10 platser du måste se på Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

15 bästa stränderna på Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

10 anledningar att besöka Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

Allmänt om Brasilien

Brottslighet, protester och kidnappning utgör de främsta säkerhetshoten i Brasilien. Brottsligheten är hög, men situationen har förbättrats under de senaste åren och majoriteten av alla turist- och affärsresor sker utan större problem.

Brasilien upplever just nu en politisk och ekonomisk kris; under de senaste åren har demonstrationer varit frekventa och de kan ibland även bli våldsamma.

Myggburna sjukdomar så som Zika, Chikunganya och Dengue utgör en viss risk. För nuvarande rekommenderas det att gravida kvinnor undviker att besöka Brasilien på grund av kopplingen mellan Zika och mikrocefali. Andra besökare bör vidta åtgärder för att förhindra insektsbett.

Funderar du på att jobba i Brasilien?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Brasilien har välutvecklade jordbruks-, industri- och servicesektorer. Den ekonomiska situationen i landet är synnerligen gynnsam i jämförelse med andra latinamerikanska länder. Trots detta kämpar myndigheterna med en stor utlandsskuld, och tidvis hög inflation. Korruption och brist på utbildad arbetskraft har hämmat utvecklingen och skapat djupa klyftor i samhället. Jordbruket står för en stor andel av exportintäkterna. Brasilien är storproducent av kaffe och bananer, i tillägg till att de är världens största exportörer av kyckling och nötkött. 

Andra viktiga jordbruksprodukter är sockerrör, sojabönor, tobak, kakaobönor, vete, majs och ris. Industrin byggdes upp på 1980-talet, då det lades stor vikt på olika mekanismer som skyddade den egna industrin och på 1990-talet moderniserades och privatiserades industrinäringen. Idag anses Brasilien vara det viktigaste industrilandet i Latinamerika och producerar bland annat bilar, olika maskiner, elektriska produkter, gummiprodukter, kläder och textiler. 

Dessutom bearbetar de sina egna jordbruksprodukter. Turistnäringen i landet är viktig och sysselsätter en stor andel av befolkningen. Brasilien har också stora förekomster av mineraler som till exempel järnmalm, mangan och tenn, samtidigt som det finns mängder med ädelstenar i landet.

Geografi

Brasilien är det femte största landet i världen efter Ryssland, Kanada, Kina och USA. Landet har ett oerhört varierande landskap. I den nordliga delen av landet ligger regnskogsområdet Amazonas, men den sydliga delen av landet är istället täckt av fjäll och savannområden med skog. Brasilien har också en mycket lång kustlinje. Klimatet är tropiskt, och det är nästan ingen skillnad mellan vinter och sommar. 

Miljömässigt är avskogningen av regnskogen i Brasilien ett stort problem. År 2005 var redan en femtedel av skogen nedhuggen. Regnskogen reduceras med mellan 1,5 till 4 procent om året. Gruvverksamhet, boskapsskötsel och jordbruk är några av orsakerna till den omfattande avskogningen. Förlusten av regnskog leder också till en minskning av Brasiliens annars så rika växt- och djurliv, samtidigt som det hotar indianbefolkningens existens i området. Miljöproblem som luft- och vattenförorening är också omfattande, speciellt i de stora städerna Rio de Janeiro och São Paulo.

Historia

Innan portugiserna koloniserade Brasilien på 1500-talet var området befolkat av olika indiangrupper. Under den här perioden fanns det från tre till fem miljoner indianer i landet. Idag är det bara 100 000-200 000 kvar. Indianer blev tillfångatagna och användes som slavar av portugiserna som behövde arbetskraft till sina socker- och kaffeplantager. Många indianer dog av sjukdomar som portugiserna förde med sig. På jakt efter arbetskraft fraktades miljoner slavar från Portugals kolonier i Afrika till Brasilien. Slaveriet avskaffades så sent som år 1888 och Brasilien var det sista landet i världen att göra det. 

Efter 300 år med Portugal vid makten blev Brasilien år 1822 en självständig nation. En republik etablerades med presidenten som den högsta ledaren. Den politiska situationen har varit ostabil och skiften mellan demokratiska och militära styrelseformer har varit utmärkande för landet. Brasilien fick sin första civila president år 1985 och grundlagen som antogs år 1988 markerade den slutgiltiga övergången till demokrati. 

Samhälle och politik

Presidenten är landets stats- och regeringschef. Presidenten väljs vart fjärde år och utnämner ministrarna och ämbetsmännen. Den lagstiftande makten ligger hos Nationalkongressen (parlamentet). Efter att Luiz Lula de Silvia (populärt kallad Lula) blev president år 2002 har den rättvisa fördelningen varit ett prioriterat tema, även när Dilma Rousseff tog makten år 2010 har den rättvisa fördelningen varit viktigt. Brasilien är ett av de länderna i Latinamerika som har störst skillnad mellan rik och fattig. Detta är särskilt synligt i städerna där en stor del av befolkningen lever i skumområden, också kallade favelas. 

Fördelningen av mark i Brasilien är också mycket ojämn. En liten del av befolkningen äger en stor andel av jorden och därför finns det flera miljoner jordlösa jordbruksarbetare. Ända sedan kolonialtiden har distriktspolitiken varit ett inflammerat område i Brasilien. Skatteintäkterna hos de olika delstaterna fördelas till andra delar i landet. Detta har gjort att de rika delstaterna klagar på att de måste försörja de fattiga regionerna. 

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Alla resenärer rekommenderas att uppsöka en resehälsospecialist eller allmänläkare ungefär 4-8 veckor innan avresa. Framför allt bör resenärer se till att de har fått lämpliga uppdateringar eller primärvaccination om den inte getts tidigare för: Hepatit A, tyfus, mässling/påssjuka/röda hund (MMR), gula febern och stelkramp-difteri. Rabies och hepatit B kan också rekommenderas, beroende på resplan.

De huvudsakliga hälsoriskerna för de flesta resenärer är magsjukdomar och insektburna infektioner. Det är därför viktigt att vidta standardåtgärder för hygien och skydda sig själv mot insektsbett. Under den kallare vinterperioden i Brasilien (juni – september) är myggpopulationen nedsatt, vilket sänker risken för att smittas av myggburna sjukdomar såsom zika viruset, dengue och chikungunya. Observera dock att risken att bli biten fortfarande finns, speciellt i Amazonas-regionen. Zikaviruset kan också spridas genom samlag vilket ökar risken för infektion.

Ett omfattande utbrott av zika har pågått i Sydamerika sen 2014 och har påverkat ett dussintal länder, inklusive Brasilien. Eftersom sjukdomen kan spridas genom samlag, och myggen som sprider sjukdomen finns i nästan hela Brasilien, så finns det en infektionsrisk i alla regioner och städer, inklusive Rio de Janeiro.

Symptomen på zika är i allmänhet ganska milda, men viruset har viss potential att orsaka komplikationer som kan bli seriösa. Dessa komplikationer inkluderar mikrocefali och Guillain-Barré syndrom. Mikrocefali är ett tillstånd där barn föds med ett mycket mindre huvud än vanligt, eller där huvudet slutar växa efter födsel.

Om du är gravid eller planerar att bli gravid inom en snar framtid, så rekommenderas det att du skjuter upp resor till zika-infekterade områden. Män och kvinnor som har rest till ett zika-påverkat land bör även vänta minst åtta veckor innan de har oskyddat samlag eller försöker skaffa barn, även om de inte uppvisar några symptom.

Bevis på gula febern-vaccination kan ibland krävas, särskilt om du nyligen har besökt eller kommer från ett område där sjukdomen är aktiv. Gula febern är en riskfaktor i stora delar av Brasilien. Risken anses emellertid vara låg i områdena och städerna längst östkusten, och vaccination behövs oftast inte om du reser till dessa områden, detta inkluderar Rio de Janeiro och São Paulo. Alla resande rekommenderas dock att konsultera sin läkare och se över sina resplaner innan de avresa.

Malaria prophylaxis bör övervägas innan resor till Brasilien. I allmänhet är malaria endast en risk i den nordöstra delen av landet, men du bör se över dina resplaner med din läkare. Dengue, chikungunya och chagas sjukdom utgör också en viss risk i Brasilien. 

Brasiliens städer är i allmänhet utrustade med god medicinsk vård även om behandling kan vara kostsam och det är vanligt att sjukhus förväntar sig betalning vid tidpunkten för behandling.

Faciliteter utanför storstäderna varierar i kvalitet och vissa landsbygdsområden har mycket begränsade eller grundläggande vårdtjänster. Många läkare och sjukhus kommer att förvänta sig betalning i kontanter, oavsett om du har resesjukförsäkring.

Privata sjukhus har vanligtvis adekvat utrustning och personal jämfört med offentliga sjukhus. Här är en lista över några privata sjukhus i Rio de Janeiro:

Hospital Samaritano (på två platser):

  • Avenida Jorge Curi, 550 – Barra da Tijuca – RJ – (21) 3263-1000
  • Rua Bambina, 98 – Botafogo, Rio de Janeiro – RJ – (21) 3444-1000

Rede D’Or (olika platser):

  • Copa D’Or: Rua Figueiredo de Magalhães, 875 – Copacabana – RJ – (21) 2545-3600
  • Quinta D’Or: Rua Almirante Baltazar, 435 – São Cristovão – RJ – (21) 3461-3600
  • Barra D’ Or: Av. Ayrton Senna, 3079 – Barra da Tijuca – RJ – (21) 2430-3600

Clinica Sao Vicente: R. João Borges, 204 – Gávea – RJ – (21) 2529-4422

Centro Médico Pró-Cardíaco
Rua Mena Barreto  29 – Botafogo – RJ –  (21) 2131-1494, (21) 2528-3141.

Centro Médico BarraShopping
Av das Américas 4666, sala 320,  – Barra da Tijuca – RJ –  (21) 2430-9140

Perinatal Laranjeiras: R. das Laranjeiras, 445 – Laranjeiras– RJ – (21) 2102-2300

Perinatal Barra: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 201 – Barra – RJ – (21) 3722-2000 

Zona Sul (South-Zone):

  • Hospital Municipal Miguel Couto: Rua Mario Ribeiro, 117 – Leblon – RJ(21) 3111-3799

Barra and Zona Oeste (West-Zone):

  • Hospital Municipal Lourenço Jorge: Av. Ayrton Senna, 2000 – Barra da Tijuca – RJ(21) 3111-4603

Centro (Centre):

  • Hospital Municipal Souza Aguiar: Praça da República, 111 – Centro – RJ(21) 3111-2732

 

Du kan hitta en karta över sjukhus i Rio de Janeiro här

Pass

Resenärer till Brasilien måste resa på ett pass som är giltigt minst sex månader från dagen för inresa i landet.

Visum

Visumkrav för besök till Brasilien varierar beroende på nationalitet och under alla omständigheter uppmanas resenärer att kontakta sin ambassad eller konsulat för att förhöra sig om deras individuella behov av resedokumentation. Kostnaden för ett visum varierar också beroende på nationalitet.

De flest medborgare inom Europeiska Unionen behöver inte ett turistvisum för att resa till Brasilien för vistelser upp till 90 dagar. Det är möjligt att ansöka om ytterligare förlängning på plats i Brasilien och om så krävs måste resenärer besöka en avdelning av den federala polisen minst två veckor före utgången av deras visum.

Besökare måste inneha en vidare/retur flygbiljett eller bevis på att de har för avsikt att lämna landet på annat sätt. Du kan också krävas att bevisa att du har tillräckliga ekonomiska medel för hela din vistelse. För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

Vi guidar er mot en livsstil vid Medelhavet. I vårt utbud av fastigheter har vi allt från små lägenheter anpassade för uthyrning såväl som större familjeboenden till lyxvillor, och vi är dedikerade att hitta rätt objekt för dig.

Vi vill hjälpa människor som söker en bättre livsstil genom att förmedla prisvärda fastigheter med förmånsfulla betalningsplaner vid Medelhavet.

Vi har en bred kunskap och erfarenhet från att ha varit närvarande på norra Cypern sedan 2006. Genom våra utvalda samarbetspartners på ön kan vi erbjuda det bästa som marknaden har att erbjuda.

EnglishSwedish
Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Jobba i Brasilien

Lite Info

Brasilien har de senare åren haft en stark tillväxt och en rad olika svenska företag finns numera verksamma i landet. Svenskar och övriga européer har alltid haft en dragning åt det stora landet i Sydamerika och idag räknas Brasilien som inkörsporten till resten av Latinamerika.

Om arbete i Brasilien

Chanser till jobb för en svensk i Brasilien är något varierande. Klart är att det inte är samma lätta väg som det t.ex är att vara engelsklärare i Asien då Brasilien har en högre utbildningsnivå och en större barriär vad det gäller arbetsvisum för folk som kommer utifrån. Ändå så finns det ganska många jobb som engelsklärare även här. Du kommer dock behöva uppvisa någon form av certifikat för detta. Läs mer om vilka certifikat som gäller för att jobba som engelsklärare här.

Flertalet internationella företag söker arbetskraft till sina kontor i Brasilien då landet är på stark ekonomisk uppgång. En idé kan vara att söka på Frilansgruppen och gärna på engelska jobbtitlar så att chansen blir större att du hittar jobbannonser som riktar sig till folk från hela välden. Det viktigaste tipset för dig som vill komma in på den Brasilianska arbetsmarknaden är kanske ändå att lära sig portugisiska, och då gärna den brasilianska varianten av språket då det kan skilja sig ganska mycket i dialekt och ordanvändning från traditionell portugisiska. Att kunna språket ökar dina chanser till ett arbetsvisum och att också kunna knyta kontakter i landet.

Så får du arbetsvisum till Brasilien

Som turist är du berättigad att vistas i Brasilien under 90 dagar. Denna uppehållsperiod gäller inom 180 dagar vilket i princip betyder att du får vara i landet i 90 dagar men inte har rätt att komma in igen de kommande 90 dagarna framför.
Brasilien har generösa uppehållsregler för den som t.ex har en flick – eller pojkvän och som är medborgare i landet och kan intyga förhållandets ”giltighet”. Du kan ha rätt att stanna i landet i 2 år på dessa premisser.

Är du gift med en brasiliansk medborgare har du rätt till både permanent uppehållstillstånd och till att söka arbete.

Vill du arbeta i Brasilien och inte är gift med en brasiliansk medborgare krävs ett arbetsvisum. Arbetsvisum kan t.ex utfärdas av Brasilianska ambassaden i Stockholm eller på plats i landet. Det är endast vissa jobbkategorier som gäller för att kunna erhålla ett brasilianskt arbetsvisum. Tumregeln är att din kompetens är något som Brasilien anser sig behöva. Några exempel är om du är tillfälligt anställd som konsult av brasilianska staten eller har någon form av ingenjörskompetens. Då kan det vara ganska enkelt att få tillstånd att arbeta i landet. Även andra kompetenser som t.ex sjömanskap och lärare i främmande språk brukar godkännas. Är du praktikant eller volontär så har du möjlighet att få ett tillfälligt arbetstillstånd.

Ett tredje sätt att få tillstånd att arbeta i Brasilien är att direkt ta kontakt med ett etablerat företag som har verksamhet i landet. Det kan handla om ett svenskt eller internationellt företag, huvudsaken är att det är etablerat i landet. Ifall företaget skulle vara intresserad av att anställa dig så kan de sköta processen med arbetsvisum åt dig.

Du kan även få ett arbetstillstånd genom att sätta upp ett eget företag i Brasilien. För att få näringstillstånd krävs det att du investerar minst 50 000 dollar i företaget. Det finns en rad olika agenturer som kan hjälpa dig med detta på plats eller från Sverige.

Detta behöver du för att söka visum till Brasilien
Ett giltigt pass
Rätt ifylld blankett
Ett fotografi på dig själv
Ett utdrag ur belastningsregistret
Ett personbevis på engelska från Skatteverket
Väl på plats måste du registrera dig hos polisen och återigen visa upp dessa handlingar.

Svenska företag i Brasilien

Sverige investerar mycket i Brasilien och räknas idag som en av de länder som placerar allra mest kapital i landet. Det finns runt 220 svenska eller svenskrelaterade företag som är verksamma i landet. Här kan det finnas möjlighet för svenska medborgare att via dessa företag kunna söka jobb ifrån Sverige eller på plats i Brasilien. De flesta av dessa företag är förlagda i São Paulo men det finns även andra svenska företag i olika delar av landet.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken “Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land