Topp 10 platser att besöka i Bulgarien

Topp 10 platser att besöka i Bulgarien
Spela videoklipp

Topp 12 bästa stränder i Bulgarien 2020

Topp 12 bästa stränder i Bulgarien 2020
Spela videoklipp

Topp 25 saker att göra och se i Sofia

Topp 25 saker att göra och se i Sofia
Spela videoklipp

Allmänt om Bulgarien

Bulgarien har goda förbindelser med alla sina grannländer och med andra större stater, och är medlem i Nato och EU, även om relationerna med EU fortfarande är ansträngda på grund av Bulgariens brist på framsteg i kampen mot organiserad brottslighet och korruption. Internationella och inhemska kriminella organisationer är inblandade i utpressning, prostitution, narkotika- och människohandel, och fortsätter att vara verksamma trots regeringens ansträngningar. Legitima och illegitima företag kan vara sammanlänkade vilket gör det svårt att bedöma lagligheten av och insynen i affärsverksamheter. Denna interaktion grumlar också linjen mellan acceptabla och oacceptabla affärsmetoder. (Källa – Europeiska ERV) 

Arbetsmarknad och ekonomi

Efter Sovjetunionens fall år 1991 började Bulgarien sin långsamma övergång från planekonomi till marknadsekonomi. Sovjetunionens kollaps raserade Bulgariens ekonomi och landets bruttonationalprodukt (BNP) föll med 40 procent, men år 2004 hade Bulgariens BNP stigit till samma nivå som innan fallet. 

Den pågående ekonomiska krisen har också haft sin inverkan på Bulgariens ekonomi. Trots detta har det skett en utveckling: arbetslösheten har sjunkit och inflationen är under kontroll. Under 2000-talet hade merparten av industrin privatiserats. Omfattande korruption fortsätter att vara den största bromsen för Bulgariens ekonomiska utveckling. 

Bulgariens viktigaste exporter är maskiner och jordbruksprodukter. Landets största naturresurser är koppar, bly och trä. Idag står tjänstesektorn, tillsammans med turismen och utrikeshandeln, för majoriteten av Bulgariens BNP. (Källa – Globalis) 

Geografi

Bulgarien ligger på Balkanhalvön i det sydöstliga Europa. Landet gränsar till Rumänien, Turkiet, Grekland, Moldavien och Serbien. Bulgariens sydöstliga del består av berg och där ligger landets högsta punkt, det 2 925 meter höga Musalaberget. Bulgariens centrala områden delar i två av Balkanbergen som går tvärs igenom landet från väst till öst. 

I öst gränsar Bulgarien till Svarta havet och i kustområdet är det kuperat landskap och slätter. Bulgarien tillhör tallskogszonen. Landets klimat är en övergång från Medelhavsklimat i söder till ett kallare klimat i bergområdena i norr. (Källa – Globalis)

Historia

Den tidigaste kända befolkningen i det nuvarande Bulgarien var trakerna, en indoeuropeisk folkgrupp. Bulgariens första rike grundades år 681. Landet var som störst på 800-talet och kristnades år 864. På 1000-talet styrdes riket av det östliga romarriket. Landes frigjorde sig på 1100-talet och år 1202 grundades Bulgariens andra rike. 

Det Osmanska riket erövrade landet år 1396 och landet blev det första av de europeiska länderna att införlivas i det Osmanska riket. Osmanerna styrde Bulgarien i femhundra år. Flera större uppror mot Osmanerna slogs ned under den här perioden. På 1800-talet växte en nationell frigörelserörelse fram, dels med stöd från Ryssland. Efter det Rysk-turkiska kriget (1877-1878) blev Bulgarien ett självstyrande furstendöme. 

Landets självständighet erkändes år 1908. Bulgarien var under första världskriget på centralmakternas sida och stod på Tysklands sida under andra världskriget. Landet förlorade en stor del av sitt område efter de båda världskrigen och ockuperades av Sovjetunionen. År 1946 deklarerades Bulgarien vara en kommunistisk folkrepublik. (Källa – Globalis)

Samhälle och politik

Kommunistregimen upphörde år 1990 och de första demokratiska valen sedan andra världskriget hölls samma år. Landet fick en ny grundlag år 1991 och är nu en parlamentarisk republik. Bulgariens president väljs genom direkta folkval vart femte år, maximalt två sammanhängande perioder. 

Presidenten är den högsta makten i landet och är också försvarets överbefälhavare. Nationalförsamlingen väljs vart fjärde år. Bulgarisk politik har sedan kommunistregimens fall varit präglat av en del oro och flera partier och allianser har suttit vid makten. Bulgarien blev medlem i NATO år 2004 och EU år 2007. 

Landet har haft flera problem knutet till korruption, organiserad brottslighet och hög arbetslöshet. EU har ställt stränga krav på förbättringar och har under vissa perioder fryst den ekonomiska hjälpen till landet. Levnadsstandarden är förhållandevis låg och fattigdomen är utbrett. (Källa – Globalis)

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer uppmanas att konsultera en resehälsospecialist eller allmänläkare för att få den senaste informationen när det gäller rekommenderade vacciner ca 4-6 veckor innan du reser till Bulgarien. Resenärer bör ha följande vacciner uppdaterade: influensa, vattkoppor, polio, MPR (mässling/påssjuka/röda hund), och DPT (stelkramp/difteri). Hepatit A och B och tyfoidvacciner rekommenderas också.

Fästingburna infektioner/sjukdomar är en risk i Bulgarien. Det är lämpligt att använda insektsmedel och långbyxor om du planerar att vistas på landsbygden.

Kranvattnet är drickbart i större städer, men inte tillrådligt att dricka på landsbygden. Om du är osäker, köp buteljerat vatten. Det är också lämpligt att ta med sig medicin mot diarré. Undvik undertillagade eller råa köttprodukter, opastöriserad mjölk och mjölkprodukter, och livsmedel från gatuförsäljare.

Vårdinrättningar och utrustning i Bulgarien varierar från sterila och moderna till gamla och föråldrade. Läkare är i allmänhet välutbildade. EU-medborgare omfattas för sjukvård, så länge som de har med sig ett Eurocard eller europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) från sina nationella hälso- och sjukvårdstjänster. Läkare och sjukhus förväntar sig ofta omedelbar kontant betalning för hälso- och sjukvårdstjänster om du inte omfattas av sjukvårdssystemet inom ett EU-land.

Grundläggande medicinska förnödenheter och icke- och receptbelagda läkemedel är allmänt tillgängliga, men högspecialiserad behandling kanske inte är tillgänglig. Kvalitetskontroll av läkemedel är i allmänhet i överensstämmelse med EU-standard. De flesta apotek är väl försörjda, även om inte alla nordamerikanska och västeuropeiska läkemedel kan erhållas i Bulgarien. (Källa – Europeiska ERV)

Pass

Pass krävs och måste vara giltigt i minst sex månader från inresedatum i Bulgarien. (Källa – Europeiska ERV)

Visum

Medborgare i följande länder kan vistas i Bulgarien i upp till 90 dagar utan visum: Alla EU-länder, Andorra, Argentina, Australien, Brasilien, Brunei, Kanada, Chile, Costa Rica, Kroatien, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israel, Japan, Liechtenstein, Macao, Sydkorea, Malaysia, Mexiko, Monaco, Nya Zeeland, Nicaragua, Norge, Panama, Paraguay, Puerto Rico, San Marino, Singapore, Schweiz, Uruguay, USA och Venezuela. 

Resenärer från andra länder bör rådgöra med den bulgariska ambassaden i sitt hemland för att fastställa viseringskrav. (Källa – Europeiska ERV)

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Länder med vit text är klara att jobba med, övriga länder lägger vi till om du har önskemål om detta

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Ta mig upp

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken “Någon fråga till vår support?”.

Afrika

Centralamerika

Karibien

Nordamerika

Oceanien

Sydamerika

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Jobba i Kroatien