10 platser du måste se på Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

15 bästa stränderna på Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

10 anledningar att besöka Cypern

Egenanställd på Cypern
Spela videoklipp

Allmänt om Australien

Australien är en utvecklad ekonomi med modern turisminfrastruktur. Allvarliga säkerhetshot utgör inte någon omedelbar oro, även om landet upplevde ett flertal religiösa extremister som var emot dess beslut att bistå USA och Storbritannien i invasionen av Irak 2003 och nyligen den USA-ledda internationella koalitionen mot Islamiska Staten (IS) i Irak och Syrien.

Det finns allmänna mikro-säkerhetshot som behöver beaktas när du reser till Australien, vilka till största delen är jämförbara med andra utvecklade länder. Australien är dock känt för sin stora vildmark och förödande väderförhållanden, vilka har lett till fall av torka, extrem värme, skogsbränder och översvämningar.

Funderar du på att jobba i Australien?

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift enligt Alt. 1 – 6% på startsidan, läs mer på nedanstående länk.

Arbetsmarknad och ekonomi

Australien har haft en stark ekonomisk tillväxt tack vare ett överflöd av naturresurser och är idag en av världens 20 största ekonomier mätt efter bruttonationalprodukt (BNP). Historiskt har Australien varit känt för fåruppfödning och jordbruk, och är fortfarande ett av världens främsta exportör av ull, vete och kött. Landets stora förekomster av mineraler och naturgas har dock ändrat riktning på landets ekonomi mot gruvdrift och gasutvinning. Australien har världens största ekonomiskt kommersiella förekomster av bly, nickel, tantal, utan och zink samt stora förekomster av bauxit, kol, kobolt, koppar, diamanter, guld, järnmalm, manganmalm, ilmenitt, rutil  och zirkon. 

Resten av ekonomin domineras av tjänstesektorn med egendomshandel, företagsverksamhet och turism som de stora komponenterna. Australien exporterar mest till Kina och Japan, men har också avtalat frihandelsavtal med USA och Chile. Sedan 1980-talet har den australienska och nyzeeländska ekonomin blivit mer integrerad. 

Australiens gruvdrift blev hårt drabbad av den globala finanskrisen år 2008, men tack vare ett stimulanspaket från regeringen och hög varuexport till Kina stabiliserades ekonomin snabbt. Dagens ekonomiska politik handlar till stor del om att bli mindre beroende av gruvdrift och att minska statsbudgetunderskottet

Geografi

Australien är världens sjätte största land i hänsyn till landyta och tar upp den största delen av världsdelen Oceanien. Landet är platt; 95 procent ligger under 600 meter över havet. I norr är det tropiskt klimat medan vegetationen skiftar till slättlandskap och öken i mitten av landet. Ökenklimatet täcker ett ellipsformat centralt område och utgör ungefär en tredjedel av Australiens totala landyta. 

I sydöstra Australien är det tempererat klimat med jämn nederbörd och subtropisk regnskog med stora eukalyptusträd. Det är här majoriteten av den australiensiska befolkningen bor. Australien upplever ofta långvariga säsongsmässig torka i söder medan de norra delarna är utsatt för cykloner. 

Australien är känt för sin unika mångfald av arter som utvecklats på grund av kontinentens ålder, varierande väderförhållanden och geografisk isolation. Utanför den nordöstliga kusten ligger världens största korallrev Stora Barriärrevet (the Great Barrier Reef), med en enorm artmångfald av fisk och ryggradslösa djur. Jordbruket och introduktionen av nya arter är det största hotet mot den australiensiska naturmångfalden. 

Överbetning och röjning av land har lett till ökenspridning, jorderosion, förorening av kusten och havet samt bidragit till att främmande arter har kunnat sprida sig snabbare.Stora Barriärrevet är också hotat av den globala uppvärmningen. 

Historia

De första människorna korsade havet och de tunna landremsorna från dagens Sydostasien till Australien för cirka 50 000 år sedan. När européerna upptäckte landet år 1601 levde de australienska folken på att jaga, fiska och samla mat samt hade en muntligt sammansatt kultur och världsbild. Antalet människor som befann sig i Australien när européerna kom är osäkrar och uppskattningarna varierar mellan 300 000 och 2 miljoner. De var ojämnt fördelade på cirka 600 stammar och pratade tillsammans omkring 200 språk. 

I dag är en fjärdedel av stammarna och språken utdöda. Urbefolkningen i Australien kallas aboriginer. År 1770 tog den brittiska upptäcktsresande kaptenen James Cook Australien och ön Tasmanien på vägnar av den brittiska kungen. Britternas kolonisering började med fångtransporter på slutet av 1700-talet och sex självständiga kolonier etablerades under 1800-talet. År 1901 samlade kolonierna sig i en federation och antog namnet Samväldet Australien, men Storbritannien behöll det konstitutionella styret fram till år 1931. 

Fortfarande är den brittiska monarken (för tillfället drottning Elizabeth II) formellt statsöverhuvud, men har ingen reell makt. Aboriginerna utsattes för en stark assimileringspolitik under hela koloniseringsperioden och antalet aboriginer sjönk drastiskt. Det var vanligt att barn till aboriginer togs från sina föräldrar och placerades på ett barnhem eller hos vita fosterfamiljer. Aboriginernas bostads- och arbetsförhållanden kontrollerades av staten fram till 1960-talet. År 2008 fick urbefolkningen en officiell ursäkt för behandlingen de har fått utstå.

Samhälle och politik

Landet är en konstitutionell monarki, men styrs som en förbundsstat. Den brittiska monarken är statschef och representeras av en generalguvernör. Statsministern är regeringschef och har den verkställande makten. Parlamentet i Australien består av två kamrar, representanthuset och senaten.

De sex delstaterna och tre förbundsterritorierna har en hög grad av självstyre innanför polisväsendet, utbildningen, lagverket och transporten. Förbundsparlamentet och regeringen bestämmer över handeln, transporten, finanser, bankväsendet, valutan, försvaret, utrikespolitiken och välfärden. Australiensisk politik har varit präglat av tre partier; Australian Labor Party (ALP), Liberal Party of Australia (LPA) och National Party of Australia (NPA). De två sistnämnda partierna har ofta samarbetat.  I juni år 2010 blev ALP:s Julia Gillard landets första kvinnliga statsminister. I valet år 2013 blev LPA:s partiledare Tony Abbott statsminister. Malcolm Turnbull tog över makten som statsminister under 2015. Dagens Australien är fortfarande präglat av invandring. Folkräkningen år 2001 visade att 22 % av befolkningen (4,1 miljoner personer) är född utanför landet, vilket är den största andelen i världen. Landet har ett välutbyggt välfärdssystem, men en stor del av aboriginerna lever under svåra förhållanden. Hälsan är sämre och medellivslängden är tio år kortare, arbetslösheten är även den mycket högre bland aboriginerna.

Försök att integrera urbefolkningen i det australienska samhället har i hög grad misslyckats. Andra viktiga frågor i den inhemska politiken är terrorism, klimatpolitik och invandringspolitik. Australiens invandringspolitik har fått stor internationell kritik. Detta på grund av att båtflyktingar som kommit till landet skickats till flyktingläger i andra länder, där villkoren har varit sämre och där övergrepp även har förekommit.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer uppmanas att konsultera en resehälsospecialist eller allmänläkare för att få den senaste informationen om vaccinationer, minst ca 4-8 veckor innan avresa.

Specifika vaccinationer som rekommenderas för resor i Australien som inkluderar specifika områden eller aktiviteter inkluderar:

Hepatit B – Rekommenderas för alla ovaccinerade personer som kan komma att utsättas för blod eller kroppsvätskor, ha sexuell kontakt med lokalbefolkningen, eller exponeras genom medicinsk behandling i fall av olycka, även i utvecklade länder, samt för alla vuxna som vill ha skydd från HBV-infektion.

Japansk encefalit – Rekommenderas om du besöker Torres Strait och nordligaste Australien.

Rabiesvaccination – rekommenderas endast för resenärer som deltar i någon verksamhet som kan involvera direkt kontakt med fladdermöss. Dessa resenärer omfattar vildmarkspersonal, forskare, veterinärer, eller äventyrsresande som ska besöka områden där fladdermöss är vanligt förekommande.

Även då gula febern inte är en sjukdomsrisk i Australien kräver regeringen att resenärer som anländer från länder där gula febern är närvarande presenterer bevis på gula febern-vaccination.

Under februari och mars 2020 har ett utbrott av coronavirus(Covid-19) spridit sig från Kina till många länder, inklusive Australien, och fortsatt spridning är sannolik på kort sikt. Internationellt resande är och förväntas vara fortsatt påverkat. Strikta bevakningsåtgärder är att förväntas vid gränsövergångar och publika evenemang kan komma att ställas in med kort varsel. Reserestriktioner kan komma att införas.

I händelse av olycka eller skada, ring 000 för ambulans dygnet runt.

Sjukvårdstjänster av utmärkt kvalitet är väl tillgängliga. Allvarliga medicinska problem som kräver sjukhusvistelse och/eller medicinsk evakuering kan dock kosta tusentals dollar, och resenärer rekommenderas starkt att teckna heltäckande rese- och sjukförsäkring. 

Pass

Det finns inga bestämmelser angående giltighetstid för inresandes pass, men resenärer bör notera att om de planerar att resa vidare till tredje land föreligger risk att detta nekas.

Visum

Majoriteten av resenärer, med undantag för nya zeeländska medborgare, behöver ett giltigt visum för att resa till Australien.

Ytterligare information kan finnas på hemsidan för myndigheten för immigration och gränsskydd: http://www.border.gov.au/

Resenärer från EU, Nordamerika och vissa andra länder behöver inneha ett Elektroniskt Resetillstånd (ETA) eller eVisitor ETA (EU). Detta är ett elektroniskt utfärdat och verifierat visum som inte markeras i passet. ETA:er ges ut till resenärer som besöker Australien för turism eller affärer. Ett turist-ETA är giltigt i tre månader, medan affärs-ETA är giltiga i 12 månader och möjliggör vistelser i upp till tre månader per besök. För att få mer information om ETA, besök www.eta.immi.gov.au

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Sjukförsäkring

Reseförsäkring

Vi guidar er mot en livsstil vid Medelhavet. I vårt utbud av fastigheter har vi allt från små lägenheter anpassade för uthyrning såväl som större familjeboenden till lyxvillor, och vi är dedikerade att hitta rätt objekt för dig.

Vi vill hjälpa människor som söker en bättre livsstil genom att förmedla prisvärda fastigheter med förmånsfulla betalningsplaner vid Medelhavet.

Vi har en bred kunskap och erfarenhet från att ha varit närvarande på norra Cypern sedan 2006. Genom våra utvalda samarbetspartners på ön kan vi erbjuda det bästa som marknaden har att erbjuda.

EnglishSwedish
Ta mig upp

Världsdelar och länder vi jobbar med, allmän information om länder, visum, vaccin m.m

Jobbar du i något annat land så ge oss ett tips så lägger vi till det inom kort så att du också kan använda vår tjänst och få mer pengar i plånboken.

Dags för ett nytt äventyr?

Jobba i Australien

Lite Info

Australien har alltid varit ett populärt resemål för frusna nordbor. Med sitt exotiska djurliv och sin varierande natur är Australien en kontinent man kan utforska under en längre tid. Här kan du göra allt från att lära dig att surfa till att ta del av pulsen i storstäder som Sidney, Melbourne och Brisbane.

Om arbete i Australien

Att åka till Australien och jobba är inte så svårt som många kanske tror. Det behövs visserligen arbetsvisum och för vissa jobb även olika typer av specialtillstånd. Men som svensk kan du ganska lätt få chansen att pröva lyckan bara du tar dig igenom den byråkratiska processen. Vare sig du ska arbeta eller bara resa till Australien för en kortare tid så behöver du ett visum. 

Nuförtiden kan detta ske väldigt snabbt och det räcker ofta med att ansöka direkt online. Prova Utlandsjobbs sökmotor du ser i toppen på denna sida genom att fylla ett sökord för vilken typ av yrke du är intresserad av. Glöm inte att jobbannonserna till en absolut majoritet är på engelska. Andra bra sajter för jobbsökande är seek.com.au som är Australiens största jobbsajt samt Australiensiska arbetsförmedlingen.

Arbetsvisum till Australien

Här nedan presenteras de olika former av visum som du som svensk medborgare kan söka. Glöm inte bort att visumen först börjar gälla den dagen som du först kommer till Australien. Du behöver alltså inte stressa med att komma iväg så fort du t.ex har fått besked om ett godkänt arbetsvisum. Du kan i lugn och ro söka jobb från Sverige.

Turistvisum för 3 månader

Ett vanligt turistvisum gäller upp till 3 månader. Att ansöka om ett turistvisum är väldigt enkelt och sker i de flesta fall utan några som helst problem. Du behöver inte skicka in ditt pass utan kan sköta processen själv hemma vid datorn. Ansök på myndigheten “Australian Government’s Electronic Travel Authority System” om ett så kallat ETA – visum. Du kan också få hjälp med turistvisum på auvisa.org.

Working Holiday Visum

Som svensk medborgare har du möjlighet att få ett s.k Working Holiday Visum vilket innebär att du har rätt att vistas och arbeta i Australien i ett år. En förutsättning för detta är att du vid inträde i landet kan uppvisa att du har valuta för minst 25000 kronor med dig samt att du är under 31 år gammal. Ansök på “Australian Government’s Electronic Travel Authority System” om ett Working Holiday Visum. Visumet börjar gälla från och med den dagen du kommer till Australien. Auvisa.org kan också hjälpa dig med att ansöka om ett Working Holiday Visa.

Studentvisum

Studentvisum kan du söka både på Australiens ambassad i Stockholm samt på Australian Government’s Electronic Travel Authority Systems hemsida genom att fylla i dina uppgifter. Ett tips är också att fråga den skola där du ämnar att studera på hur du går tillväga för att ansöka om ett studentvisum eller gå in på auvisa.org för att se hur du kan ansöka om ett studentvisum.

Enklare och tillfälliga jobb i Australien

frilansgruppen är en perfekt sökmotor för dig som vill bläddra mellan jobbalternativ. Men det kan vara värt att notera att vissa jobbsektorer är enklare att komma in i som svensk medborgare. Sådana jobb kan t.ex vara tillfälliga och mer okvalificerade jobb såsom fruktplockning eller att jobba på en farm under en begränsad period. Exempel på orter där det finns mycket jobb inom jordbruk är Mildura som ligger i provinsen Victoria i södra delen av landet. Mildura står t.ex för en stor del av den inhemska vinindustrin. Bundaberg som ligger i Queensland och relativt nära storstaden Brisbane är ett centrum för den subtropiska sockerindustrin. Här odlas också mycket grönsaker och frukt. 

Den som hade tänkt att kombinera t.ex en backpackresa eller dylikt med att plocka frukt, bör ha i åtanke att branschen är väldigt säsongsbetonad. Även den australiensiska gruvindustrin är ofta i behov av arbetskraft. Den största gruvstaden heter Kalgoorlie-Boulder och ligger i den Australiensiska kontinentens inland. 

Till dessa typer jobb kan du dock komma att behöva gå igenom någon typ av utbildning eller bli certifierad. För den som tänkt jobba på t.ex en restaurang eller bar bör det nämnas att Australiensisk lag kräver att man har ett speciellt tillstånd för att få servera alkohol. Detta kan dock ganska enkelt fixas direkt på plats i landet.

Vissa av dessa videor använder reklam vilket vi ej kan påverka eftersom allt material är hämtat ifrån YouTube. Om det kommer upp reklam så klicka bara bort den, i regel så återkommer den inte under samma spelning.

Om det är någon video som inte fungerar så tala gärna om det för oss med länken “Någon fråga till vår support?”.

Alt. 1 - 6%

Vår serviceavgift: 6% = €180.
Bankens Transaktionsavgift = €0.
Du betalar in din egen Skatt.
Lägsta summa du kan fakturera är €50.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Freelance Group LTD

Hongkong

Centralamerika

Nordamerika

Lägg till nedanstående land