Topp 10 saker att göra i Finland

Topp 10 saker att göra i Finland
Spela videoklipp

Intressanta fakta om Helsingfors

Intressanta fakta om Helsingfors
Spela videoklipp

Bästa sakerna att göra i Helsingfors

Bästa sakerna att göra i Helsingfors
Spela videoklipp

Allmänt om Finland

Finland är generellt sett ett säkert resmål. Nationella oroligheter är väldigt osannolika med tanke på landets effektiva och stabila ekonomiska och politiska strukturer. (Källa – Europeiska ERV) 

Arbetsmarknad och ekonomi

Finland har mycket skog, och skogsindustrin är stark. Efter andra världskriget blev även metall- och maskinindustrin lanserade i landet. I början av 1990-talet gick Finland in i en ekonomisk kris. Detta resulterade i större satsningar på exportvaror. Högteknologisk produktion blev den största satsningen i det exporterade näringslivet. Sedan mitten av 1990-talet har landets ekonomi växt mycket. . Nokia är Finlands största och mest framgångsrika företag, och har varit världsledande inom mobiltelefoni.

Trots den positiva utvecklingen har ekonomiska nedgångar satt hård press på välfärdspolitiken. Det har skurits ner på välfärden, och de sociala skillnaderna i landet tenderar att växa. Det har också visat sig svårt att få delar av befolkningen som hamnat utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka till den. Arbetslösheten i Finland är fortfarande relativt hög och finanskrisen gjorde att många inom industrin förlorade jobbet. (Källa – Globalis) 

Geografi

Nästan en tredjedel av landet är täckt av skog, och en tiondel av insjöar. Finland är med sin 187 000 insjöar det land i världen med flest insjöar i förhållande till sin storlek, och kallas ”de tusen sjöarnas land”. En långsträckt skärgård finns längs med kusten, och ett relativt plant landskap i övrigt. Klimatet är över lag likt det Skandinaviska med kalla vintrar och varma somrar. Grannlandet Rysslands stora landmassa ger kyla om vintern och ibland värmeböljor på sommaren. Skogsskövling är ett aktuellt problem som är anknutet till den utbredda skogsindustrin.

Insjöarna i Finland är relativt grunda och är därmed särskilt sårbara för föroreningar. Mycket av vattnet från insjöar och floder rinner ut i Östersjön, som i dag är svårt förorenad. (Källa – Globalis) 

Historia

På 1300-talet blev Finland en svensk provins. Landet har sedan dess haft nära band med Sverige både formellt och kulturellt. Svenska var dessutom länge det dominerande språket i Finland.

År 1809 erövrade Ryssland Finland och detta gjorde att landet delvis blev självständigt furstendöme. Den ryska tsaren respekterade landets lagar så länge finnarna inte gjorde uppror. På så sätt kunde Finland utveckla sitt oberoende och viljan att bli självständigt växte. Efter den ryska oktoberrevolutionen år 1917, krävde de borgerliga partierna i Finland (”de vita”) självständighet, samtidigt som vänstra sidan (”de röda”) ville ansluta till revolutionen. Oenigheten resulterade i ett inbördeskrig år 1918 mellan de båda grupperna. De vita vann, men den politiska konflikten skapade en djup politisk skiljelinje i landet.

Under andra världskriget stred Finland mot Ryssland två gånger, på grund av oenigheter om ryska tillgångar i det finska territoriet. Första gången var det Vinterkriget som varade mellan åren 1939 och 1940. Ryssarna gick till angrepp, men de finska trupperna lyckades mot förmodan att stå emot detta under tre månader. Därefter tvingades den finska regeringen att kapitulera. Ett år senare anslöt sig Finland till den tyska sidan och angrep Sovjetunionen igen. Efter krigets slut 1944 var fick Finland lämna ifrån sig landområden, samt betala krigsskuld, till Sovjetunionen. (Källa – Globalis) 

Samhälle och politik

Finland var bland de första länderna i världen att införa rösträtt för kvinnor år 1906. Politiken efter andra världskriget handlade mycket om att återuppbygga landet och relationen till Sovjetunionen. De två länderna ingick en vänskaps- och biståndspakt med Sovjetunionen. Detta förhållande påverkade Finlands utrikespolitik fram till Sovjetunionens fall. Finland tvingades till exempel att avstå stöd från Marshallhjälpen. Efter Sovjetunionens upplösning förändrade Finland gradvis sin utrikespolitik. De finska myndigheterna vände sig till EU och blev medlem 1995.

Landet är en demokratisk republik med president som främsta ledare. Riksdagen består av 200 personer som väljs vart fjärde år. Presidenten har ursprungligen haft mycket makt, men den makten har begränsats och idag har riksdagen större inflytande. Presidenten väljs vart sjätte år och kan bara sitta en mandatperiod. Det är presidenten som väljer politiker till regeringen, men den måste godkännas av riksdagen. Finland har liksom de andra nordiska länderna utvecklat en omfattande välfärdspolitik och rankas högt i tester om utbildning. (Källa – Globalis) 

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer uppmanas att konsultera en läkare eller vårdcentral ca 4-5 veckor innan avresa för att få den senaste informationen när det gäller rekommenderade vacciner. Resenärer bör ha de följande vaccinationerna uppdaterade: influensa, vattkoppor (eller varicella), polio, mässling-påssjuka-röda hund (MPR), hepatit A och B, och difteri-kikhosta-stelkramp (DPT).

Fästingburna sjukdomar är vanliga i Finland. Det kan vara en god idé att ta med insektsmedel som innehåller DEET, om du ska besöka landsbygden eller skogsområden, särskilt under sommaren.

Strikta finska tullbestämmelser förbjuder resenärer från att få läkemedel tillskickade från utlandet, dessutom kan många finländska läkare vara ovilliga att skriva ut en ekvivalent mängd läkemedel. Det är därför rekommenderat att resenärer tar med sig ett extra förråd av nödvändiga receptbelagda läkemedel. Receptbelagda läkemedel kan föras in i landet så länge de är avsedda för resenärens personliga bruk.

Under februari och mars har ett utbrott av coronavirus(Covid-19) spridit sig från Kina till många länder, inklusive Finland, och fortsatt spridning är sannolik på kort sikt. Strikta bevakningsåtgärder är att förväntas vid gränsövergångar och publika evenemang kan komma att ställas in med kort varsel. Myndigheterna har implementerat ett särskilt krisnummer för utbrottet: +358 (0)2 95 535 535

Vårdinrättningar håller hög kvalitet, och är allmänt lätt tillgängliga. Engelska talas vanligtvis av sjukvårdspersonalen.

Finlands offentliga sjukhussystem tar emot utländska kreditkort, det gör även många privata sjukhus. Många apotek i Finland är öppna under kontorstid, och de flesta större städerna har minst ett apotek som är öppet dygnet runt. (Källa – Europeiska ERV) 

Pass

Ett giltigt pass krävs av alla resenärer, med undantag för EU-medborgare och länder som är medlemmar i Schengenområdet, för dessa räcker nationella ID-handlingar. (Källa – Europeiska ERV) 

Visum

Svenskar behöver inget visum för inresa i Finland. För vissa länder utanför EU krävs ett Schengenvisum vid inresa. Bland annat USA, Kanada, Australien, Storbritannien, Sydafrika och Irland är undantagna från visumkravet inom Schengen och behöver enbart ett giltigt pass för vistelser upp till 90 dagar.

För ytterligare information besök TLCS

För information angående vilka nationaliteter som behöver Schengenvisum för inresa till Finland, besök European Commission. (Källa – Europeiska ERV) 

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Jobba i Bulgarien

Om arbete i Bulgarien

Bulgarien gick med i EU 1 januari 2007 och sedan dess har landet varit öppet för svenskar och andra EU-medborgare att arbeta och bo i. Landet som är inklämt mellan Turkiet och Balkanländerna erbjuder en mix av kulturer och influenser, har härliga stränder vid Svarta havet och ett pulserande liv i storstaden Sofia.

Bulgarien är fortfarande ett relativt fattigt land med EU-mått mätt och ligger på den nedre delen av BNP per capita- skalan inom unionen (ungefär hälften av Sveriges). Den inhemska arbetsmarknaden är fortfarande ganska statisk och erbjuder relativt låga löner som är mer i paritet med de låga levnadsomkostnader som finns i landet.

Trots detta så har under de senaste åren etablerats en rad olika internationella företag i landet då just kostnaderna är billiga. Bulgarien har en av EUs lägsta bolagsskatter vilket såklart också attraherar företag att etablera sig och driva sin verksamhet i landet.

Som svensk finns det goda möjligheter att hitta ett arbete i Bulgarien på något av dessa företag som jobbar mot globala marknaden eller mot den svenska hemmamarknaden. Att arbeta i Bulgarien som utlänning kan vara bra affär då både inkomstskatten (i Bulgarien tillämpas platt skatt på inkomster) är låg och levnadskostnaderna som sagt också är betydligt lägre än hemma i Sverige.

Arbetskultur i Bulgarien

En bulgarisk arbetsdag följer europeisk standard med runt 8 timmar arbete exklusive lunch. Övertid är inte ovanligt och arbetsplatserna och kulturen präglas i regel av ett mer traditionellt upplägg än i Nordeuropa. Det viktigt att hälsa ordentligt, ta i hand och ibland kindpussa beroende på hur väl du känner personen ifråga. Arbetsplatserna är i regel mer hierarkiska än svenska och för enskilda medarbetare finns det mindre utrymme att vara autonom och en lägre grad av självbestämmande. 

Även om bulgarerna kan framstå som öppna och ofta använder sig av yvigt kroppsspråk och gestikulera mycket, så finns det en tendens att inte alltid diskutera saker och ting öppet och rakt. Ibland kan utlänningar missförstå vissa intentioner eller ha svårt att förstå benägenhet att tassa kring vissa ämnen eller prata runt vissa frågor. Det gäller för sig som svensk att anpassa dig och ha tålamod med detta. Det finns andra saker som skiljer sig från hemma t.ex att när man skakar på huvudet så har det jakande innebörd, dvs tvärtom hur det är i Sverige. På ett bulgariskt kontor är klädkoden också viktig och både män och kvinnor förväntas klä sig propert och formellt.

Semester och ledighet

En bulgarisk arbetsdag följer europeisk standard med runt 8 timmar arbete exklusive lunch. Övertid är inte ovanligt och arbetsplatserna och kulturen präglas i regel av ett mer traditionellt upplägg än i Nordeuropa. Det viktigt att hälsa ordentligt, ta i hand och ibland kindpussa beroende på hur väl du känner personen ifråga. Arbetsplatserna är i regel mer hierarkiska än svenska och för enskilda medarbetare finns det mindre utrymme att vara autonom och en lägre grad av självbestämmande. 

Även om bulgarerna kan framstå som öppna och ofta använder sig av yvigt kroppsspråk och gestikulera mycket, så finns det en tendens att inte alltid diskutera saker och ting öppet och rakt. Ibland kan utlänningar missförstå vissa intentioner eller ha svårt att förstå benägenhet att tassa kring vissa ämnen eller prata runt vissa frågor. Det gäller för sig som svensk att anpassa dig och ha tålamod med detta. Det finns andra saker som skiljer sig från hemma t.ex att när man skakar på huvudet så har det jakande innebörd, dvs tvärtom hur det är i Sverige. På ett bulgariskt kontor är klädkoden också viktig och både män och kvinnor förväntas klä sig propert och formellt.

Vilka jobb finns att få?

Typiska arbeten för svenskar och nordbor är arbeten inom svenska eller nordiska företag som finns på plats i landet. Enligt data från bulgariska finansdepartementet 2018 stod svenska investeringar i Bulgarien för runt 8500 jobb i landet och fler utländska och svenska företag etablerar sig här på grund av låga operativa kostnader. Typiska branscher är inom elektronik, verkstad och telekom men också mindre företag, primärt tech startups etablerar sig i Bulgarien. Klicka här för att ett axplock av de nordiska företag som är kopplade till den bulgarisk-nordiska handelskammaren och har verksamhet i landet.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken “Någon fråga till vår support?”.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Jobba i Kroatien

Afrika

Centralamerika

Karibien

Nordamerika

Oceanien

Sydamerika

Lägg till nedanstående land