställningsintyg. När du tar anställning måste du också införskaffa dig ett skattekort.

Vilka jobb kan jag få I Finland?

Det finns ingen direkt spärr för dig som svensk över vilka jobb som du kan söka. Givetvis så kan man som utlänning inte söka säkerhetsklassade arbeten inom till exempel militär eller polisväsende. För vissa myndighetsjobb krävs det också att du är finsk medborgare. Talar du finska så har du också en betydligt större chans att få jobb i landet men det finns, som ovan nämnts, också en hel del arbeten som kanske endast kräver att du talar engelska. För några jobb kan det räcka med bara svenska men den andelen är relativt liten. Det bästa är förstås alltid att söka jobb direkt på plats, men via till exempel Frilansgruppen kan du också hitta en rad olika jobberbjudanden i Finland.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken ”Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land